Lietuvių kalbos kūrinių apibendrinimo lentelė


Biografinis kontekstas. Istorinis kontekstas. Kūrinio žanras , tema , veikėjai Vertybės , problemos. Marius Katiliškis 1914. Antanas Škėma 1910 1961 Biografinis kontekstas. Balys Sruoga 1896 1947 Biografinis kontekstas. „ Vizijos “ „ Metų sonetai “. Vytautas Mačernis 1921 1944 Biografinis kontekstas. Romanas „ Svetimas “ Veikėjai. Svarbiausi įvykiai. Albertas Kamiu 1912 1960 Vaižgantas 1869 1933 Biografinis kontekstas. Apysaka „ Dėdės ir dedienės “ „ Dėdės ir dedienės “ tai socialinis statusas. Laikas. Drama „ Skirgaila “ Tema. Vincas Krėvė 1882. Romanas „ Altorių šešėlyje “ psichologinis Konfliktas. Maironis ( Jonas Mačiulis ) 1862. Eilėraščiai „ Mano gimtinė “ „ Lietuva brangi “ „ Nebeužtvenksi upės “ „ Kur bėga šešupė “. Tėvynė , gamta. Kalba Žmogus. Darbas dėl tėvynės. Apysaka „ Sename dvare “. Jonas Biliūnas 1879 1907 Biografinis kontekstas. Kūriniai Vertybės , problemos. Novelė „ Vagis “ Veikėjas. Novelė „ Lazda “. Novelė „ Ubagas “. Vincas Kudirka 1858 1899 Istorinis kontekstas. Eilėraštis „ Varpas “. „ Labora “. Tautiška giesmė. Antanas Baranauskas 1835 1902 Biografinis kontekstas. Kūrinio žanras Vertybės , problemos. Poema „ Anykščių Šilelis “ Tema. Kristijonas Donelaitis 1714. Kūrinio žanras , tema , veikėjai Vertybės. Poema „ Metai “ Tema.


Biografinis kontekstas: Rašytojas savo prigimtimi buvo“miško tautos atstovas“ jautė ypatinga meile miškui, medžiams. ( Išeivijoje nepriprato mieste, nusipirko žemės, kad galėtų gyventi kaime) Tevų sodyboje sodino parsineštus medžius.

Biografinis kontekstas: Gimė Lenkijoje, šeimos tragedija, įšeivijos rašytojas, maištinga asmenybė, nepriekaištingos laikysenos, prisidengė ciniko kaukė.

Kūryba yra vienas iš būdu sukilti prieš pasaulio absurdą, kurio nesuvokiantis žmogus gyvena niekinga gyvenimą. ( Vaidilionio,Zuikos,Simučio susidurimo scena)

XX a. – karų ir tremčių amžiuje, pasauliui nebereikia tikrojo meno ir poetas ieškantis tiesos, nepriėmantis miesščioniškos egzistencijos, galiausiai pats save sunaikina.

Apsivilkęs uniformą žmogus nebeturi teisės būti savimi. Garšva jaučiasi kaip į žmonių pasaulį patekęs kaukas. Jis kenčia netik dėl beprasmiško darbo, bet jaučiasi svetimas sumaterėlėjusiame pasaulyje.

Garšvos supratimu meilės dievas yra pasitraukęs iš šio pasaulio, todėl apleistame pasaulyje gali vykti tokie dalykai kaip karas, masinės žudynės.

Biografinis kontekstas: B.Sruoga kaip įkaitas buvo išvežtas į Štuthofo lagerį. Vilniuje palieka savo žmoną ir dukrą. Jo grįžimas nebuvo paprastas. Jis sutiko rūsų tanką jie jį kankino, o 1945 m. Jį pargabeno į Vilniu. Nerado žmonos nei dukros, jos pasitraukė į vakarus. Rašė joms, kad tik negrįžtu į Lietuvą.

Istorinis kontekstas: II-asis pasaulinis karas. Buvo suiimami intelegentai, buvo paskelbtas konkursas rašytis į kariuomenę, bet niekas nėjo, žmonės slapstėsi.

Biografinis kontekstas: gimtoji Šarnelė pati brangiausia vieta pasaulyje, svarbiausias žmogus: senelė. Draugų neiškojo jam jų nereikėjo, liko vienišas. Vienišumas leidžia žmogui daugiau apmastyti, keliauti, patirti gyvenimo grožį.

Biografinis kontekstas: egsistencializmo atstovas. Nobilio premijos lauriatas ( už svarbius kūrinius) kovotojas už žmogaus asmeninę laisvę. Kamiu nuomone meninkas privalo ginti tiesą, būti sąžiningu prieš žmogu.

Istorinis kontekstas: 20-ojo a. Vidurys. II-aisis pasaulinis karas, diktatūrinis valdymas, pamenamos žmonių teisės.

Žmogus kuris nėra visiškai nejautrus, didžiulė ir tvirta aistra jį žadina tobulybės ir tiesos aistra.

Merso tarsi Kristus kuris nubaudžiamas už tai, kad jis yra kitoks.

  • Lietuvių kalba Konspektas
  • Microsoft Word 33 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (1942 žodžiai)
  • Monika
  • Lietuvių kalbos kūrinių apibendrinimo lentelė
    10 - 6 balsai (-ų)
Lietuvių kalbos kūrinių apibendrinimo lentelė. (2016 m. Vasario 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuviu-kalbos-kuriniu-apibendrinimo-lentele.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 20:03
×