Lietuviu kalbos teriminų žodynas


Binariškumo principas. Daktilinis rimas. Detektyvinė literatūra. Didaktinis kūrinys. Eilėraščio instrumentuotė. Epistoliarinė literatūra. Estetinė žiūra. Ezopinė kalba. Filosofinė lyrika. Laisvosios eilės. Meditacinė lyrika. Moteriškas rimas. Ortodoksinė kritika. Pasakojamoji naratyvinė lyrika. Post scriptum. Retorinis klausimas. Retorinis kreipinys. Retrospektyvus pasakojimas. Semantinė grandinė. Silabinė eilėdara. Silabotoninė eilėdara. Sonetų vainikas. Tautosaka folkloras. Tezinis kūrinys. Vyriškas rimas.

Diletantiškas - paviršutiniškas, mėgėjiškas, be specialaus pasiruošimo.

Dramatizmas - veiksmo įtampa.

Dramatizuoti - traktuoti kurį nors įvykį ar reikalą perdėtai rimtai, pabrėžti jo skaudų,sunkų, sukrečiantį pobūdį.

Eklektika - skirtingų, nederančių, prieštaringų mokslo, meno teorijų, stilių, sąvokų nekūrybiškas jungimas ir vartojimas.

Ekskursas - nukrypimas, nutolimas nuo pagrindinės temos.

Erčia - tuščia, atvira vieta.

Estetinė žiūra - grožėjimasis pasauliu be savanaudiškų tikslų.

Hagiografija - šventųjų gyvenimas.

Homonimai - žodžiai, vienodai skambantys, bet turintys skirtingas reikšmės.

Imitacija - sekimas, mėgdžiojimas.

Invokacija - senovinės epinės poezijos kūrinio įžanginė dalis, poeto kreipimasis į antgamtinę būtbę, prašymas suteikti jam įkvėpimo, vadovauti kūrybai.

Jambas - dviskiemenė pėda, kurios antrasis skiemuo kirčiuotas, silabotoninės eilėdaros eilutė.

Kontrapunktas - kelių judesių derinimas, jungimas.

Mistinis - nepaaiškinamas, paslaptingas, susijęs su pagonišku antgamtinių jėgų garbinimu.

Modernizmas - meno kryptis, kur reiškiasi polinkis vartoti naujoviškas, neįprastas išraiškos priemones.

Muziejus - įstaiga, kur renkami, laikomi, tiriami ir įrodomi matearialinės ir dvasinės kultūros dalykai; tos įstaigos pastatas ar patalpos.

Nostalgija - stiprus Tėvynės ilgesys.

Oksimoronas - junginys žodžių, kurių reikšmės prieštarauja vienas kitam.

Ortodoksinė kritika - besilaikant griežtai nustatytų teiginių ir normų.

Parnasas - kurios nors šalies, tautos poetas, kūrėjas.

Paronomasija - panašaus sąskambio, bet ne vienodos reikšmės žodžių sugretinimas, sukeliantis komizmo įspūdį.

Pastraipa - teksto dalis nuo vienos eilutės iki kitos.

Pėda - pasikartojantis kirčiuotų ir nekirčiuotų skiemenų deriniai eilėraščio eilutėse.

Perspektyva - tolimas, toli esančių daiktų vaizdas, ateitis. Plastiškumas - vaizdingų, raiškių formų.

Potekstė - suvokiama literatūros kurinio prasmė, papildanti ir praplečianti tiesioginę reikšmę, netgi jai prieštaraujant.

Prada - ilgas posakis, replika, pakeltu tonu pasakytas kalbos fragmentas.

Protagoniškas - svarbiausias veikėjas.

Retrospekcija - praeities įvykių, faktų atkūrimas.

Retrospektyvus pasakojimas - pasakojimas, susijęs su praeitimi, nagrinėjantis pasaulį.

Rezignacija - visiškas nuolaidumas, atsisakymas priešintis, atsidavimas savo likimui.

Ritmas - sistemingas tam tikrų panašių kalbos vienetų pasikartojimas eilutėje.

Sakralinis - šventas (ne vien religine prasme).

Semantinė grandinė - prasminė, susijusi su aplinkybių visuma.

Silabinė eilėdara - eilėdaros sistema, kurios pagrindą sudaro vienodos skiemenų skaičius eilėraščio eilutėje.

Silabotoninė eilėdara - eilėdara, kuriai budinga dėsningumas kirčiuotų ir nekirčiuotų skiemenų išsidėstymas eilutėje, taip pat vienodas skiemenų skaičius eilutėje.

Simploka - tų pačių garsinių derinių pasikartojimas eiliuotų eilučių pabaigoje.

Sintezė - įvairių dalių įjungimas į visumą.

Siužetas - epinio arba draminio literatūros kūrinio struktūros elementas - priežasčių ir pasekmių ryšiais susietų įvykių visuma (tokia seka, kokia pateikta kūrinyje, nebūtinai chronologinė).

Stilizacija - sąmoningas kurio nors autoriaus, meno srovės imitavimas.

Transcendencija – buvimas, egzistavimas anapus ko nors, pvz.: už materialios tikrovės ribų.

Tropas- netiesioginė, perkeltine arba perkeltine reikšme pavartotas žodis ar posakis.

  • Microsoft Word 31 KB
  • 2015 m.
  • 8 puslapiai (3564 žodžiai)
  • Mokykla
  • Danieliusst
  • Lietuviu kalbos teriminų žodynas
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Lietuviu kalbos teriminų žodynas. (2015 m. Balandžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuviu-kalbos-teriminu-zodynas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 09 d. 10:44
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo