Lietuvių kalbos VBE privalomų ir kontekstinių autorių konspektas


Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Jonas Radvanas. Motiejus Kazimieras Serbievijus. Kristjonas Donelaitis. Adomas Mickevičius. Antanas Baranauskas. Vincas Kudirka. Jonas Biliūnas. Juozas Tumas - Vaižgantas. Vincas Krėvė. Vincas Mykolaitis – Putinas. Jurgis Savickis. Jonas Aistis. Henrikas Radauskas. Salomėja Neris. Prie didelio kelio ”. Balys Sruoga. Antanas Škėma. Justinas Marcinkevičius. Marius Katiliškis. Juozas Aputis. Sigitas Geda. Šatrijos Ragana Marija Pečkauskaitė. Vytautas Mačernis. Bronius Krivickas. Marcelijus Martinaitis. Česlovas Milošas.


XVIII a. pab.- XIXa.pr. Romantizmo epochos atstovas. Jam buvo labai svarbi istorinė Lietuvos prasmė.

Poema „ Gražina“- herojinis, istorinis kūrinys. Minimi istoriniai faktai ( mūšiai su Kryžiuočiais, didvyrių, karžygių laikai). Gražina pasiaukojo dėl savo vyro Liutauro ir tėvynės.

"Dėdės ir dėdienės"- vaizduojama laikotarpis po baudžiavos panaikinimo, susitelkiama į žmogaus vidų, į charakterių gilumą, jų ryšį su gamta, su pasauliu, į jų pasaulėjautą. Temos: religingumas, pamaldumas, akcentuojami žmogaus ryšiai su gamta meilės tema, šeimos santykiai.

Novelė „Vagis“ – Į gryčią buvo atvestas vagis, kuris buvo pagautas vagiant arklį. Mažam berniukui jis priminė nukryžiuotą Kristų, todėl ilgai dvejojęs jį paleido juk vagis irgi žmogus, kuris kenčia.

Novelė „Kova“ - Vaikas vaikštinėjo miesto gatvėmis, kol pateko į karčiamą, kur girtuokliavo jo tėvai. Vaikas bandė išgelbėti motiną, kad jos neišsivežtų svetimi vyrai, bet buvo nublokštas vežimo, lieka gulėti lauke. Sutikęs žyduką jis su juo susimuša, nes pavydi jam santykiu su šeima. (Kova- žmogus visada kovoja už savo būvį ir už tai kas jam brangu).

XXa. Neoromantikas vienas žymiausių Lietuvių lyrikas . Jo poezija darė didelę įtaką moderniosios poezijos raidai Lietuvoja. J.Aisčio lyrika rėmėsi tuo, kad kūryba gimsta iš kančios.

„Dievų miškas“ - pasirodė 1957m, praėjus dešimtmečiui po Sruogos mirties. Asmens orumą žeminanti lagerio buitis, inteligentai nelaisvėje.

„Balta drobulė“ romanas, parašytas 1954 metais. Išsiskiria modernia pasakojimo forma, savęs neradimo kančia, gyvenimo absurdas, nelaiminga meilė.

XXa. Prad. Rašytoja, impresionizmo pradininkė, Lietuvos tautinio atgimimo ir nepriklausomybės pradžios rašytoja, krikščioniškos asmenybės ugdytoja.

Prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas,  laikraščio „Varpas“ redaktorius, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų. Lietuvos himno autorius.

  • Microsoft Word 31 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (2416 žodžiai)
  • Mokykla
  • Laura
  • Lietuvių kalbos VBE privalomų ir kontekstinių autorių konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Lietuvių kalbos VBE privalomų ir kontekstinių autorių konspektas. (2016 m. Sausio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuviu-kalbos-vbe-privalomu-ir-kontekstiniu-autoriu-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 02:10
×