Lietuvių tautos atgimimas skaidrės


Lietuvių tautos atgimimaspusl. 188-193, (egzaminui -4. 17, 4. 18. ). XIX a. pradžioje lietuviai neturi tautinės savimonės. Žemaičių bajorų lituanistinio sąjūdžio priežastys. Žemaičių bajorų lituanistinio sąjūdžio žymiausios asmenybės. Žemaičių bajorų lituanistinio sąjūdžio reikšmė. Apibendrinkime. Lietuvių tautinio sąjūdžio I etapas. Naujas tautinio atgimimo etapas sietinas su 1883 m išleista „Aušra“. Priežastys, kodėl iš valstiečių kilę lietuvių pasauliečiai inteligentai tampa Lietuvių tautinio atgimimo žadintojais. Rusifikacijos Suvalkų gubernijoje ypatumai. Šaltinio nagrinėjimas, pusl. 192-193, 1 užduotis. IŠ Suvalkų kilę Lietuvos inteligentai tapo lietuvių tautos atgimimo vedliais. Lietuvių inteligentijos atsiradimo priežastys. Lūžis tautinio atgimimo istorijoje. Užduotis pusl. 189. Jonas Basanavičius - „AUŠRA“ 1883-1886 m. Jonas Basanavičius (1851- 1927). Vincas Kudirka – „VARPAS“ – 1889-1906 m. Kudirka Vincas (1858–1899m. ). Tėvynės sargas – 1896–1904 m. Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933). Šaltinių nagrinėjimas pusl. 192-193, užduotis. Apibendrinkime.


Uždaviniai: išanalizavus temos medžiagą, nurodyti 1)pirmųjų periodinių pogrindinių lietuviškų laikraščių „Aušros“, „Varpo“, „Tėvynės sargo“ leidybos priežastis, turinio aspektus; 2)Jono Basanavičiaus, Vinco Kudirkos ir Juozo Tumo Vaižganto nuopelnus tautinam sąjūdžiui.

XIX a. pradžioje nei Lietuvos valstiečiai, nei bajorai neturėjo tautinės savimonės. Žmonės savo tapatumą apibrėždavo priklausymu tam tikrai religijai, luomui. Lietuvos bajorams žodis „lietuvis“ reiškė pilietinę priklausomybę LDK valstybingumo tradicijai ir įvairiatautei ir daugiakalbei politinei Lietuvos bajorų tautai.

Lietuvių tautinio atgimimo pradininku laikomas Vilniaus Universitete įsikūręs žemaičių studentų būrelis, o jų vykdyta veikla XIX A. vadinama Žemaičių bajorų lituanistinio sąjūdžiu.

Žemaičių šviesuoliai padėjo kultūrinius pagrindus lietuvių tautinei savimonei vystytis.

ApibendrinkimeLietuvių tautinio sąjūdžio I etapasnuo XIX a pr. Iki XIX a. 9 deš.

Naujas tautinio atgimimo etapas sietinas su 1883 m išleista „Aušra“.

Nuo tada lietuvių tautos dvasią žadinti ir vesti į priekį pradėjo iš valstiečių kilę lietuvių pasauliečiai inteligentai vadovaujami Jono Basanavičiaus. Kokios priežastys nulėmė tai, jo pirmame etape tautą priešintis skatino žemaičiai bajorai, antrame etape iš valstiečių kilę lietuvių pasauliečiai inteligentai ????

Bajorais nebesirėmė valdžia, nes 1861 panaikinta baudžiava, numalšinti žiauriomis priemonėmis sukilimai (1830-1831 m. ir 1863-1864 m.), daugelis jų ištremti, nuteisti ar priversi emigruoti. 2. Užnemunės valstiečių padėtis kitokia. Ten rusifikacija švelnesnė (žiūrėti kita skaidrę).

  • Lietuvių kalba Skaidrės
  • MS PowerPoint 675 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (1488 žodžiai)
  • Mokykla
  • Tadas
  • Lietuvių tautos atgimimas skaidrės
    10 - 9 balsai (-ų)
Lietuvių tautos atgimimas skaidrės. (2016 m. Gegužės 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuviu-tautos-atgimimas-skaidres.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 08:12
×