Lietuvoje mokami mokesčiai savarankiškas darbas


Įvadas. Mokesčių ir jų sistemos samprata bei funkcijos. Mokesčių sąvoka. Lietuvos biudžetui pagrindiniai mokesčiai. Iš pagrindinių mokesčių gautų pajamų tyrimas. Pridėtinės vertės mokesčio analizė. Pelno mokesčio surinkimas į valstybės biudžetą. Gautos pajamos iš GPM. Gautų pajamų iš Akcizo mokesčio tyrimas. Išvados. Literatūra.

Darbo tikslas – išanalizuoti pagrindinius Lietuvoje mokamus mokesčius.

Analizės objektas – mokesčiai.

Mokesčiai valstybėje atlieka tam tikras funkcijas. Išskiriamos dvi mokesčių funkcijos: fiskalinė (perskirstomoji) ir reguliavimo.

(Mituzienė R., Jonuškienė E. 2011 m., 30-31 psl.)

Mokesčių tarifai - standartinis 21 % PVM tarifas.

Lengvatinis 9 % PVM tarifas taikomas:

Lengvatinis 5 % PVM tarifas taikomas:

15 proc. dydžio pajamų mokesčio tarifas taikomas:

2) pajamoms iš paskirstytojo pelno (dividendams),

3) palūkanoms už indėlius ir skolos vertybinius popierius, viršijančioms 10000 Lt,

Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) – gyventojo su darbo santykiais susijusių pajamų dalis, neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.

Iš pridėtinės vertės mokesčio 2013 m. buvo numatyta gauti 8682783 Lt. Tačiau gauta 364005 Lt mažiau nei buvo numatyta, planas įvykdytas 95,81% nuo numatytos sumos – 8318778 Lt.

Remiantis VMI duomenimis sudarėme PVM 2010 - 2013 metų diagramą, kuri rodo kiek surinkta mokesčių per šį laikotarpį.

Remiantis turimais duomenimis matome, kad Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 2013 m. į Valstybės biudžetą buvo gauta daugiausiai per tiriamą laikotarpį. Mažiausiai pajamų buvo gauta 2010 m., kurių suma siekė 5 723 638 Lt. 2011 – 2012 m. mokesčių buvo surinkta apylygiai t.y. apie 6 553 414 Lt.

Pajamų iš pelno mokesčio 2013 m. buvo surinkta ženkliai daugiau nei planuota. Surinkta 128,5% planuojamų pajamų, t.y. 1645820 Lt.

Remiantis VMI duomenimis sudarėme pelno mokesčio 2010 - 2013 metų diagramą, kuri rodo kiek surinkta mokesčių per šį laikotarpį.

Remiantis turimais duomenimis matome, kad Pelno mokesčio 2013 m. į Valstybės biudžetą buvo gauta daugiausiai per tiriamą laikotarpį – 1 645 820 Lt. Mažiausiai pajamų buvo gauta 2011 m., kurios siekė 873 112 Lt. 2010 m. į Valstybės biudžetą buvo gauta 953871 Lt, o 2012 m. pajamos siekė 1 494 775 Lt.

GPM buvo gauta 32795 Lt daugiau negu buvo planuota. 2013 metų planas įvykdytas 100,77%.

Remiantis VMI duomenimis sudarėme GPM 2010 – 2013 metų diagramą, kuri rodo kiek surinkta mokesčių per šį laikotarpį.

Remiantis turimais duomenimis matome, kad GPM 2013 m. į Valstybės ir Savivaldybių biudžetus buvo gauta daugiausiai per tiriamą laikotarpį – 4 315 228 Lt. Mažiausiai pajamų buvo gauta 2010 m., kurios siekė 3 470 898 Lt. 2011 m. – 3 772 568 Lt, 2012 m. – 4 004 454 Lt.

Pajamos gautos iš akcizų, kaip ir iš daugelio kitų pagrindinių mokesčių, kasmet neženkliai auga. 2011 m. pajamų buvo surinkta 155307 Lt daugiau nei 2010 m., o 2012 m. 174189 Lt mažiau nei ateinančiais metais.

Remiantis VMI duomenimis sudarėme akcizų mokesčio 2010 – 2013 metų diagramą, kuri rodo kiek surinkta mokesčių per šį laikotarpį.

Remiantis turimais duomenimis matome, kad gautų pajamų dydis iš Akcizo mokesčio per 2010 - 2013 m. kas metus didėjo. 2013 m. Valstybė į savo biudžetą gavo daugiausiai – 3 352 317 Lt. Mažiausiai pajamų buvo gauta 2010 m., jos siekė 2 937 367 Lt. 2011 m. buvo gauta 3 092 674 Lt, o 2012 m. pajamos siekė 3 253 358 Lt.

Remiantis VMI duomenimis sudarėme 2010 – 2013 m. surinktų mokesčių palyginamąją diagramą, kuri rodo kiek surinkta mokesčių per šiuos 4 metus.

2.5 diagramoje atsispindi 2010 – 2013 m. laikotarpio gautų pagrindinių mokesčių į Lietuvos biudžetą analizė. Pagal pateiktus duomenis matome, jog didžiausią šalies biudžeto pajamų dalį sudaro Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Kas metus šios pajamos didėjo dėl 2009 m. padidinto PVM tarifo. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) kiekvienais metais augo palaipsniui ir 2013 m. buvo surinkta net 4 315 228 Lt. Iš Pelno mokesčio 2013 m. surinktų pajamų į biudžetą pateko 4 315 228 Lt, o iš Akcizo mokesčio – 3 352 317 Lt. Galime teigti, jog bėgant metams visų pagrindinių mokesčių pajamos didėjo.

Bendrai per šį laikotarpį tiriami mokesčiai į Valstybės biudžetą įnešė tiek pajamų: PVM - 27149244 Lt, akcizai – 12635716 Lt, pelno mokestis – 4967578 Lt, GPM – 15563148 Lt.

  • Finansai Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 89 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4112 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ingrida
  • Lietuvoje mokami mokesčiai savarankiškas darbas
    10 - 10 balsai (-ų)
Lietuvoje mokami mokesčiai savarankiškas darbas. (2015 m. Gegužės 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvoje-mokami-mokesciai-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 16:42
×