Lietuvos advokatūra


Įvadas. Lietuvos advokatūros įsikūrimas ir jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizė. Lietuvos advokatūros veiklos (ataskaitų ir planavimo dokumentų) analizė. Lietuvos advokatūros veiklos vertinimas analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Advokato kaip teismo proceso dalyvio atstovo užuomazgos susiformavo dar Romėnų teisėje. Kalbant apie Lietuvos advokatūros raidą, pažymėtina, kad advokatai Lietuvoje veikė dar viduramžiais.

Trečias Lietuvos Statutas skyrė du pagrindinius įgalinimų įforminimo būdus: pirma, įgalinimai galėjo būti suteikiami raštu valdovo kanceliarijoje, žemės ar pilies teismo raštinėje; antra, jie galėjo būti skirti išimties tvarka, kai atstovaujamasis dėl ligos ar gyvenimo atokiau nuo teismo, negalėjo įforminti įgalinimų.

Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje atstovavimo institutas buvo pradėtas formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Kaip ir kitų teisinių institutų, atstovavimo instituto pamatus visų pirma nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija. Antrajame Konstitucijos skirsnyje yra įtvirtintos prigimtinės žmogaus teisės ir laisvės, tokios kaip: teisė į nekaltumo prezumpciją; kaltinamo nusikalstamos veikos padarymu asmens teisė, kad jo bylą išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas viešai ir teisingai; teisė atsisakyti duoti parodymus prieš save, šeimos narius ar artimus giminaičius; teisė į gynybą. Atstovavimo institutas yra glaudžiai susijęs su asmens teise į gynybą.

1990 m. kovo 11d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo pradėta teisėsaugos sistemos reforma. Buvo pertvarkyta visa teisėsaugos institucijų sistema, taip pat ir advokatūra.

Vis dėlto, mano manymu, pagrindiniai Advokatūros, kaip teisėsaugos institucijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai yra Lietuvos advokatūros įstatymas ir Advokatūros įstatai. Todėl šiuos teisės aktus reikia patarti plačiau.

Kaip matyti iš paveikslo duomenų, advokatų skaičius nuo 1995 iki 2014 m. nuosekliai augo. 1995 m. Lietuvoje dirbo tik 490 advokatų, tuo tarpu 2006 m. – jau 1495.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba yra konstitucinės teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo garantija, kurios teikimo klausimus reglamentuoja LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. Asmenų, turinčių teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuolat didėja. Dauguma ATP gavėjų yra neturintys išsilavinimo, žmonės su psichiniais sutrikimais, asocialūs asmenys, kurie turi savo skirtingą nuo teisininkų nuomonę apie teisinę sistemą, įstatymus, apie pageidaujamo sprendimo byloje priėmimo galimybes. Todėl daugumai pareiškėjų paaiškinus, jog jų reikalavimai yra iš esmės nepagrįsti ir jie neturi perspektyvos tokios bylos laimėti, pareiškėjai vis tiek dažniausiai kategoriškai reikalauja paruošti procesinius dokumentus ir kreiptis į teismą, o pralaimėję bylą pirmos instancijos teisme, reikalauja teismo sprendimą skųsti ne tik apeliacine, bet ir kasacine tvarka. Nepagrįsti kliento reikalavimai – sudėtinga atsisakymo procedūra, esant skundui, advokatas bus kviečiamas į teismą aiškintis, kas mokės už sugaištą laiką. Lengviau paruošti procesinius dokumentus nei atsisakyti teikti pagalbą. Antrinės teisinės pagalbos gavėjai rašo skundus tarnyboms, Teisingumo ministerijai, Prezidentui, Advokatų tarybai, mažų mažiausiai prašydamas pakeisti advokatą.

Dažnai susiduriama su Teisėjų nevienodu požiūriu į privačių ir VGTP advokatų užimtumą, derinant atidėtos bylos tolesnį nagrinėjimą. Dažnai advokatai prireikus teikti ATP renkasi bylas, t.y. sugalvoja priežastis kaip atsisakyti ginti ar atstovauti jeigu mato, kad byla bus sudėtinga. Pasiteisinimui nurodo įvairias priežastis: didelis užimtumas, turėjimas pakankamai savo bylų atsisakymas vykti į kitą miestą, atostogos ar liga, nors bylose pagal susitarimą atstovaujama. Dėl to advokatai prireikus teikti ATP yra nuolat keičiami.

Šaltinis: sudaryta autoriaus, pagal LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 213 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (5549 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ntl
  • Lietuvos advokatūra
    10 - 3 balsai (-ų)
Lietuvos advokatūra. (2016 m. Rugsėjo 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-advokatura.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 12:25
×