Lietuvos bankas


Cb bankas. Lietuvos bankas ir jo funkcijos. Lietuvos centrinis bankas funkcijos. Banku rizika ribojantys normatyvai. Lietuvos cb vykdomos pinigu politikos priemones. Rizika ribojantys normatyvai bakalauro darbas. Lietuvos bankai skaidres. Lietuvos bankas kursinis. Lietuvos banku vykdoma pinigu politika rasinys. Ivairiu banku atliekamos funkcijos zmonems.

Bankininkystės kursinis darbas. Įvadas. Lietuvos bankas. Lietuvos banko istorija. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Departamentai. Savarankiški skyriai. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Užsienio atsargų valdymo principai. Užsienio atsargų valdymo nuostatos. Iždo agento veikla. Dalyvavimas vvp aukcionuose. Kreditų ir mokėjimo įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Cb įvairiose šalyse. Jav cb – federalinė rezervų sistema (frs). Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Didžioje britanijoje – anglijos bankas. Vengrijos nacionalinis bankas. Lietuvos banko vaidmuo europos sąjungoje. Darbo metodai ir priemonės. Tyrimo eigos pristatymas. Literatūros šaltinių analizės metodo pagrindimas. Dokumentų analizės metodo pagrindimas. Statistinės analizės pagrindimo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas.


Bankai šiandien stovi finansinių įvykių centre. Jie yra ašis, apie kurią sukasi visas ekonominis gyvenimas, ir skatina pasaulinius prekybinius ryšius. Bankas – pavadinimas kilęs iš lotyniškos sąvokos „bancus“ ( stalo prie kurio buvo sudarinėjami verslo sandėriai).

Lietuvos bankas ir jo atliekamos funkcijos yra aktuali tema, nes daugelis žmonių naudojasi banko paslaugomis, todėl šiuo metu ši tema yra svarbi.

Tyrimo problema. Analizuojant cb banko vaidmenį ir pagrindines jo funkcijas, bus aptariama cb nepriklausomybės problema.

Tyrimo objektas – Lietuvos bankas.

Tyrimo tikslas – įvertinti lietuvos banką, jo sudėtį ir valdymo struktūrą, taip pat atliekamas jo funkcijas.

Darbo uždaviniai:

Pristatyti trumpą lietuvos banko veiklos istoriją.

Panagrinėti cb sudėtį ir valdymo struktūrą bei jo atsakomybę.

Apibūdinti pagrindines banko atliekamas funkcijas.

Įvertinti cb vykdomą pinigų politiką.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė: lietuvos ir užsienio autorių literatūros, straipsnių ir interneto šaltinių analizė. Banko duomenų analizė.

Lietuvos bankas. (2012 m. Balandžio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/lietuvos-bankas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:20