Lietuvos banko funkcijos referatas


Įvadas. Lietuvos banko veikla. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Lietuvos banko funkcijų esmė. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas – susipažinti su Lietuvos banko veiklą, išanalizuoti jo atliekamas funkcijas ir atlikti praktinę dalį.

Apibendrinti Lietuvos banko funkcijų esmę.

Lietuvos bankas taip pat valdo ir prižiūri šalyje veikiančias mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas, teikia mokėjimų ir atsiskaitymų paslaugas

Apibendrunant galima teigti, kad Lietuvos banko pagrindinis tikslas yra palaikyti kainų stabilumą. Siekdamas pagrindinio tikslo Lietuvos bankas atlieka savo funkcijas: vykdo pinigų emisiją, formuoja ir vykdo pinigų politiką, valdo ir naudoja Lietuvos banko užsienio atsargas ir jomis disponuoja, taip pat atlieka valstybės iždo agento funkcijas, išduoda bei atšaukia licencijas Lietuvos Respublikos kredito ir mokėjimo įstaigoms bei užsienio valstybių kredito įstaigų filialams ir prižiūri jų veiklą, taip pat nustato finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką, skatina patvarų ir veiksmingą mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimą, ir taip pat renka pinigų ir bankų, mokėjimo balanso, Lietuvos finansinės ir su ja susijusios statistikos duomenis. Lietuvos bankas nuo 2012 m. sausio 1 d. perėmė Vertybinių popierių komisijos ir Draudimo priežiūros komisijos finansų įstaigų priežiūros funkcijas. Taip pat reiktų paminėti, kad kiekvienais metais Lietuvos bankas skelbia savo metines financines ataskaitas su auditorių išvadomis.

Lietuvos bankas prie ūkio atkūrimo ir jo techninės pažangos prisidėjo tiesiogiai, tai yra gausiomis ir palyginti pigiomis paskolomis. Lietuvos bankas buvo didžiausias kreditorius krašte. Jis vienas suteikdavo 30-40 procentų bendros paskolų sumos. Didindamas kreditavimą, Lietuvos bankas svariai prisidėjo prie krašto eksporto potencialo sustiprėjimo ir modernėjimo, žemės ūkio gamybos ir eksporto struktūros pažangaus pakeitimo. Selekcine kredito politika padėjo reguliuoti ir palaikyti aktyvų Lietuvos užsienio prekybos balansą. Savo ruožtu aktyvus užsienio prekybos balansas gausino aukso ir užsienio valiutos atsargas. Lietuvos bankas užsienio prekybos srityje veikė sutelktai su Vyriausybe, finansiškai padėjo įgyvendinti jos ūkio politiką. Suderintais veiksmais Lietuvai pavyko įsitvirtinti pasaulinėje žemės ūkio gaminių rinkoje, aprūpinti kraštą reikalingomis žaliavomis, technika, prekėmis. Negalima pervertinti banko vaidmens atpiginant paskolas. Be to, perimdamas savo žinion neišsimokančias įmones ir pertvarkydamas jų vadybą, bankas dažnai pasiekdavo jų finansinės padėties pagerėjimo ir jas išsaugodavo.

Bankas, nemokamai, tiksliai ir tvarkingai atlikdamas iždo operacijas, padėjo sumažinti valstybės išlaidas mokesčiams surinkti. Kartu stiprėjo ir banko vaidmuo valstybės finansams, jo veiklos suderinamumas su valstybės ekonomine politika ir jos interesais. Taip pat Lietuvos bankas solidžiai papildė valstybės biudžetą mokėtais mokesčiais ir dividendais. Apskritai valstybės kapitalo investicija į Lietuvos banką buvo naudingiausia: sudarydama tik 13 procentų bendros jos investicijų sumos, davė net 60 procentų dividendų.

Apibendrinant galima teigti, kad per pastaruosius metus Lietuvos bankas yra gerokai pažengė į priekį kurdamas aktyvią ir lanksčią pinigų politiką. Taip pat Lietuvos bankas palaiko ryšius ir sudaro sutartis su užsienio valstybių ir tarptautinėmis finansų institucijomis. Lietuvos bankas turi pinigų emisijos teisę, jis gali įstatymų nustatyta tvarka išleisti į apyvartą ir išimti iš apyvartos pinigus. Taip pat prisidėjo prie Lietuvos ūkio atkūrimo ir techninio pažangumo. Lietuvos bankas svariai prisidėjo prie krašto eksporto potencialo sustiprėjimo ir modernėjimo, žemės ūkio gamybos ir eksporto struktūros pažangaus pakeitimo. Reiktų paminėti, kad Lietuvos bankas atlikdamas iždo operacijas, padėjo sumažinti valstybės išlaidas mokesčiams surinkti. Kartu stiprėjo ir banko vaidmuo valstybės finansams, jo veiklos suderinamumas su valstybės ekonomine politika ir jos interesais. Taip pat Lietuvos banko reikšminga veiklos sritis yra ekonominis ir finansinis švietimas. Lietuvos bankas įvairiais būdais ir priemonėmis skatina gyventojų ekonominį švietimą ir kelia jų ekonominį raštingumą

  • Bankininkystė Referatas
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4077 žodžiai)
  • Laura
  • Lietuvos banko funkcijos referatas
    10 - 8 balsai (-ų)
Lietuvos banko funkcijos referatas. (2016 m. Vasario 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-banko-funkcijos-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 23:36
×