Lietuvos banko vaidmuo finansų ir kredito sistemoje


Paveikslų sąrašas. Įvadas. Lietuvos centrinis bankas, jo valdyba ir struktūra. Lietuvos banko analizė teoriniu aspektu. Lietuvos banko valdyba ir struktūra. Lietuvos banko tikslas, misija, vizija ir funkcijos. Lietuvos banko tikslas, misija ir vizija. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvos banko veikla ir reikšmė finansų ir kredito sistemai. Lietuvos banko veikla. Užsienio atsargos ir operacijos. Valstybės iždo agento veikla. Finansinių įstaigų priežiūra. Kita Lietuvos banko veikla. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.

Darbo objektas- Lietuvos banko reikšmė finansų ir kredito sistemai.

Darbo tikslas- atskleisti Lietuvos banko vaidmenį finansų ir kredito sistemoje.

Darbo uždaviniai:

išanalizuoti Lietuvos banką teoriniu aspektu;

apibūdinti Lietuvos banko valdybą;

apibrėžti Lietuvos banko tikslą ir pagrindines funkcijas;

išnagrinėti Lietuvos banko veiklą ir svarbą finansų ir kredito sistemoje.

Darbo metodai: mokslinės literatūros ir mokslinių straipsnių analizė, apibendrinimas.

 Lietuvos banko įstatymas teigia, jog Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei. Jį steigia Seimas. Tai yra juridinis asmuo, kuris neatsako už Lietuvos valstybės prievoles ir kuris turi savo antspaudą, kuriame yra Lietuvos valstybės herbas ir žodžiai „Lietuvos bankas“. Lietuvos banko buveinė yra Vilniuje, Gedimino pr. 6. Pasak V. Aleknevičienės (2005), Lietuvos bankas įsteigtas 1922 metais. Jis atliko pinigų emisijos, valstybės banko, aukso, valiutos atsargų valdybos ir kurso reguliavimo, ūkio kreditavimo ir komercinę funkcijas. Po 18 metų Lietuvos banko veiklą nutraukė sovietų įvykdyta krašto okupacija. 1990 metais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vėl įsteigtas Lietuvos bankas.

Taigi Lietuvos bankas yra šalies centrinis bankas ir tai reiškia, jog tai ne tik pats svarbiausias bankas valstybėje, bet ir viena iš svarbiausių finansinių institucijų šalyje. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos bankas tapo Europos centrinių bankų sistemos dalimi. Tai lemia glaudesnį mūsų institucijos bendradarbiavimą ne tik su Europos centriniu banku, bet ir su kitais Europos Sąjungos valstybių centriniais bankais.

Lietuvos banko sudėtyje yra šie departamentai:

• Rinkos operacijų departamentas investuoja Lietuvos banko užsienio atsargas, įgyvendina pinigų politikos priemones, bendradarbiauja su finansų ministerija organizuojant ir vykdant skolinimąsi vidaus rinkoje;

• Ūkio departamentas atsako už optimalių darbo sąlygų sudarymą darbuotojams, prižiūri ilgalaikio materialiojo turto techninę būklę bei jo panaudojimą;

• Apskaitos departamentas tvarko finansinę apskaitą, rengia finansinę atskaitomybę bei tvarko valstybės iždo sąskaitas;

• Vindikacijos departamentas užtikrina kompleksinę turto, saugomų vertybių, darbuotojų ir informacijos apsaugą.

Taigi Lietuvos banko valdyba ir departamentai yra svarbi organizacinė Lietuvos banko dalis, kuri padeda siekti bankui savo tikslą, spręsti iškilusias problemas ir vykdyti įvairius uždavinius.

Lietuvos bankas, kontroliuodamas užsienio valiutos režimo laikymąsi:

Taigi Lietuvos banko veiklos spektras yra labai platus. Jis ne tik vykdo veiklą, susijusią su pinigais ir finansais, bet ir palaiko tarptautinius ryšius.

Lietuvos bankas sudaro, laiko, tvarko ir naudoja Lietuvos Respublikos atsargas pagal principus ir tvarką, atitinkančius Europos Sąjungos teisės reikalavimus. Atsargos gali būti sudarytos iš aukso, konvertuojamosios užsienio valiutos banknotais ir monetomis, taip pat esančios užsienio sąskaitose bei visuotinai pripažįstamos tarptautinės atsargos (specialios skolinimosi teisės Tarptautiniame valiutos fonde, vekseliai konvertuojamąja užsienio valiuta, vertybiniai popieriai, apmokami konvertuojamąja užsienio valiuta).

atidaryti, tvarkyti sąskaitas ir priimti indėlius;

Taigi ši Lietuvos banko veikla yra labai svarbi finansų ir kredito sistemai, nes Lietuvos centrinis bankas, atlikdamas šią veiklą, daro didelę įtaką piniginiams santykiams.

Taigi Lietuvos bankas, prižiūrėdamas įvairias finansines institucijas, pagal savo kompetenciją siekia, kad šalies kredito įstaigų sistema būtų patikima, skaidri ir konkurencinga.

Lietuvos bankas savo veikloje vadovaujasi atskaitomybės visuomenei ir skaidrumo principais. Platesnis įvairios informacijos apie savo veiklą, ir kitų finansinių bei ekonominių duomenų atskleidimas padeda užtikrinti ne tik Lietuvos banko veiklos, bet ir visos šalies skaidrumą. Tai savo ruožtu lemia nuolat augančią šalies ekonomikos ir finansinių sektorių funkcionavimo patikimumą. Lietuvos bankas aktyviai dalyvauja sprendžiant uždavinius, susijusius su saugiu ir veiksmingu finansų sektoriaus funkcionavimu, valdo ir prižiūri šalyje veikiančias mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas, teikia mokėjimų ir atsiskaitymų paslaugas. Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga.

  • Microsoft Word 136 KB
  • 2015 m.
  • 22 puslapiai (3668 žodžiai)
  • Kolegija
  • Dovilė
  • Lietuvos banko vaidmuo finansų ir kredito sistemoje
    10 - 8 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Lietuvos banko vaidmuo finansų ir kredito sistemoje. (2015 m. Gegužės 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-banko-vaidmuo-finansu-ir-kredito-sistemoje.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 13:29
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo