Lietuvos bankų indėlių analizė


Įvadas. Indėlis. Banko indėlio sutartis. Banko indėlio sutarties šalys. Banko indėlio sutarties forma ir esminės sutarties sąlygos. Indėlių rūšys. Terminuotasis indėlis. Kaupiamasis indėlis. Einamasis indėlis. Indėlių draudimas. Indėlininkams. Investuotojams. Neigiamos palūkanos. Kur veda neigiamos palūkanos? ECB neigiama palūkanų norma. Neigiamos indėlių palūkanų normos poveikis santaupoms. Ab „šiaulių banko“ veiklos charakteristika. Ab“ šiaulių banko 2010-2015 m. veiklos finansinė analizė. AB“ Šiaulių banko 2012-2013 m. indėlių analizė. AB „Šiaulių banko“ turto kokybės rodiklių ir indėlių ataskaita. Paskolos ir indėliai. Ab „Seb“ banko veiklos charakteristika. Ab“ seb banko 2010-2015 m. veiklos finansinė analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.


Tikslas: Išnagrinėti AB ,, Šiaulių banko“ ir AB „SEB“ banko veiklą, indėlius ir jų draudimą, pateikti indėlių analizę.

Pagal Lietuvos Respublikos Civilini kodekso 6.892 straipsni banko indelio sutarties samprata yra apibūdinama taip:

Banko indėlio sutartis, kai indėlininkas yra fizinis asmuo, pripažįstama vieša sutartimi (CK 6.892 str. 2 d.), t.y. sutartimi, kurią sudaro bankas ar kita kredito įstaiga kaip juridinis asmuo, teikiantis atitinkamas finansines paslaugas visiems, kas tik kreipiasi. Toks banko indėlio sutarties kvalifikavimas sukelia tam tikras pasekmes. Pirma, tokias finansines paslaugas (indėlių priėmimo) teikiantis bankas ar kita kredito įstaiga privalo sudaryti sutartį su bet kuriuo fiziniu asmeniu, kai šis kreipiasi, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas išimtis. Antra, sudarant indėlio sutartis, bankas ar kita kredito įstaiga neturi teisės kam nors suteikti privilegijų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Trečia, banko indėlio sutartyse nustatomos sąlygos turi būti vienodos visiems tos pačios kategorijos vartotojams, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai atskirų kategorijų vartotojams gali būti taikomos lengvatinės sąlygos.

Indėlininko knygelė gali būti tik vardinė (CK 6.901 str. 1 d.). Indėlininko knygelėje privalo būti nurodytas (a) banko ar kitos kredito įstaigos pavadinimas; (b) adresas ir kiti jų rekvizitai; (c) indėlininkas; (d) indėlio dydis; (e) visos sutarties sąlygos; (f) taip pat tvarkoma įmokėtų ir išmokėtų pinigų sumų apskaita; (g) nurodomos apskaičiuotos ir išmokėtos palūkanos. Visos su indėliu susijusios operacijos atliekamos tik pateikus indėlininko knygelę. Prarasta ar netinkama naudoti knygelė keičiama banko ar kitos kredito įstaigos nustatyta tvarka.

už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;

Neigiamos indėlių palūkanų normos poveikis santaupoms

Pradėję darbą Šiauliuose nuolat plėtėsi ir iki 1999 m. buvo įkurta 14 filialų, banko veikla buvo išplėsta šiaurės vakarų Lietuvoje, o nuo 2000 m. Šiaulių bankas pradėjo formuoti padalinių tinklą visoje šalyje. Kasmet buvo įsteigiama vidutiniškai po septynis naujus klientų aptarnavimo skyrius. Dalis skyrių, įgiję didesnį savarankiškumą ir platesnius įgaliojimus, tapo banko filialais. Dabar Šiaulių bankas turi 73 teritorinius padalinius veikiančius visoje Lietuvoje

Šiaulių banko pateiktais duomenimis turtas per metus išaugo daugiau nei 80 proc., iki 5,3 mlrd. litų. Klientams suteiktų paskolų portfelis grynąja verte per 2013 m. padidėjo daugiau kaip trečdaliu ir metų pabaigoje sudarė beveik 2,4 mlrd. Litų

Esame įsitikinę, kad versliai mąstantys žmonės ir inovatyvios įmonės yra itin svarbūs kuriant geresnį pasaulį. Esame tam, kad ir gerais, ir blogais laikais jiems padėtume įgyvendinti jų siekius ir prisidėtume prie jų sėkmės.

AB „SEB“ banko finansinės ataskaitos grupės ir banko finansinės padėties indėlių ataskaita (2010m. - 2015m.)

Išanalizavus AB ,,Šiaulių bankas‘‘ 2008-1014 metų statistinius rodiklius, galima daryti išvadą, kad kiekvienais metais šio banko turtas vis auga. Nuo 2012m. iki 2013m. jis išaugo daugiau kaip trečdaliu ir metų pabaigoje sudarė beveik 2,4 mlrd. litų, o nuo 2013m. iki 2014m. banko turtas padidėjo dar, daugiau kaip 6 proc. iki 5,7 mlrd. litų.

Indėlių draudimu draudžiami indėlininkų - fizinių ir juridinių asmenų – indėliai eurais, Jungtinių Amerikos Valstijų doleriais ir Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis. Indėlis – indėlininko pinigų, laikomų banke pagal banko indėlio (pvz. terminuoto, taupomojo, investicinio) ir (ar) banko sąskaitos sutartis, suma. Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininko indėliui, buvusiam Banke draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų.

  • Microsoft Word 177 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4092 žodžiai)
  • Kolegija
  • Povilas
  • Lietuvos bankų indėlių analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
Lietuvos bankų indėlių analizė. (2016 m. Gegužės 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-banku-indeliu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 13:48
×