Lietuvos bankų siūlomų indėlių analizė


Santrauka. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Lietuvos Respublikos finansų įstaigos ir jų teikiamos paslaugos. Indėlio samprata. Indėlių rūšys. Palūkanos ir jų rūšys. Palūkanų normai įtaką darantys veiksniai. Indėlių palūkanų normų skaičiavimo metodai. Indėlių draudimas. Indėlio pasirinkimui įtaką darantys veiksniai. Tyrimo dizainas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. LR registruotų komercinių bankų indėlių portfelio analizė. LR registruotų komercinių bankų teikiamų terminuotųjų indėlių palyginimas. LR registruotų komercinių bankų teikiamų kaupiamųjų indėlių palyginimas. LR registruotų komercinių bankų teikiamų vaiko indėlių palyginimas. LR registruotų komercinių bankų teikiamų vienos nakties indėlių palyginimas. LR registruotų komercinių bankų teikiamų taupomųjų indėlių palyginimas. LR registruotų komercinių bankų teikiami kiti indėliai. LR registruotų komercinių bankų teikiamų terminuotų indėlių sutarčių analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.

Baigiamojo darbo tyrimo tema - „Lietuvos komercinių bankų siūlomų indėlių analizė“.

Komercinių bankų veikla yra neatsiejama finansų rinkos dalis. Šiuolaikinės rinkos sąlygomis būtų sunku įsivaizduoti fizinių ir juridinių asmenų veiklą be teikiamų nesudėtingų, kasdienių bankų operacijų bei sudėtingesnių investavimo bei skolinimo paslaugų. Indėlis kaip viena iš taupymo rūšių yra nesudėtinga, neturinti didelės rizikos lešų kaupimo priemonė. Šio tyrimo tikslas – atlikti LR registruotų komercinių bankų siūlomų indėlių analizę. Taip pat pateikiama indėlio samprata, veiksniai darantys įtaką indėlių sąlygoms, apibūdinami LR komerciniuose bankuose teikiami indėliai bei nagrinėjamos pagrindinės jų sąlygos. Lietuvos komerciniai bankai siūlo įvairias indėlio rūšis, kurios skiriasi savo funkcijomis, valiutomis, terminais, minimaliomis indėlio sumomis ir palūkanomis, todėl klientas gali pasirinkti jo poreikius atitinkantį indėlio rūšį.

Atliekant šį tyrimą buvo naudojamasi tokiais tyrimo metodais: mokslinės literatūros analizė, mokslinių straipsnių analizė, loginė analizė, palyginimo, apibendrinimo analizė bei kokybiniu tyrimo metodu, kuriuo išskiriama 7 LR veikančių komercinių bankų indėlių pagrindinės sąlygos. Indėlis kaip investavimo priemonė yra nerizikingas, todėl daug uždirbti iš laikomų lėšų galimybių nėra, o kai siūlomos palūkanos yra mažos, tai galima teigti, kad mokamos palūkanos gali padengti tik infliacijos daromą poveikį arba būti neigiamos, kai infliacija didesnė nei uždirbamos palūkanos.

Raktiniai žodžiai: komercinis bankas, indėlis, finansų įstaiga, indėlių draudimas, indėlių palūkanos.

Ši tema yra mažai mokslininkų nagrinėjama ir tiriama, tačiau daugiausia informacijos apie Lietuvos bankų teikiamus indėlius galima rasti Lietuvos banko ir komercinių bankų internetinėse svetainėse. Bankų tipus aptarė Olga Buckiūnienė (2011), indėlių rūšis nagrinėjo Vilija Aleknevičienė (2005). Neatsiejama dalis, kuri lemia indėlio pasirinkimą yra palūkanų norma. Palūkanų normos sampratą pateikė Olga Buckiūnienė (2005), Eimutis Valekevičius (2008) bei Meilė Jasienė (2010) nagrinėjo indėlio pasirinkimą įtakojančius veiksnius, bei priežastis, kurios lemia banko pasirinkimą. Andrew Campbell ir kt. (2009) aptaria indėlių draudimo sistemos veiksnius, įtakojančius indėlių sistemos efektyvumą bei indėlininkų interesus. Nadia Elena Sandulescu (2012), Vilma Deltuvienė (2008) nagrinėjo indėlių draudimo sistemos svarbą bankų stabilumui palaikyti.

Lietuvoje veikiančių registruotų komercinių bankų teikiami indėliai yra panašūs, todėl yra svarbu nustatyti tarp teikiamų paslaugų esančius skirtumus, kurie padėtų pasirinkti tinkamą indėlio rūšį, kuri atitiktų indėlininko poreikius bei suteiktų garantijas dėl paskirtų bankui lėšų saugumo.

Baigiamojo darbo problema – taupymas yra svarbus procesas kiekvieno asmens gyvenime, tačiau norint uždirbti iš taupomų lėšų, galima jas investuoti. Indėlis yra vienas iš nerizikingiausių banko siūlomų taupymo produktų, kuris skiriasi funkcijomis, nauda bei kaina, todėl klientui yra svarbu pasirinkti tinkamą indėlį, kuris atitiktų kliento poreikius, šiuo būdu bankas užsitikrintų kliento lojalumą bei finansinius srautus, o klientas liktų patenkintas bei jaustųsi saugus laikydamas lėšas pasirinktame banke.

Probleminiai klausimai:

1.Kokie veiksniai lemia indėlio pasirinkimą?

2.Kokie indėliai yra teikiami Lietuvos komerciniuose bankuose?

3.Kokiomis ypatybėmis išsiskiria Lietuvos komercinių bankų teikiami indėliai?

Baigiamojo darbo objektas – Lietuvos komercinių bankų siūlomi indėliai.

Baigiamojo darbo tikslas – atlikti Lietuvos komercinių bankų siūlomų indėlių analizę.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

1.Apibūdinti indėlio sampratą.

2.Aprašyti veiksnius, darančius įtaką indėlių sąlygoms.

3.Apibūdinti Lietuvos komercinių bankų teikiamus indėlius.

4.Palyginti Lietuvos komercinių bankų teikiamų indėlių sąlygas.

Baigiamojo darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, mokslinių straipsnių analizė, loginė analizė, palyginimo, apibendrinimo analizė.

Baigiamojo darbo struktūra. Darbą sudaro 3 pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje yra aptariama bankų sistema Lietuvoje, pateikiama komercinio banko, indėlio, palūkanų ir palūkanų normos sąvokos. Taip pat yra išskiriamos pagrindinės indėlių rūšys bei jų ypatybės, nagrinėjami banko ir indėlio pasirinkimą įtakojantys veiksniai bei veiksniai įtakojantys indėlių sąlygas.

Antroje dalyje yra aptariami baigiamajame darbe naudoti darbo metodai ir priemonės, išskiriami sunkumai ir kliūtys, su kuriomis buvo susidurta rašant darbą.

Trečioje dalyje nagrinėjama Lietuvos komercinių bankų teikiamos indėlių rūšys, palyginamos jų funkcijos bei išskiriamos jų ypatybės. Pateikiama informacija apie siūlomus indėlius privatiems ir verslo klientams. Taip pat analizuojamos ir lyginamos Lietuvos komercinių bankų teikiamų terminuotųjų indėlių sutarčių bendrosios dalies sąlygos.

Studijų rezultatai:

•Žinoti finansų sistemos organizavimo ir veikimo principus, Europos Sąjungos direktyvas, LR norminius aktus, reglamentuojančius nacionalinę finansų sistemą, bankų ir kitų finansų įstaigų veiklą.

•Gebėti taikyti šiuolaikines ekonomikos, vadybos, finansų ir bankininkystės teorijas tinkamam finansų įstaigų paslaugų valdymo procesui užtikrinti.

•Mokėti sisteminti ir analizuoti ūkio subjektų veiklos duomenis įgyvendinant jų plėtros strategiją.

•Mokėti taikyti žinias apie banko produktus formuojant kliento poreikius atitinkantį banko produktų krepšelį ir vykdant nuolatinį jo monitoringą.

•Mokėti taikyti šiuolaikinius komunikavimo ir pardavimų metodus, užtikrinant asmeninius bei finansų įstaigos veiklos rezultatus.

•Gebėti suformuoti ir valdyti kliento poreikius ir galimybes atitinkantį investicinių produktų portfelį.

•Gebėti parinkti tarptautinio atsiskaitymo metodus finansuojant ūkio subjektų tarptautines verslo operacijas.

•Įgyti gebėjimų nuolat vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

  • Microsoft Word 176 KB
  • 2015 m.
  • 48 puslapiai (14053 žodžiai)
  • Kolegija
  • Vrasyta
  • Lietuvos bankų siūlomų indėlių analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
Lietuvos bankų siūlomų indėlių analizė. (2015 m. Vasario 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-banku-siulomu-indeliu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 01:16
×