Lietuvos biudžeto išlaidos ir valstybiniai pirkimai


Lietuvos biudžeto išlaidos ir valstybiniai pirkimai. Literatūra.


Viešieji pirkimai sudaro didelę šalies ūkio veiklos dalį. Daugumoje Europos Sąjungos valstybių narių viešųjų pirkimų rinka sudaro 16 proc. BVP, apima 25–30 proc. viešųjų išlaidų (Viešųjų pirkimų tarnybos informacinis biuletenis, informacija apie 2015 m. įvykusius viešuosius pirkimus). Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis bendra 2015 m. įvykdytų viešųjų pirkimų vertė siekia 4 168,4 ml. Eur.

Viešųjų pirkimų praktika yra pakankamai nauja viešajame sektoriuje, tačiau visame pasaulyje žinomas sudėtingas šio proceso reguliavimas, koordinavimas bei kontrolė. Atskiri Lietuvos mokslininkai ir praktikai (A. Raipa, A. Bučinskas, J. Staponkienė, R. Juozapavičius ir kt.), besidomintys naująja viešąja vadyba, tik trumpai užsimena apie viešųjų pirkimų tvarkos tobulinimo poreikį kovojant su biurokratija.

Nors apie viešųjų pirkimų problematiką visuomenėje diskutuojama dažnai, tačiau šio proceso reguliavimas reikalauja didesnio teoretikų ir praktikų dėmesio. Būtina įvertinti esamą situaciją viešųjų pirkimų srityje Lietuvoje, identifikuoti problemas, su kuriomis dažniausiai susiduriama vykdant viešuosius pirkimus bei pasiūlyti, kaip patobulinti viešųjų pirkimų sritį.

Vienas svarbiausių viešųjų pirkimų principų – nediskriminavimo principas. Nediskriminavimo principas gali pasireikšti dviem aspektais, reiškiančiais, kad tapačių dalykų negalima vertinti skirtingai arba skirtingų dalykų vertinti tapačiai. Draudžiama sudaryti bet kokius barjerus kitos Europos Bendrijos valstybės tiekėjams dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose. Taip pat draudžiama perkančiajai organizacijai diskriminuoti tiekėjus pirkimo dokumentuose, o ypač techninėse specifikacijose įvardinant konkrečius standartus, prekių tipus, kilmę, modelius, prekės ženklus ir pan.

Abipusio pripažinimo principas itin svarbus kai viešuosiuose pirkimuose dalyvauja užsienio tiekėjai arba Lietuvos įmonės dalyvauja Europos Bendrijos valstybėse rengiamuose viešuosiuose pirkimuose. Vadovaujantis abipusio pripažinimo principu, Lietuvos perkančioji organizacija turi pripažinti užsienio valstybės teikėjų lygiaverčius sertifikatus, kitus dokumentus, o Lietuvoje išduoti dokumentai turi būti pripažįstami užsienio valstybėse.

Su valstybės ekonominės bei socialinės veiklos kryptimis glaudžiai susiję valstybės biudžetiniai santykiai. Šiuos santykius ekonomistai, finansininkai, politikai, teisininkai suvokia skirtingai. Ekonomistų manymu, valstybės biudžeto sudarymas ir vykdymas – tai tam tikra prielaida – biudžeto sprendimai suprantami kaip dėsningumais ir teorija paremti finansinės veiklos rezultatai. Kiekvieno biudžeto sprendimo pasekmės gali būti tiek teigiamos tiek neigiamos. Finansininkai biudžetą suvokia kaip skaičiavimais paremtų finansinių duomenų bei prognozių rinkinį. Jiems svarbi tiksli ir teisinga finansinę informacija. Politikai dažnai nerimauja, jog gali nepakakti finansavimo jų remiamiems politiniams sprendimams. Kai kuriais atvejais politikai bei politikai darantys įtaką asmenys siekia naudos iš priimamų sprendimų, nesugeba derinti viešųjų ir privačių interesų, tampa korumpuotais. Asmeniui, turinčiam teisininko išsilavinimą, valstybės biudžeto sudarymas – tai teisinius aktus atitinkančių ir teisiškai tvarkingų dokumentų parengimas. Nors negalime teigti, kad kuris nors iš šių požiūrių yra arba visiškai teisingas, arba visiškai neteisingas, tai mums suteikia platesnių bei gilesnių žinių apie biudžetinį procesą.

Viešųjų pirkimų tarnybos pateikiamoje ataskaitoje apie 2015 metais įvykusius pirkimus skelbiama, kad bendra viešųjų pirkimų vertė siekė 4 168,4 mln. Eur. Beveik 51 proc. pirkimų vertės sudarė tarptautiniai viešieji pirkimai, 30 proc. – supaprastinti viešieji pirkimai, 19 proc. – mažos vertės pirkimai.

Skirstant pagal pirkimo objekto rūšis prekių pirkimai sudarė 37 proc. bendros pirkimų vertės, paslaugų – 21 proc., ir daugiausiai – darbų – 42 proc.

  • Ekonomika Esė
  • Microsoft Word 30 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (3193 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aurelija
  • Lietuvos biudžeto išlaidos ir valstybiniai pirkimai
    10 - 6 balsai (-ų)
Lietuvos biudžeto išlaidos ir valstybiniai pirkimai. (2016 m. Birželio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-biudzeto-islaidos-ir-valstybiniai-pirkimai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 18:09
×