„Lietuvos draudimo“ įmonės patikimumo vertinimas klientų požiūriu


Įvadas. Duomenų rinkimo ir analizės metodai. Anketavimas. Interviu. Duomenų analizės fragmentai. Anketavimo rezultatų fragmentas. Interviu rezultatų fragmentas. Išvados. Priedai. Literatūra.

Mokslinio tyrimo metodologinė funkcija – organizuoti moksliškai kryptingus teorinius ar empirinius tyrimus, remiantis dėsniais ar dėsningumais. Teoriniai dėsniai išreiškia tam tikros tikrovės srities regėjimą, paprastai išreiškiamą bendros koncepcijos formulavimu. Grynojo tipo dėsningumai įprasmina, atspindi bendrą ar atskirą reiškinį turint tikslą ji išanalizuoti paaiškinti tiktai abstrakčia forma, tai suteikia galimybę supaprastintai tirti reiškinį ir formuluoti aukšto lygio universalius apibendrinimus. Tyrime naudojantis visais šiais dėsniais ar dėsningumais norint ištirti reiškinį naudojama surasta informacija, asmeninės žinios, tyrimų rezultatai.

Tiriamasis darbas turi būti atliktas vadovaujantis bendraisiais reikalavimais, tokiais kaip objektyvumas, pakartotinumas, tikslumas, validumas, reprezantytivumas, etiškumas. Pagal bendrąją tyrimų metodologiją tradiciškai skiriami šie tiriamojo darbo projekto elementai: tyrimo problema, objektas, tikslai, tezės/ hipotezės ir uždaviniai.

Rengiant tiriamojo darbo projektą reikia atsakyti į tris esminius klausimus: kas, kodėl ir kaip bus tiriama?

Projektiniame darbe naudojami tyrimo duomenų rinkimo ir analizės metodai:

2.100 - procentinis arba artimas jam anketų grąžinimo lygis.

1 etapas. ,,Apšilimas“ ( trukmė apie 5 min.): Prisistatymas, tyrimo pristatymas, tyrimo ir interviu tikslo pristatymas, etikos sąlygų užtikrinimas.

4 etapas. ,,Pabaiga. Neformalus pabendravimas“.

Buvo sudaryta anoniminė anketa (1 priedas) su 5 klausimais, kurie padėtų išsiaiškinti klientų pasitenkinimą „Lietuvos draudimas“ įmonės draudimo paslaugomis. Sudaryta 60 klientų validi atranka Antruoju klausimu jie buvo prašomi įvertinti atitinkamus kriterijus nuo 1 iki 10 (1-labai blogai; 10- labai gerai). Gautos šios atsakymų pasiskirstymo eilutės ir apskaičiuoti jų rodikliai(žr.2 priedą)

Apklausti žmonės siūlomas "Lietuvos draudimo" paslaugas vertina pakankamai gerai. Beveik trečdalis apklausoje dalyvavusių paslaugas įvertino 8 balais. Bet nuomonių įvairovė vistiek išlieka pakankamai didelė, tai rodo sklaidos koeficientas, kuris siekia ~23%.

Šeštadalis žmonių paslaugų kainą įvertino 5 balams, tai rodo, jog žmonėms kaina nėra nei didelė nei maža. Sklaidos koeficinetas viršija 35%, tai parodo, kad nuomonės šiuo aspektu pakankamai daug skiriasi.

1

6

žmonių dalis draudimo įmonės paslaugų kokybę įvertino tikrai gerai (7 balams), nors nuomonės skiriasi ir šiuo klausimu.

Beveik trečdaliui žmonių konsultantai suteikia visą rūpima informaciją. Nors nuomonių yra įvairių.

"Lietuvos draudimo" įmonės klientai aptarnavima įmonėje vertina išties gerai. Daugelis žmonių yra labai patenkinti ir jų nuomonės dažnai sutampa, kadangi sklaidos koeficientas ~20%.

Tyrimo problemai išspręsti buvo pasirinktas interviu. Respondentai būtų esami „Lietuvos Draudimo“ įmonės klientai, kurie ilgai naudojasi įmonėje esančiomis paslaugomis. Šiam tyrimui, duomenų rinkimui, buvo pritaikytas kokybinės apklausos metodas – struktūrizuotas atvirasis interviu, kai tyrėjas iš anksto numato interviu klausimus, klausimai pateikiami vienodai kiekvienam respondentui. Atlikus interviu siekta gauti ne kiekybinius rezultatus, kada nustatomas apklaustųjų nuomonių pasiskirstymas, bet daugiau priežastis bei pasekmes atskleidžiančius rezultatus. Interviu laikomas pagrindiniu kokybinių tyrimų metodu, kuris atskleidžia daug požymių, reikalingų tyrimui, kurių joks kitas metodas nepadėtų sužinoti. Pasirinkta 10 klientų, kurie jau ilga laiką naudojasi įmonės paslaugomis. Interviu šiuo atveju leis sužinoti ką reiktu padaryti, kad žmonės labiau pasitikėtų įmonėje dirbančiais žmonėmis ir neabejodami naudotusi jos paslaugomis.

  • Vadyba Tyrimas
  • Microsoft Word 73 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (2973 žodžiai)
  • Kolegija
  • Tomas
  • „Lietuvos draudimo“ įmonės patikimumo vertinimas klientų požiūriu
    10 - 5 balsai (-ų)
„Lietuvos draudimo“ įmonės patikimumo vertinimas klientų požiūriu. (2015 m. Gegužės 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-draudimo-imones-patikimumo-vertinimas-klientu-poziuriu.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 04:49
×