Lietuvos draudimo veiklos analizė


Įvadas. Ab „Lietuvos draudimas“ mokumo rodiklių analizė ir vertinimas. Ab „Lietuvos draudimas“ likvidumo rodiklio vertinimas ir analizė. Ab „Lietuvos draudimas“ pelningumo rodiklių vertinimas ir analizė. Ab „Lietuvos draudias“ finansinio stabilumo rodiklių vertinimas ir analizė. Išvados.


Darbo objektas: AB „Lietuvos draudimas“ 2012 – 2013 metų finansinė atskaitomybė.

Kursinio darbo tikslas – išnagrinėti ir įvertinti draudimo įmonės AB „Lietuvos draudimas“ 2013 –2012 metų finansinę būklę.

Kursinio darbo uždaviniai:

Išanalizuoti ir įvertinti draudimo įmonės AB „Lietuvos draudimas“ mokumo rodiklius.

Išanaliuoti ir įvertinti draudimo įmonės AB „Lietuvos draudimas“ likvidumo rodiklius.

Išanalizuoti ir įvertinti draudimo įmonės AB „Lietuvos draudimas“ pelningumo rodiklius.

Išanalizuoti ir įvertinti draudimo įmonės AB „Lietuvos draudimas“ finansinio stabilumo rodiklius.

Darbo metodai: statistinių duomenų analizė ir grafinis duomenų vaizdavimas.

Mokumas - įmonės sugebėjimas grąžinti skolas, suėjus jų mokėjimo terminui. Lietuvos draudimo bendrovių mokumas nustatomas, pagal Mokumas I iškeltus reikalavimus. Nagrinėjant draudimo bendrovės AB „Lietuvos draudimas“ 2013 – 2012 metų mokumo rodiklį, galima įžvelgti ar bendrovės nuosavas kapitalas yra pakankamo dydžio, kad įmonė būtų laikoma mokia. Lietuvos respublikos teisės aktai skelbia, kad mokumo rodiklio reikšmė turi būti didesnė arba lygi 1. Jei reikšmė mažesnė, tai reiškia, kad bendrovė turi kapitalo trūkumo ir jei reikalingos papildomos investicijos. [1]

Padidėjusios investicijos 2013 metais lėmė, kad bendrojo mokumo rodiklis padidėjo ir dėl techninių atidėjinių sumažėjimo šio rodiklio dydis pakito nuo 1,41 iki 1,43. Nuo praėjusių finansinių metų jis padidėjo 1,24%.

Apibendrinant mokumo rodiklius galima sakyti, kad įmonė turi pakankamo dydžio nuosavą kapitalą, nes jos mokumo atsarga ataskaitiniais metais buvo – 2,49. Apskaičiavus bendrojo mokumo rodiklį, taip pat galima daryti išvadą, kad draudimo įmonės turtas dengia įsipareigojimus draudėjams. Ataskaitiniais metais bendrojo mokumo rodiklis buvo lygus 1,43. Apskaičiavus mokumo rodiklius AB „Lietuvos draudimas“ 2012 – 2013 metų laikotarpyje galima teigti, kad net ir sumažėjus mokumo rodikliui įmonė yra moki. Padidėjas bendrojo mokumo rodiklis parodo, kad įmonė padidinus investicijas padidino ir bendrojo mokumo rodiklį. Jis įrodo, kad įmonė ne tik dengia savo įsipareigojimus, bet ir jį viršija.

Likvidumo rodiklio paskirtis parodyti potencialias įmonės galimybes įvykdyti savo trumpalaikius įsipareigojimus, taip pat apmokėti skolas panaudojant įvairias įmonės turto rūšis. Likvidi draudimo įmonė yra ta, kuri laiku sumoka savo sąskaitas. [2]

Padidėjęs likvidus turtas lėmė, kad 2013 draudimo bendrovės likvidumo rodiklis pasikeitė. Nuo 1,62 iki 1,63. Šis rodiklis pasikeitė – 0,51%.

Apibendrinant likvidumo rodiklį galima teigti, kad bendrovė turi pakankamai likvidaus turto sumokėti savo įsipareigojimus. Likvidumo rodiklis ataskaitiniais metais buvo – 1,63. Išanalizavus ir apskaičiavus likvidumo rodiklius AB „Lietuvos draudimas“ 2012m.- 2013m. Laikotarpyje galima teigti, kad bendrovė turi pakankamai likvidaus turto, ir yra pasiruošiusi įvykdyti savo įsipareigojimus bei padengti galimus nuostolius.

Pelnas yra svarbus įmonės veiklos rodiklis. Pelno reikia įmonės plėtrai ir finansiniam pajėgumui palaikyti. Akcininkai investuoja lėšas į įmonę tikėdamiesi, kad ji uždirbs pelno ir veiks efektyviai. Pakankamai informatyvus rodiklis yra pats pelno dydis, parodantis, ar bus iš ko išmokėti dividentus ir/ar įmonė turės potencialą investicijoms atlikti ir tuo pačiu – augti. Tačiau ne mažiau svarbūs yra santykiniai pelningumo rodikliai, išreiškiantys įmonės veiklos efektyvumą. Pelningumo rodikliai – pagrindiniai rodikliai, kuriais įmonė remiasi atliekant finansinę analizę, nes jie geriausiai rodo galutinį įmonės veiklos rezultatą; pagal juos yra sprendžiama, kokią naudą gali gauti akcininkai ir investitoriai, rizikuodami investuoti savo kapitalą. [3]

Nuostolingumo rodiklis apskaičiuojamas draudimo išmokų sąnaudų ir uždirbtų draudimo įmokų santykį padauginus iš 100 %. Naudojantis šiuo būdu apskaičiuotas analizuojamos draudimo bendrovės rodiklis yra lygus 50,58 %. Tai parodo, jog nuo praėjusių finansinių metų šis rodiklis pakito į gerąją pusę ir nuo 53,16 % jis sumažėjo

  • Microsoft Word 118 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4019 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kppvnn
  • Lietuvos draudimo veiklos analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
Lietuvos draudimo veiklos analizė. (2016 m. Vasario 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-draudimo-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 00:29
×