Lietuvos dujos finansinių ataskaitų analizė


Įvadas. Įmonių finansinių ataskaitų analizės teoriniai pagrindai. Finansinės analizės reikšmė, tikslas ir uždaviniai. Finansinės analizės objektas, metodas ir šaltiniai. Ab „Lietuvos dujos“ 2010-2012 m. finansinių ataskaitų analizė. Balanso ataskaitos rodiklių horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji ir vertikalioji analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.


Šiuolaikinės įmonės, dirbančios labai dinamiškoje ir konkurencingoje pasaulio ir Europos Sąjungos rinkoje, nuolat susiduria su daugybe iššūkių ir problemų. Joms spręsti reikia objektyvios ir patikimos informacijos, kuria remiantis būtų galima nustatyti įmonės galimybes ir pranašumus konkurencingoje rinkoje, prognozuoti jos veiklos perspektyvas. Įmonių vadovams ypač svarbu turėti kuo daugiau išsamios informacijos apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus, rizikingiausias veiklos sritis ir kitus dalykus, turinčius įtakos dabartinei įmonės veiklai ir ateities perspektyvoms. Tokią informaciją teikia finansinė analizė. Įrodyta, kad tinkamas finansinės analizės informacijos panaudojimas padeda įmonės vadovams pasiekti geresnių finansinių rezultatų, padidinti įmonės veiklos efektyvumą ir tęstinumo galimybes.

Finansinių rodiklių horizontaliai ir vertikaliai analizei atlikti yra naudojami AB “Lietuvos dujos” pilnosios atskaitomybės duomenys: balanso ir pelno ( nuostolių ) ataskaitos duomenys. Analizei atlikti imami lyginamieji 2010 - 2012 metų duomenys.

Darbo tikslas – Susipažinus su AB „Lietuvos dujos“ veikla atlikti finansinių ataskaitų analizę.

Darbo objektas – AB „Lietuvos dujos“ ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti finansinės analizės teorinius pagrindus;

Atlikti balanso ataskaitos vertikaliąją ir horizontaliąją analizę;

Atlikti pelno (nuostolių) ataskaitos vertikaliąją ir horizontaliąją analizę;

Darbo metodai: mokslinės, teorinės literatūros ir įmonės finansinių ataskaitų analizė.

Klaidingos, netikslios finansinės atskaitomybės analizė vargu gali duoti patikimas išvadas, padedančias valdyti įmonę ar priimti investicinius sprendimus. Bet analizės procedūros gali būti naudojamos ir finansinės atskaitomybės klaidoms nustatyti. Kuo finansinė atskaitomybė tikslesnė, tuo ir analizės išvados patikimesnės. Geriausia analizuoti auditorių patikrintas finansines ataskaitas.

Finansinės ataskaitos – apskaitos duomenų apie įmonės finansinę būklę, veikos rezultatus, pinigų srautus ir kitus finansinius dalykus periodinis parengimas nustatyta forma, siekiant patenkinti informacijos vartotojų poreikius. Finansinėms ataskaitoms sudaryti naudojami buhalterinės apskaitos sistemos duomenys. Daugiausia naudojami finansinės apskaitos duomenys, nors finansinėms ataskaitoms sudaryti gali būti panaudoti ir valdymo apskaitos duomenys.

Finansinės atskaitomybės analizė sudėtinga, nes skirtingos finansinės informacijos vartotojų grupės turi nevienodus tikslus. Finansinė atskaitomybė vieša, ją analizuoja ir profesionalai analitikai, besidomintys viena kokia nors veiklos šaka, ir mėgėjai, kurie domisi bet kokia nauja informacija. Finansinės atskaitomybės analizės procesas priklauso nuo analizės tikslų.

Finansinės analizės reikšmė visada buvo didelė. Tačiau ji ypač svarbi šiuolaikinėms ūkio raidos sąlygomis. Dabar labai padidėjo informacijos patikimumo reikalavimai priimant sprendimus, poreikis nuodugniau ištirti priežastinius ryšius, pirminius ir antrinius veiksnius, lėmusius rodiklių kitimą. Konkurencingos rinkos sąlygomis ypač reikia efektyvios veiklos rezultatų kontrolės ir vertinimo sistemos, kad įmonių vadovybė galėtų kuo tiksliau įvertinti verslo riziką ir priimti racionaliu, tinkamus valdymo sprendimus. Siekdamos sėkmingai konkuruoti rinkoje, įmonės privalo nuolat kurti naujus produktus ir paslaugas, diegti naują techniką ir technologijas, tobulinti valdymo metodus. Ypač svarbią reikšmę finansinė analizė turi įmonės veiklai prognozuoti. Gerai parengtos finansinių rezultatų prognozės padeda nustatyti tolesnes įmonės veiklos kryptis ir jos vietą rinkoje, teisingiau priimti tam tikrus sprendimus, objektyviau apsvarstyti alternatyvius veikimo rezultatus, nelaukiant, kol atsitiks kokia nors krizė; nuspręsti, kiek papildomo kapitalo įmonei reikės ir kada jo reikės.

Pasak autoriaus, Jono Mackevičiaus, pagrindinis finansinės analizės tikslas - padėti įmonių vadovams priimti teisingus valdymo sprendimus, garantuojančius gerą įmonės finansinę būklę, gerus finansinius rezultatus ir veiklos tęstinumą.

Svarbiausi bendrieji finansinės analizės uždaviniai yra šie:

4. Padėti įmonių vadovams parengti konkurencingą verslo strategiją. Šiam uždaviniui įgyvendinti būtina: 1) nustatyti ir įvertinti su verslu susijusias rizikos rūšis; 2) nustatyti pelno gavimo galimybes; 3) įvertinti įmonės veiklos tęstinumo galimybes.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 135 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3538 žodžiai)
  • Kolegija
  • Erikas
  • Lietuvos dujos finansinių ataskaitų analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Lietuvos dujos finansinių ataskaitų analizė. (2016 m. Sausio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-dujos-finansiniu-ataskaitu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 15:48
×