Lietuvos emigracijos tyrimas


Įvadas. Emigracijos teorijos pagrindimas. Emigracijos teorijos. “Protų nutekėjimas”. Emigracijos tendencijos Lietuvoje. Emigracijos padariniai Lietuvoje. Emigracijos kryptys. Emigracijos ir imigracijos tyrimas. Emigracijos ir imigracijos srautų lygio dinamikos analizė. Emigracijos ir imigracijos tarpusavio ryšio tyrimas. Emigracijos srautų prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Atlikti emigracijos ir imigracijos Lietuvos statistiniu duomenų analize, apibendrinti ir išanalizuoti atliktus tyrimus;

Siekiant nustatyti Lietuvos emigracija ir imigracija pirmiausia reikia tikslingai išanalizuoti emigracijos ir emigracijos dinamikos analizę pasirinktu 2001-2013m. laikotarpiui.

Atlikta Lietuvos emigrantų bei imigrantų dinamikos analizė 2001-2013 metais įrodo šių rodiklių didėjimo ir mažėjimo tendencijas. Nuo 2001 iki 2013 metų Lietuvoje emigrantų padidėjo nuo 30236 iki 38818. Tuo tarpu imigracija Lietuvoje buvo mažesnė nuo 4694 iki 22011. Vertinant pokyčius procentinę išraiška yra didesnis emigrantų skaičius nei imigrantų.

Per visą analizuojamą laikotarpį Lietuvoje fiksuojama emigracijos svyravimai. Pagal lentelę matyti, jog emigruojančių yra žymiai daugiau nei imigruojančių į Lietuvą. Daugiausia emigravo 2005, 2010, 2011 metais, mažiausia 2002, 2003, 2008. O tuo tarpu daugiausia imigravo 2011-2013 metų, o mažiausia 2001-2003 metais. Galime teigti, jog labiausiai tarptautinę migraciją lemia auganti ekonominė integracija, besikeičiantys geopolitiniai interesai pasibaigus Šaltajam karui, kintantys demografiniai rodikliai ir lyčių lygybė, didėjantis transnacionalizmas, kai emigrantai sugeba pilnavertiškai gyventi iškart dviejose ar daugiau valstybių, auganti technologinė pažanga, didėjantis pasitikėjimas nelegalios emigracijos tarpininkais ir emigracijos politikų bei standartų suvienodinimas tarp šalių.

Siekiant nustatyti ir įvertinti lietuvių emigracija ir imigracija bus atliekama koreliacinė-regresijos analizė. Vienu atveju kaip priklausomas kintamasis bus emigrantų skaičius, o nepriklausomas (X) imigrantų skaičiui. Antru atveju kaip priklausomas kintamasis bus imigrantai, o nepriklausomas (X) emigrantų skaičius. Tiriant emigracijos ir imigracijos tarpusavio ryšį, sudaromi du atskiri tiesinės porinės regresijos modeliai.

Atlikus emigracijos ir imigracijos Lietuvoje tyrimą, nustatytą, kad tarp imigracijos ir emigracijos egzistuoja labai silpnas tesioginis tarpusavio ryšys, kadangi koreliacijos koficientas r=0,044. Šis koficientas neparodo realios situacijos, kadangi Stjudento skirstinio t statistinė apskaičiuotoji reikšmė yra mažesnė už t kritinę reikšmę (0,15<2,2). Regresijos lygties koficientų patikimumas patikrintas Fišerio skirstinio statistinę reikšmę palyginus su kritine reikšme. Kadangi F apskaičiuotoji didesnė už F kritine (11>4,84), galima teigti, kad regresinės analizės rezultatai adekvačiai atspindi realią situaciją. Tyrimas atliktas esant 95 proc. patikimumo lygmeniui (α=0,05).

Prognozuojant emigracijos srautus Lietuvoje pagal tiesinę trendo funkciją, paprastąjį slenkančiojo vidurkio metodą bei eksponentinio išlyginimo metodą gauti yra tokie rezultatai. Kadangi emigracijos srautai Lietuvoje per pasirinktą laikotarpį kito nevienodai, todėl tiesinio trendo funkcija netikslingai aprašo duomenis, todėl ir prognozavimo nėra tikslaus. Lyginant prognozę gautą naudojant paprastojo slenkančiojo vidurkio ir prognozę eksponentinio išlyginimo metodu, tikslesnė prognozė gaunama panaudojus eksponentinio išlyginimo metodą, kadangi vidutinė kvadratinė paklaidą turime (MSE= 340771451). Taigi, 2014 metais emigracijos srautai Lietuvoje sieks 54143. Galima teigti, kad skaičiuojant prognozę paprastojo slenkančiojo vidurkio metodu tiksliausia prognozė yra gauta naudojant trijų metų vidurkį, nes gauta vidutinė kvadratinė paklaida (5272186581). Panaudojus dviejų metų slenkantį vidurkį MSE=483949199. Prognozuojant emigracijos srautus Lietuvoje eksponentinio išlyginimo metodu pasirinktas koeficientas α=0,3, kadangi šiuo atveju MSE(340771451). Naudojant išlyginimo koeficientą.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 453 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (2598 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vilmante
  • Lietuvos emigracijos tyrimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Lietuvos emigracijos tyrimas. (2017 m. Birželio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-emigracijos-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 01:30
×