Lietuvos emigrantų skaičiaus 2005-2009 metų laikotarpio analizė


Emigrantu skaičiaus didejimo tempas. Emigracijos analize. Emigracija analizė.

Statistikos analizė. Įvadas. Dinaminių eilučių skaičiavimas analizuojant lietuvos emigrantų skaičių. Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas (didėjimo, mažėjimo tempas). Padidėjimo (sumažėjimo) tempas (arba procentinis pokytis). Vidutinis absoliutinis pokytis. Vidutinis kitimo tempas (vidutinis didėjimo, mažėjimo tempas). Vidutinis padidėjimo, sumažėjimo tempas (vidutinis procentinis pokytis). Vidutinis lygis. Lietuvos emigrantų skaičiaus analizė pagal vidurkius. Aritmetinis svertinis vidurkis. Moda. Mediana. Pirmoji ir trečioji kvartilės. Trečioji ir aštuntoji decilės. Lietuvos emigrantų skaičiaus pagrindinių vystimosi tendencijų nustatymas. Analitinis. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokyti ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinės dinamikos eilutės išlyginimas. Lietuvos emigrantų skaičiaus ir lietuvos bvp(. Gyv. ) tarpusavio ryšio azalizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos koeficientas. Elastingumo koeficientas. Regresijos lygtis. Koreliacijos indeksas. Determinacijos koeficientas. Lietuvos emigrantų skaičiaus analizė pagal duomenų sklaidos matus. Lietuvos emigrantų skaičiaus analizė pagal absoliutinius matus. Variacijos užmojis. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Santykiniai sklaidos matai. Osciliacijos koeficiantas. Santykinis tiesinės sklaidos koeficiantas. Santykinis variacijos koeficiantas. Kvartilinės variacijos koeficiantas. Išvados.


Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia grėsme Lietuvai, nes kasmet emigrantų skaičius vis didėja. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuo nepriklausomybės atkūrimo iš Lietuvos emigravo daugiau kaip 300 tūkst. žmonių. Tai sudaro beveik 10 proc. Lietuvos gyventojų. Kadangi emigracija sukelia tam tikrus ekonominius pokyčius valstybėje, todėl svarbu ją nuolat analizuoti ir reaguoti į jos pasikeitimus. Todėl emigracijos tema šiandien Lietuvai yra itin aktuali.

Darbo tikslas: Remiantis statistikos metodais išanalizuoti Lietuvos emigrantų lygi 2005-2009 metų laikotarpiu, pateikti išvadas.

Darbo uždaviniai:

•Rasti Lietuvos emigracijos skaičiaus analitinius rodiklius ir pagal gautas reikšmes pateikti išvadas;

•Atlikti Lietuvos emigracijos analizę pagal vidurkius;

•Atlikti emigracijos pagrindinį vystimosi tendencijos nustatymą ir statistinį prognozavimą;

•Pateikti emigrantų skaičiaus analizę pagal duomenų sklaidos matus;

•Atliki emigrantų skaičiaus ir BVP ( 1 gyv.) tarpusavio ryšio statistinę analizę;

•Gavus rezultatus, pateikti išvadas.

Darbo metodai: statistinių analizės metodų pritaikymas atliekant konkretaus reiškinio analizę.

Darbo objektas: Lietuvos emigrantų skaičius.

Duomenų gavimo būdai ir šaltiniai: tyrimas atliekamas remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktais migracijos duomenimis.

Darbo praktinė reikšmė: remiantis emigracijos statistiniais rodikliais, galima įvertinti Lietuvos emigracijos dinamiką, taip pat pagal nustatytas vystimosi tendencijas atlikti prognozavimus. Analizės pagalba galima įvertinti emigracijos padėtį Lietuvoje ir pateikti rekomendacijas skatinančias mažinti emigraciją.

  • Statistika Analizės
  • 2013 m.
  • Laura
  • 30 puslapių (3354 žodžiai)
  • Universitetas
  • Statistikos analizės
  • Microsoft Word 142 KB
  • Lietuvos emigrantų skaičiaus 2005-2009 metų laikotarpio analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Lietuvos emigrantų skaičiaus 2005-2009 metų laikotarpio analizė . (2013 m. Sausio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/lietuvos-emigrantu-skaiciaus-2005-2009-metu-laikotarpio-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 05:34