Lietuvos geležinkeliai finansinių ataskaitų vertinimas


Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir ES. AB „Lietuvos geležinkeliai“ finansinių ataskaitų sudarymas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ apskaitos politika. Finansinių ataskaitų vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Temos aktualumas- bendrąja prasme apskaitos dėka įmonėje vykstantys įvykiai ir operacijos atspindimos įvairiuose dokumentuose, kurie vėliau sisteminami ir padeda sudaryti tam tikro laikotarpio ataskaitas. Apskaita ne tik pateikia galutinį rezultatą – finansines ataskaitas, bet teikia ir įvairią kitokią informaciją apie įmonės turimą turtą, jo būklę, atsargų kiekius bei judėjimą, pinigų likučius ir judėjimą, įsipareigojimų būklę, rezultatus ir kt. Tai padeda užtikrinti kokybišką įmonės veiklos analizę (retrospektyviai) ir prognozuoti finansinės veiklos rodiklius (perspektyviai), kas padeda efektyviai valdyti įmonę. Todėl yra svarbu tinkamai išanalizuoti įmonės finansines ataskaitas bei įmonės teikiamą informaciją tam, kad tikslingai įvertinti įmonės finansinę būklę.

Problema – ar finansinėse ataskaitose pateikti duomenys atspindi tikrąją įmonės finansinę būklę.

Darbo objektas – AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ ir jos apskaitos politikos vykdymas.

Darbo metodai – literatūros ir informacijos šaltinių analizė, įmonės duomenų analizė

Finansinė apskaita reglamentuojama kiekvienoje valstybėje, todėl dažnai apskaitos sistemos skirtingose valstybėse turi tam tikrų ypatumų. Lietuvoje apskaitos reglamentavimas įvairiose įmonėse taip pat skiriasi, priklausomai nuo įmonės dydžio, nuosavybės ir teisinės formos. Apskaitos reglamentavimas – tai įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių apskaitos tvarkymą, parengimas. Apskaitos reglamentavimas gali būti kelių lygių:

1) tarptautinio reglamentavimo reikalavimai išdėstyti tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose bei Europos Sąjungos Direktyvose;

2) valstybinio reglamentavimo reikalavimai paprastai būna išdėstyti konkrečios šalies priimtuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, nacionaliniuose apskaitos standartuose (Lietuvoje jie vadinami Verslo apskaitos standartais);

3) įmonės reglamentavimas apima konkrečios įmonės vadovo patvirtintą apskaitos politiką.

Kaip minėta, tarptautiniu lygmeniu visų šalių įmonių apskaitą reglamentuoja Tarptautiniai apskaitos standartai, o ES įmonių apskaitą – ES Direktyvos.

EB direktyvos kelia griežtesnius reikalavimus apskaitai negu TAS’ai. Jos ir ruošiamos daug ilgiau – apie 10 metų. Todėl pasenus kai kurioms nuostatoms, atsiradus naujiems apskaitos objektams rinkoje (opcionams, fjučeriams ir kt.), direktyvą sunkiau keisti, o kai kurie reikalavimai dėl sudėtingų keitimo procedūrų netgi prieštarauja TAS’ams. Dėl šių priežasčių siekiama suvienodinti TAS’ų ir Direktyvų reikalavimus bei priimti Europos Sąjungoje galioti TAS’us.

Lietuvos įmonėms tiesiogiai su ES Direktyvų reikalavimais susidurti nereikia. Direktyvų reikalavimai aktualūs Lietuvos įstatymų leidžiamajai valdžiai, kuri Lietuvai tapus ES nare, privalo šalies įstatymus, Vyriausybės nutarimus derinti su ES Direktyvomis. Šiuo metu pagrindiniai Lietuvos apskaitą reglamentuojantys įstatymai suderinti su ES Direktyvų reikalavimais, pvz., Lietuvoje įmonės finansinę atskaitomybę teikia tokiomis formomis, kurios nustatytos Ketvirtojoje ES Direktyvoje.

Šie įstatymai atlieka apskaitos reglamentavimą aukščiausiame lygmenyje, t. y. įstatymų lygmenyje. Juose nustatytos pačios pagrindinės nuostatos apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo klausimais, kurių privalo laikytis visos įmonės: apskaitos organizavimas, apskaitos dokumentai ir registrai, jų saugojimas, klaidų taisymas, atsakomybė už apskaitos organizavimą, dokumentų išsaugojimą, komercinė paslaptis; finansinės atskaitomybės sudarymo reikalavimai, finansinės atskaitomybės sudėtis ir ataskaitų apibūdinimas, vertinimo taisyklės, finansinės atskaitomybės saugojimas, atsakomybė už finansinės atskaitomybės sudarymą ir kt.

Lietuvoje nuo 2004 m. sausio 1 d. pradėjo galioti nacionaliniai apskaitos standartai vadinami Verslo apskaitos standartais (toliau VAS). Tolesnį (antro lygio) apskaitos reglamentavimą vykdo specialiai tam sukurta organizacija – LR Apskaitos institutas, kurios pagrindinė funkcija – leisti VAS’us. LR Apskaitos institutas yra nepriklausoma profesionalių buhalterių, auditorių ir jų priežiūros institucijų atstovų įstaiga. Taigi Lietuvos apskaitos standartų turinys mažai priklauso nuo politikų, ministerijos (neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir atitinka bendrą koncepciją). VAS’ai konkretizuoja atskirų apskaitos sričių tvarką bei finansinės atskaitomybės sudarymą ir turinį.

  • Microsoft Word 104 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (7559 žodžiai)
  • Kolegija
  • Justas
  • Lietuvos geležinkeliai finansinių ataskaitų vertinimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Lietuvos geležinkeliai finansinių ataskaitų vertinimas. (2017 m. Birželio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-gelezinkeliai-finansiniu-ataskaitu-vertinimas.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 20 d. 01:37
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo