Lietuvos geležinkeliai veiklos analizė


Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Darbo anotacija lietuvių kalba. Įvadas. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ veiklos apžvalga. Įmonės organizacinė struktūra. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ turtas ir finansinė analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) analizė. Įmonės turto, transporto priemonių parko analizė ir įvertinimas. Keleivių vežimo technologinio proceso organizavimo analizė. AB “Lietuvos geležinkeliai” keleivių vežimo veiklos analizė. Keleivių važiavusių geležinkelių transportu kitimo tendencijos Lietuvoje analizė. AB “Lietuvos geležinkeliai” veiklos SSGG analizė. AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos probleminės srities identifikavimas. Projektinė dalis. Projekto valdymo ir kontrolės grupė. Keleivinių traukinių įsigijimo procesas. Senų keleivinių traikinių pardavimo būdai. Projekto sąmata ir atsipirkimo laikas. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra ir informacijos šaltiniai. Priedai.


Kompleksinį projektą tikrino: doc. dr. Darius Bazaras.

a. Viršelis, turinys, užduoties lapas, lentelių ir paveikslėlių sąrašas;

b. Įvadas (darbo tikslas, darbo uždaviniai, naudojami metodai, projekto rezultatai bei jų aprobavimas ir poveikio logistikos tiekimo grandinei įvertinimas);

c. Logistikos veiklos srities įvardinimas, apžvalga, projektinės veiklos objekto įvardinimas;

d. Tyrimo metodų (apklausa, ekspertų apklausa, PEST, SWOT, statistinės matematikos ir kt.) taikymas, problemos ir jos kilmės šaltinio identifikavimas;

f. Galutinių rezultatų ekonominis, vadybinis aprobavimas ir poveikio logistikos tiekimo grandinei įvertinimas;

a. Temos pasirinkimas (tema artima bakalauro darbui) – iki 2015-10-01 d.;

4. Darbo elektroninė versija turi būti įkelta Moodle sistemoje griežtai iki nurodyto termino.

Šio kursinio darbo tikslas – išanalizuoti AB "Lietuvos geležinkeliai" keleivių srautų logistinę veiklą. Apžvelgti keleivių vežimo veiklos procesą ir bendruosius principus, išnagrinėti AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklą jos rezultatus. Po atliktos analizės, parengti identifikuotų problemų sprendimus bei juos pagrįsti ir pateikti išvadas ir pasiūlymus.

išanalizuoti pagrindinius bendrovės veiklos rodiklius bei jų pokyčius;

išnagrinėti keleivių važiavusių geležinkelių transportu kitimo tendencija Lietuvoje;

aprašyti priežastys, įtakuojusios keleivių skaičiaus kitimui;

pateikti keleivių skaičiaus prognozavimą tiesioginio trendo metodu.

Darbe naudojami metodai – statistinių duomenų bei apklausos analizės.

AB "Lietuvos geležinkeliai" vertybės: saugumas, patikimumas, profesionalumas, naujoviškumas, ekologiškumas.

Išnagrinėją šią diagramą matome, kad bendrovės turto pokyčiai per 2012 -2014 metus nebuvo labai lemtingi. Lyginant 2012-2013 metus bendrovės turtas padidėjo 13,3 proc., o lyginant 2013 ir 2014 padidėjo 12,3 proc. Visą nagrinėjama laikotarpį turtas padidėjo 25,6 proc.

Išnagrinėjus diagrama matome, kad mažiausiai finansinių įsipareigojimų įmonė turėjo 2013 metais, t. y. 0,232 mln. Eur, o didžiausius - 2014 metais, kas sudarė 0,26 mln. Eur.

Lyginant 2012 ir 2014 metus matome, kad grynasis pelnas sumažėjo beveik per pusė, nors įmonė ir dirbo pelningai.

25 prekiniai šilumvežiai 2M62K su vidaus degimo varikliais (toliau  – VDV) D49 bei 29 prekiniai šilumvežiai 2M62M su VDV „Caterpillar“,

5 šilumvežiai ČME3M su VDV „Caterpillar“ (1450 kW) bei 17 šilumvežių ČME3ME su VDV „Caterpillar“ (940 kW),

Viską išnagrinėjus galime teigti, kad parkas yra ganetinai senas,nepatvarus ir neatitinkantis sių dienų normų. Didžioji dalis riedmenų yra perkopusi dešimties metų ribą ar net daugiau. Kadangi netvarkingos priemonės vežti keleivių negali ir neveža, tai vagonai stovi parkuose remontui neteikdami pervežimo paslaugos. Jei gedimai pasireiškia maršrute, tai nukenčia kokybė ir keleiviai privalo rinktis kitą transportą.

Keleivių vežimas – tai žmonių judėjimas iš vieno taško į kitą procesas,naudojant įvairias su transportavimu procesu susijusias paslaugas, pradedant nuo planavimo iki rezultato vertinimo,o tokios veiklos pagrindinis tikslas yra klientų bei vartotojų poreikių patenkinimas.

Remiantys duomenimis, darome išvada, jog Lietuvoje keleivių važiuojančių geležinkelių transportu kiekvienais metais vis mažėja. Bandysime išsiaiškinti priežastis, kurios turi takos keleivių skaičiui ir kokių reikėtų imtis veiksmų, kad padėtis pasikeistų.

2013 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ traukiniai važiavo 56 maršrutais: 50 kursavo vietinio susisiekimo, 6 – tarptautinio susisiekimo maršrutais. Per Lietuvos Respublikos teritoriją taip pat driekėsi 12 kitų šalių geležinkelių keleivinių traukinių maršrutų. 2013 m. traukiniais vežta 4,8 mln. keleivių, t. y. 1 proc. daugiau nei 2012 m., iš jų: • vietiniais traukiniais – 3,8 mln. keleivių; • tarptautiniais traukiniais – 1,0 mln. keleivių. Bendrovės vietinio susisiekimo maršrutai: a) Vilnius–Kaunas–Vilnius maršrutu vežama apie 31 proc. vietinio susisiekimo keleivių; b) Vilnius–Klaipėda–Vilnius maršrutu vežama apie 13 proc. vietinio susisiekimo keleivių; c) Vilnius–Ignalina–Turmantas–Vilnius maršrutu važiuoja apie 12 proc. vietinio susisiekimo keleivių. Bendrovės tarptautinio susisiekimo maršrutai: 1) Vilnius–Maskva–Vilnius maršrutu pervežta apie 40 proc. visų bendrovės tarptautiniais traukiniais vežamų keleivių; 2) Vilnius–Minskas–Vilnius maršrutu bendrovės traukiniai pradėjo kursuoti nuo 2013 m. gegužės, jais vežta 36 proc. visų bendrovės traukiniais važiavusių tarptautinio susisiekimo keleivių; 3) Vilnius–Sankt Peterburgas–Vilnius maršrutu keliavo 24 proc. visų bendrovės tarptautinių traukinių keleivių.

  • Logistika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 582 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 39 puslapiai (6870 žodžiai)
  • Universitetas
  • Hihio
  • Lietuvos geležinkeliai veiklos analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Lietuvos geležinkeliai veiklos analizė. (2016 m. Gegužės 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-gelezinkeliai-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 11:27
×