Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita ir įtaka makroekonominiams rodikliams


Įvadas. Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitos teoriniai aspektai. Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitos samprata. Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitą lemiantys veiksniai. NATŪRALI GYVENTOJŲ KAITA 2000-2013M. (natūralus gyventojų judėjimas). Gimstamumo kaita ekonominių rodiklių kaitos procese. Amžiaus struktūra ir įtaka ekonominiams rodikliams. Gyventojų migracija. Tarptautinės migracijos padariniai Lietuvos regionams. Vidinė migracija vykstanti tarp Lietuvos miestų ir kaimų. Išvados. Literatūra.

Vienas ryškiausių šiandieninės Lietuvos visuomenės raidos bruožų yra nepaprastai išaugusi gyventojų skaičius kaita. Globalizacija, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas ir įstojimas į Europos sąjungą stipriai įtakojo Lietuvos gyventojų skaičiaus pokyčius. Nors pasaulio mastu Lietuvoje vykstanti gyventojų skaičiaus kaita neatrodo ypač didelė ir kelianti pavojų šalies ekonomikai ir socialinei raidai, nacionaliniu mastu ši tendencija reikšmingai veikia šalies demografinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius procesus.

Gyventojų skaičiaus kaitą ir su ja susijusius procesus analizavo Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai bei tyrėjai: V. Kumpikaitė. R. Čiarnienė, A. Taraškevičius (2009m.) , D. Verkulevičiūtė- Kriukienė, J. Galinienė (2014m.) , L. Stiurtevan (2014), J. R. Sauer (2001), V. Raudeliūnienė (2005m.), B. Gruževskis (2006m.), M. Butkus (2010m.), A. Damulienė (2013m.), R. Rudžinskienė, L. Paulauskaitė, A. Pocius (2005m.), A. Sipavičienė, Li Zhang (2011m.).

Tyrimo mokslinį naujumą ir reikšmingumą atskleidžia gauti teoriniai ir praktiniai rezultatai: išanalizuota gyventojų skaičiaus kaitą lemiantys veiksniai ir padariniai ekonomikai skirtinguose Lietuvos regionuose. Atlikto tyrimo naujumą lėmė tai, kad mokslinėje literatūroje buvo nagrinėjama tik atskiri pavieniai regionai ir nebuvo analizuojama, kaip makroekonominius rodiklius paveikė gyventojų skaičiaus kaita visuose skirtinguose šalies regionuose.

Problema – didelis gyventojų skaičiaus kaitos mastas Lietuvoje sąlygoja makroekonominių rodiklių pokyčius. Nevienodas gyventojų skaičiaus kaitos procesas skirtinguose regionuose kelia grėsmę socialiniam ir ekonominiam šalies stabilumui.

Tyrimo objektas – Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita šalies regionuose.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitos priežastis ir padarinius šalies makroekonominiams rodikliams.

Gyventojų skaičiaus kaita- procesas, kai žmonių mažėjimą ar didėjimą įtakoja daugelis ekonominių, socialinių, netgi politinių, ekologinių priežasčių, tokių kaip migracija, natūrali gyventojų kaita ir gimstamumo tempai.

Gyventojų skaičiaus kaita- procesas, įtakojamas persikėlimo antplūdžius sukėlusių ir pasitraukimą lėmusių, priežasčių, gyventojų amžiaus struktūros kaitos bei miestų teritorijų ploto pasikeitimą lėmusių veiksniai.

Gyventojų skaičiaus kaita- didelio masto pokyčiai aplinkoje, kuriems turi įtakos reguliarūs pakitimai tam tikroje aplinkoje ir gerėjantis gyventojų pragyvenimo lygis konkrečioje vietovėje.

Gyventojų skaičiaus kaita- procesas, kai kintant žmonių gyvenamajai vietai, amžiaus struktūrai ar pajamoms, gyventojų kaita skirtinguose regionuose priklauso nuo vietovės geografinės padėties, taip pat gyventojų kaitos tempai skiriasi mieste bei kaime.

Gyventojų skaičiaus kaita- per tam tikrą laiko tarpą gerokai pasikeitus ne tik politinei bet ir ekonominei-socialinei padėčiai, gyventojų skaičiaus pakitimas, kuriam įtakos turi persikėlimas iš vienos gyvenamosios vietos į jiems palankesnę bei natūrali gyventojų kaita.

Palyginus pateiktus apibrėžimus galima teigti, jog kiekvienas mokslininkas ar tyrėjas pateikia savotiškai modifikuotą gyventojų skaičiaus kaitos sąvoką, kurios turinys priklauso nuo to, kokiame kontekste ( politiniame, socialiniame ar ekonominiame) ji vartojama. Nors gyventojų skaičiaus kaitos reiškinys skirtingų autorių apibrėžiamas nevienodai, visuose apibūdinimuose dominuoja trys esminiai dalykai: erdvės, laiko, naudos dimensijos. Erdvės dimensija susijusi su šalies geografine padėtimi, augančiais miestais, laiko dimensija- su gyventojų skaičiaus kaita persikeliant į kitą vietą tam tikram laikotarpiui. Naudos dimensija yra pagrindinis veiksnys, lemiantis gyventojų skaičiaus pakitimus, kai tikintis geresnių gyvenimo sąlygų gyventojai keičia savo gyvenamąją vietovę, kinta gimstamumo lygis.

Neatsiejamos gyventojų skaičiaus kaitos proceso sąvokos yra teorinis ir faktinis gyventojų skaičius. Formalioje (matematinėje) demografijoje remiamasi teoriniais gyventojų skaičiaus modeliais: stabiliais gyventojais (gyventojų sudėtis pagal amžių ir lytį bei jų skaičiaus augimo tempai, esant pastoviems gimstamumo ir mirtingumo rodikliams, nesikeičia) ir stacionariais gyventojais (stabilių gyventojų prieaugio rodiklis lygus nuliui). Šie modeliai reikalingi, nustatant demografinių procesų tarpusavio ryšius, rengiant demografines prognozes, sudarant demografines lenteles ir pan. Faktinis gyventojų skaičius – tai tam tikro geografinio/administracinio teritorinio vieneto gyventojų skaičius (šalies, regiono, miesto ir kt.). Demografams labiausiai rūpi didelių teritorijų, dažniausiai atskirų valstybių gyventojų skaičius. Tiksliausiai šis rodiklis nustatomas visuotinių gyventojų surašymo metu. Gyventojų surašymai Lietuvos teritorijoje vyko šiais metais: 1897m. įvyko pirmasis Rusijos imperijos gyventojų surašymas, kai Lietuva buvo Rusijos sudėtyje; 1923m. Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės gyventojų surašymas; Sovietų valdžia, kaip ir kitų respublikų, gyventojus surašė 3 kartus: 1959m., 1979m., 1989m. (Vaitiekūnas 2002); 2001m. pirmasis trečiojo tūkstantmečio gyventojų surašymas; 2011m. paskutinysis Lietuvos Respublikos gyventojų surašymas, kuriuo remiantis galima analizuoti šiandieninę padėtį Lietuvoje.

  • Microsoft Word 392 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (6554 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dovilerbv
  • Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita ir įtaka makroekonominiams rodikliams
    10 - 3 balsai (-ų)
Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita ir įtaka makroekonominiams rodikliams. (2015 m. Rugsėjo 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-gyventoju-skaiciaus-kaita-ir-itaka-makroekonominiams-rodikliams.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 06 d. 18:03
×
117 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo