Lietuvos gyventojų statistinis tyrimas


Įvadas. Santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Paprastas aritmetinis vidurkis. Variacijos užmojis. Dinamikos eilutės vidutiniai ir analitiniai rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo (mažėjimo) tempas. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Absoliutinė padidėjimo (sumažėjimo) vienu procentu reikšmė. Vidutinis dinamikos eilutės lygis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija prognozės sudarymui. Išvados. Literatūros sąrašas.

Darbo tikslas: išanalizuoti statistinius duomenis apie emigraciją Lietuvos Respublikoje, pateikti pokyčius per 2005 – 2010 metus, bei prognozavimą 2011 – 2012 metams.

Darbo uždaviniai:

Paskaičiuoti visus galimus santykinius dydžius.

Įvertinti vidutines reikšmes, priklausomai nuo turimų duomenų turinio.

Paskaičiuoti dinamikos eilutės analitinius ir vidutinius rodiklius.

Atlikti paskaičiuotų rezultatų prognozę

Pradiniai statistiniai duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento. Skaičiavimai ir išvados pateikti naudojantis 1 lentele.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2006 m. duomenys nepakito, lyginant grandininius santykinius dydžius su baziniais. 2007 m. – padidėjo apie 20 %, 2008 m. – padidėjo apie 13 %, 2009 m. – padidėjo apie 12 %. Ženklus pasikeitimas įvyko 2010 m. t.y. sumažėjo apie 155 %.

Paprastas aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas taip: visos reiškinio tiriamo požymio reikšmės (variantai) sudedamos ir padalijamos iš jų skaičiaus.

Jeigu statistinę visumą pažymėsime x, o jos variantų reikšmes – x1 , x2, x3.......,,xn, tai aritmetinis vidurkis skaičiuojamas taip:

X a.papr.IE = (2 073 + 1 313 + 1 616 + 1 983 + 2 763 + 13 048) / 6 = 3 799,33

X a.papr.ES = (794 + 766 + 841 + 917 + 1 355 + 3 535) / 6 = 1368

X a.papr.US = (2 010 + 1 771 + 1 540 + 1 782 + 1 700 + 40 901) / 6 = 8284

X a.papr.GB = (4 223 + 3 223 + 3 659 + 4 472 + 5 719 + 2 783) / 6 = 4 013,17

X a.papr.DE = (1 473 + 1 114 + 1 277 + 1 349 + 1 350 + 3 806) / 6 = 1 728,17

X a.papr. VEP = (4 998 + 4 415 + 4 920 + 6 512 + 9 083 + 19 084) / 6 = 8 168,67

Pagal skaičiavimus matome, kad emigravusiųjų gyventojų skaičio variacija buvo didžiausia 2010 metais, o mažiausiai emigravusiųjų variacija buvo 2006 metais. Nuo 2006 metų emigravusiųjų skaičius vis didėjo, nuo 3649 gyventojų iki 38118 gyventojų.

Matome, kad 2005-2010 m. visų emigravusiųjų, absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas) su teigiamu ženklu, tai reiškia, kad emigravusiųjų per visą laikotarpį didėjo.

Grandininiai didėjimo tempai (išreikšti koeficientais) apskaičiuojami pagal tokią formulę:

Apskaičiavus padidėjimo tempą matyti tik padidėjimas emigravusiųjų gyventojų. 2005 – 2010 emigravusiųjų gyventojų iš Lietuvos padidėjimas buvo 434,05 %.

Intervalinį dinamikos eilučių vidutinis lygis apskaičiuojamas eilutės lygių sumą dalijant iš lygių skaičiaus.

y͞ = 15 571 + 12 602 + 13 853 + 17 015 + 21 970 + 83 157 / 6 = 164 168 / 6 = 27 361,33

Apskaičiavome kiek yra per visus šešerius metus vidutiniškai emigruoja žmonių (27 361,33 žm.).

Δy͞ = -2 969 + 1 251 + 3 162 + 4 955 + 61 187 = 67 586 / 5 = 13 517,2 gyv.

Apskaičiavus absoliutinį padidėjimo tempą matyti, kad emigravusiųjų gyventojų skaičius padidėja 13 517,2 gyv.

͞T͞d =

5

0,8093∗1,0993∗1,2283∗1,2912∗3,785=

5

5,340594712

= 1,398034614 * 100 % = 139,8 %

Vidutinis metinis emigravusiųjų didėjimo tempas 2005 – 2010 m. yra 139,8 %.

Prognozuojamais 2011 – 2011 metais emigrantų skaičius vis didėja, atitinkamai 96 674,2 ir 110 191,4.

Pastaba. Yra nustatyta, kad teisingesni prognozavimo rezultatai gaunami prognozuojant pagal trendo funkciją.

Naudojant šį laiko žymėjimo būdą, tiesinio trendo koeficientus galima apskaičiuoti pagal šias formules:

Palyginę visus santykinius dydžius, išsiaiškinome, kad emigrantų skaičius visais santykiniais dydžiais buvo nepastovūs, jie didėdavo ir mažėdavo. Tik skaičiuojant dinamikos santykinius dydžius (grandininius ir bazinius) emigrantų skaičius vis didėdavo.

  • Ekonomika Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 105 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (3461 žodžiai)
  • Kolegija
  • G-uste
  • Lietuvos gyventojų statistinis tyrimas
    10 - 10 balsai (-ų)
Lietuvos gyventojų statistinis tyrimas. (2015 m. Gruodžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-gyventoju-statistinis-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 12:27
×