Lietuvos įmonių tarptautiniai atsiskaitymai: akredityvai, jų rūšys, galimybės


Įvadas. Tarptautiniai atsiskaitymai. Akredityvai. Akredityvo formos. Akredityvų rūšys. Akredityvo sandorio šalys. Akredityvo atidarymas. Atsiskaitymo pagal akredityvą pranašumai ir trūkumai. Akredityvai Lietuvoje ir jų palyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Iš atsiskaitymo (mokėjimo) priemonių į atskirą grupę dažnai išskiriamos atsiskaitymų (mokėjimų) formos:

Atsiskaitymo forma nusako, kaip praktiškai turi būti įforminama ir vykdoma mokėjimo (atsiskaitymo) prievolė pagal sandorio šalių pasirinktą būdą. (J. Šatas, 2006, p 178)

Specifinis akredityvo, kaip atsiskaitymo formos tarptautinėje prekyboje bruožas yra tai, kad jį taikant pirkėjo nemokumo rizika perkeliama dar ir bankui akredityvo emitentui. Taip akredityvas kartu atlieka ir mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją. Atidarydamas (išleisdamas) akredityvą, bankas emitentas kartu patvirtina pirkėjo mokumą, taigi ir jo pajėgumą įvykdyti mokestinę prievolę. Abejotino mokumo klientams akredityvai dažniausiai neatidaromi. Atidarydamas akredityvą bankas kartu patvirtina ir savo įsipareigojimą sumokėti pardavėjui už prekes pagal jo instrukcijoje aptartas sąlygas. (J. Šatas, 2006, p 192)

Akredityvai pirmiausia skirstomi į grynuosius, kitaip vadinamus piniginiais kaip mokėjimo sąlyga neteiktini prekes lydintieji dokumentai (ši akredityvo forma atsiskaitant naudojama palyginti retai, iš esmės atliekant tarpbankinius atsiskaitymus), ir dokumentinius, kitaip vadinamus prekiniais, kurie naudojami atliekant komercinius atsiskaitymus (iš esmės atsiskaitant prekes eksportuojančioms ir importuojančioms firmoms). Dokumentiniai akredityvai savo ruožtu skirstomi į atšaukiamuosius (paprastuosius), neatšaukiamuosius, patvirtintuosius, nepatvirtintuosius, padengtuosius, nepadengtuosius, dalomuosius, nedalomuosius, pervedamuosius ir kt. (J. Šatas, 2006, p 193)

Teorijoje išskiriama keletas akredityvų rūšių. Dažniausias akredityvo skirstymo kriterijus yra šalia teisės ir pareigos atsiradimo momentas bei jų apimtis. Praktikoje konkrečios akredityvo rūšies pasirinkimą lemia prekių charakteristikos, šalies tarpusavio pasitikėjimas, jų reputacija, prekybiniai santykiai pobūdis (vienkartiniai ar daugkartiniais eksporto - importo operacijos), finansavimo prieinamumas bei kaina.

Dokumentiniai akredityvai - dažniausiai tarptautinėje prekyboje naudojamas atsiskaitymų būdas. Todėl atsiskaitymų dokumentiniais akredityvais tarptautinis teisinis reguliavimas yra viena aktualiausių problemų, su kuriomis susiduria tiek Lietuvos bankai, tiek firmos, eksportuojančios ir importuojančios prekes bei paslaugas. Tarptautinių prekybos rūmų unifikuotose dokumentinių akredityvų taisyklėse dokumentinis akredityvas apibrėžiamas kaip susitarimas, kuriuo akredityvų atidarantis bankas pirkėjo prašymu ir pagal jo pavedimą arba savo vardu įsipareigoja išmokėti trečiai šaliai (gavėjui) ar pagal jos pavedimą arba akceptuoti ir apmokėti gavėjo išrašytus vekselius (tratas), arba įgalioja kitą banką vykdyti tokį išmokėjimą arba akceptuoti ir apmokėti tokius vekselius (tratas), arba įgalioja kitą banką pirkti tokius vekselius (tratas), pateikus nustatytus dokumentus, jei laikomasi akredityve numatytą terminą ir sąlygą. Akredityvų rūšys tarptautinėje prekyboje yra įvairios. Skirtingų rūšių dokumentiniai akredityvai suteikia skirtingas garantijas gavėjui, taip pat skiriasi ir bankui - emitentui tenkanti rizika.

Pagrindinis akredityvų skirstymas yra atšaukiamus ir neatšaukiamus. Šio skirstymo pagrindas – akredityvą atidariusio banko įsipareigojimų mokėti tvirtumas. Populiariausias šiuo metu yra neatšaukiamas akredityvas, kurio sąlygą atšaukti ar pakeisti ji atidaręs bankas negali be visų šalių, įskaitant pirkėjus, pardavėjus ir kitus bankus, sutikimo. Jeigu akredityve nenumatyta kitaip, jis yra neatšaukiamas. Palankiausias pardavėjui yra neatšaukiamas patvirtintas akredityvas, nes bankas, įvykdžius akredityve numatytas sąlygas, įgyja prievolę sumokėti. Savo prigimtimi akredityvas yra savarankiškas sandoris, nepriklausantis nuo pagrindinės sutarties. Akredityvas yra atskira sutartis, pagal kurią pirkėjo bankas įsipareigoja sumokėti numatytą pinigų sumą, jei pardavėjas pristatys reikalingus dokumentus, įrodančius, kad prekės yra išsiųstos (pristatytos). Be abejo, ši sutartis yra susieta su pagrindine, bet akredityvas laikomas autonomišku sandoriu. Šio principo esmė ta, kad bankai - akredityvo santykio dalyviai nėra įpareigoti pagrindinių sutarčių. Tai reiškia, kad akredityvų atidarančio banko pareiga - sumokėti pagal akredityvų - yra nepriklausoma nuo vienos šalies pareigos sumokėti už paslaugas ar prekes pagal atitinkamą sutartį. Bankai privalo rūpintis tik vienu dalyku - ar dokumentai, kuriuos pristato pardavėjas, tiksliai atitinka akredityvo sąlygas. Bankams visiškai nesvarbu, kokios prekės yra perkamos ir parduodamos. Dokumentų pirmenybės principo esmė ta, kad akredityvo operacijose visos šalys turi reikalą su dokumentais, o ne su prekėmis, paslaugomis ir/ar kitokiu sutarčių vykdymu, su kuriuo tie dokumentai yra susiję. Dokumentų tikslaus atitikimo principas – tai yra atvirkštinis akredityvo nepriklausomumo aspektas – bankas turi teisę atmesti pateiktus dokumentus, kurie tiksliai neatitinka akredityvo sąlygų. Reikia pabrėžti, kad dokumentiniai akredityvai teikia daugiau privalumų eksportuotojui negu pirkėjui, todėl paprastai pirmasis ir yra šios atsiskaitymo formos iniciatorius, kuriam akredityvo išleidimas yra apmokėjimo garantija. Jo pareiga yra tik pateikti savo bankui akredityvo sąlygas atitinkančius dokumentus. (J. Šatas, 2006, p 193-194)

  • Finansai Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 41 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (4007 žodžiai)
  • Kolegija
  • Greta
  • Lietuvos įmonių tarptautiniai atsiskaitymai: akredityvai, jų rūšys, galimybės
    10 - 8 balsai (-ų)
Lietuvos įmonių tarptautiniai atsiskaitymai: akredityvai, jų rūšys, galimybės. (2016 m. Birželio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-imoniu-tarptautiniai-atsiskaitymai-akredityvai-ju-rusys-galimybes.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 22:47
×