Lietuvos intergracija į Europos Sąjungą


Įvadas. Europos sąjungos principai ir laisvoji rinka. Laisva rinkos perspektyva Lietuvoje intergruojantis į Europos sąjungą. Lietuvos intergracijos į Europos sąjungą motyvai ir padariniai. Lietuvos intergracijos į Europos sąjungą būklė. Intergracijos poveikis Lietuvos ūkiui. Intergracija ir ekonominė politika Lietuvoje. Išvados. Literatūra.

Temos aktualumas. Lietuvos ekonomika yra stipriai veikiama besikeičiančios aplinkos ir ryšių su kitomis šalimis. Integracija į Europos Sąjungą yra bene vienas didžiausių iš dalies kontroliuojamų poveikių, kuris sąlygos įvairius ekonominius ir socialinius pokyčius. Numatoma tolesnė Europos Sąjungos (ES) plėtra integruojant Rytų bei Vidurio Europos šalis jau dabartiniu metu turi didelės svarbos. Įvairių autorių tyrimų rezultatai rodo, jog visos ES šalys ir šalys kandidatės, kaip visuma turės naudos iš šio proceso.

Pastebėta, kad ekonominės intergracijos procese mažiausiai dėmesio skiriama rinkos dalyviams – verslui, kuris realiai ir turės intergruotis į ES bendrąją rinką. Nors intergracijos poveikio pasiskirstymas laiko atžvilgiu skiriasi priklausomai nuo konkrečios visuomenės grupės, galima spėti, jog prisitaikymo padariniai pasireikš artimiausiu metu, o nauda išaiškės tik po ilgesnio laikotarpio.

Darbo objektas: Lietuvos integracija į Europos Sąjungą.

Darbo tikslas: išsiaikšinti Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą: pasikeitimus ir problemas.

Darbo uždaviniai:

aptarti Europos Sąjungos principus ir laisvają rinką;

išsiaiškinti laisvos rinkos perspektyvą Lietuvai intergruojantis į Europos Sąjungą

išsiaikšinti Lietuvos intergracijos į Europos Sąjungos motyvus ir padarinius;

apžvelgti Lietuvos intergracijos į Europos Sąjungos būklę;

Darbo metodai: aprašomasis, analitinis, apibendrinimo metodas.

Tarp laisvos rinkos šalininkų Europoje galima rasti tiek tokių, kurie į integraciją žiūri optimistiškai, tiek tokių, kurie tai vertina labai pesimistiškai. Panaši situacija ir Lietuvoje. Lietuvai stojant į Europos Sąjungą, jos aplinka supanašės su Europos Sąjungos aplinka. Laisvos rinkos šalininkų eurooptimizmas arba europesimizmas priklauso nuo nuomonės, lūkesčių apie tolimesnę Europos Sąjungos ir Lietuvos raidą. Jų yra keturi esminiai variantai:

Priklausomai nuo numanomo būsimų įvykių scenarijaus, laisvos rinkos šalininkai neišvengiamai vertina ir integraciją į Europos Sąjungą kaip papildomą, ypač svarbų veiksnį, galintį nulemti laisvos rinkos įsigalėjimą Lietuvoje. Kitaip tariant, laisvos rinkos šalininkų požiūris priklauso nuo to, kaip vertinama Lietuvos ir Europos Sąjungos valdžia, kokių sprendimų iš jų tikimasi. Europesimistų pesimizmas dažniausiai remiasi viltimi, kad Lietuvoje bus pradėtas naujas kursas žmogaus, o ne valdžios išlaisvinimo link, o eurooptimistų optimizmas - netikėjimu, kad Lietuvos valdžia "pasitaisys". Praktikoje galima pastebėti tiek tuos atvejus, kai Europos Sąjungos teisė Lietuvos valdžiai įperša naujus apribojimus, tiek tuos atvejus, kuomet apsaugo nuo naujų apribojimų įdiegimo, todėl bendros linijos nėra.

Lietuvos integracija į Europos Sąjungą, Lietuvoje neišvengiamai sudarė pasikeitimų. Svarbiausias pasikeitimas yra tas, kad Lietuvoje Europos Sąjungos atžvilgiu pradėjo veikti keturios pagrindinės laisvės: prekių, paslaugų, kapitalo ir darbo jėgos judėjimo. Prekių atveju tai reiškia, jog prekės nesusidurtų su barjerais nei įvežant jas iš Europos Sąjungos į Lietuvą, nei iš Lietuvos į Europos Sąjungą. Darbuotojų atveju tai reikštų, jog įgijęs kvalifikaciją vienoje iš Europos Sąjungos valstybių, žmogus galėtų laisvai įsidarbinti bet kurioje kitoje. Tačiau visos šios laisvės galiotų tik Europos Sąjungos viduje, tuo tarpu su kitomis valstybėmis apribojimai - pavyzdžiui, muitai - gali netgi išaugti. Ne mažiau pasikeitimų Lietuvos žmonėms tektų patirti dėl reguliavimo pokyčių. Reguliavimas integruojantis į Europos Sąjungą taip pat daugelyje sričių yra išaugęs dėl Europos Sąjungos teisės perėmimo. Beje, Europos Sąjungos reguliavimai neretai yra nustatomi ir tam, kad apribotų valdžios intervenciją į rinką, paskatintų privatizavimą, monopolinių privilegijų naikinimą.Tačiau Europos Sąjungos teisė reguliuoja ne viską, todėl dar ilgai daugelis verslo bei žmonių gyvenimo sąlygų bus sąlyginai nepriklausomos nuo Europos Sąjungos reguliavimų.

  • Istorija Referatas
  • Microsoft Word 34 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2809 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tautvydas
  • Lietuvos intergracija į Europos Sąjungą
    10 - 5 balsai (-ų)
Lietuvos intergracija į Europos Sąjungą. (2015 m. Gruodžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-intergracija-i-europos-sajunga.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 05:56
×