Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo reformos


Santrauka. Summary. Įvadas. Viešojo valdymo reformos samprata ir esmė. Viešojo valdymo reformos samprata ir bruožai. Viešojo valdymo reformos modelis. Viešojo valdymo reformos įgyvendinimo aspektai. Viešojo valdymo reformų proceso lenkijoje ir lietuvoje ypatumai. Lietuvos ir Lenkijos viešojo sektoriaus institucijų reformos. Teritorinės savivaldos reformos Lietuvoje ir Lenkijoje. Valstybės tarnybos reformos Lietuvoje ir Lenkijoje. Išvados. Literatūra.

Temos aktualumas. Šiandienos visuomenės gyvenimo pokyčius suponuoja globalizacijos paskatinti pokyčiai, struktūriniai regionų, valstybių, religiniai, politiniai, ekonominiai, socialiniai konfliktai. Globalizacija socialinėje visuomenės gyvenimo sferoje sukelia dažnai nelauktus, netikėtus, net paradoksalius reiškinius, kurie atsiranda laužant nusistovėjusias ekonomines, politines doktrinas, teorijas ir modelius. Atsiranda naujos valdymo paradigmos, dažnai ne evoliucionuojančios iš buvusių sisteminių modelių, o atsirandančios naujoje teorinėje metodologinėje terpėje.

Naujos teorinės nuostatos istoriniuose XX–XXI a. sandūros etapuose reikalauja tobulinti vadinamąją „gerąją“ viešojo valdymo praktiką, reformuoti viešojo valdymo struktūrines dalis – viešąją politiką ir viešąjį administravimą.

Viešojo valdymo reformų procesas ir administracinio valdymo modelio pokytis nuo biurokratinių, į centralizuotą valdymą orientuotų administravimo tradicijų prie pažangia privataus sektoriaus patirtimi besiremiančių vadybinių modelių keičia valdžios institucijų veiklos pobūdį ir viešųjų paslaugų sistemą. Besivystanti pasaulio ekonomika, spartūs technologijų pokyčiai ir visaapimanti politinių sistemų Centrinėje, Rytų ir Pietryčių Europoje pertvarka, kai naujai susiformavusios demokratijos susiduria su teisėtumo, perimamumo problemomis ir kartu sudidžiuliu poreikiu modernizuoti valstybės valdymo struktūras, stipriai veikia viešojo valdymo reformos pobūdį, jos eigą. Besitęsiantis ES integracijos procesas taip pat reikalauja spartaus administracinių gebėjimų vystymo, siekiant sėkmingai įgyvendinti integracijos keliamus reikalavimus (Šiugždinienė, 2008 – literatūros sąraše nėra).

Tiek Lietuvai, tiek Lenkijai tapus Europos Sąjungos nare, viešojo administravimo tobulinimas bei viešojo valdymo reformos tapo prioritetu kokybiškai integracijai tarptautinėje aplinkoje ir tolesnės sėkmingos Lietuvos visuomenės raidos garantu.

Šiuolaikinės valstybių viešojo valdymo sistemos išgyvena gilius pokyčius, nulemtus visuomenės raidos tendencijų bei globalizacijos procesų. Vakarų pasaulio šalyse lūžis įgyvendinant administracinius pertvarkymus įvyko dvidešimtojo amžiaus 8–9 dešimtmetyje (Smalskys, Skietrys, 2008 – Smalakys yra tik 2010, o Skietrio literatūros sąraše nėra), tuo tarpu pokomunistinio bloko šalyse šios pertvarkos tik dabar įgauna pagreitį (Juralevičienė,Galvanauskaitė, 2007 – literatūros sąraše nėra).

Nors per pastaruosius dvidešimt metų abi šalys pasiekė nemažai viešojo valdymo srityje, šiandien tiek Lietuva, tiek ir Lenkija vis dar susiduria su svarbiomis viešojo valdymo problemomis, kurių svarbiausia – viešojo administravimo kokybės, efektyvumo, veiksmingumo, skaidrumo bei politinės atsakomybės stoka. Šį teiginį patvirtina daugelio autorių (Raipos, Domarko, Nakrošio, A., Guziejewska‘os, Kowalik‘o, Kulesza‘os ir kt.) atlikti tyrimai.

Remiantis šiomis prielaidomis yra grindžiamas pasirinktos temos „Viešojo valdymo reformų procesas Lenkijoje ir Lietuvoje: lyginamoji analizė“ aktualumas.

Darbo problema. Lietuvoje yra pakankamai daug aprašomųjų akademinių darbų apie viešojo valdymo reformas skatinančius veiksnius, reformų turinį bei rezultatus. Tuo tarpu analizės, akademinių publikacijų, kuriose būtų nagrinėjami Lietuvos viešojo valdymo reformų proceso aspektai, pastebimai trūksta. Netgi užsienio akademinėje literatūroje publikacijų skirtų viešojo valdymo reformos proceso analizei esti santykinai nedaug. Nėra ir lyginamojo pobūdžio publikacijų apie viešojo valdymo reformų procesus skirtingose šalyse. Kur kas dažnesni akademiniai darbai, kuriuose nagrinėjamos expos tviešojo valdymo reformų koncepcijų taikymo praktikoje perspektyvos, aptariami reformų rezultatai, mėginama kategorizuoti bei aprašyti skirtingus viešojo valdymo reformos modelius.

Šiame darbe nėra išsamiai nagrinėjamas Lietuvos ar Lenkijos viešojo valdymo reformų procesas, o tik kai kurie aspektai. Tyrime norėta įvertinti Lietuvos bei Lenkijos viešojo valdymo institucijų reformų, teritorinės savivaldos reformų bei valstybės tarnybos reformų procesus; atskleisti savivaldos valdymo problemas; valstybės tarnautojų rengimo ypatumus ir etc. Taigi, šiame darbe siekiama atsakyti į klausimą, ar analizuojamos Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo reformos buvo įgyvendintos panašiai ar turėjo daugiau skirtumų.

Ginamasis teiginys. Viešojo valdymo reformos Lenkijoje ir Lietuvoje turi daugiau panašumų dėl istorinio konteksto.

Darbo objektas - viešojo valdymo reformų proceso Lenkijoje ir Lietuvoje lyginamoji analizė.

Darbo tikslas – įvertinti viešojo valdymo reformų panašumus ir skirtumus Lenkijoje ir Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

1.Apibrėžti viešojo valdymo reformos esminius bruožus bei įgyvendinimo aspektus;

2.Nustatyti viešojo valdymo reformų Lietuvoje ypatumus;

3.Nustatyti viešojo valdymo reformų Lenkijoje ypatumus;

4.Palyginti viešojo valdymo reformų procesų Lenkijoje bei Lietuvoje aspektus.

Tyrimo metodai:

1.Mokslinės literatūros, nagrinėjančios viešojo valdymo reformos procesus, loginė analizė bei sintezė – atlikta siekiant apibrėžti viešojo valdymo reformos esminius bruožus bei įgyvendinimo aspektus bei Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo reformos ypatumus.

2.Teisės aktų ir oficialių dokumentų, susijusių su centrinės vykdomosios valdžios veikla viešojo valdymo reformos procesuose, analizė - siekiant išnagrinėti viešojo valdymo reformų teisinius įgyvendinimo momentus.

3.Lyginamoji analizė – atliktas, siekiant palyginti viešojo valdymo reformų procesų Lenkijoje bei Lietuvoje aspektus.

  • Microsoft Word 118 KB
  • 2015 m.
  • 49 puslapiai (12942 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vaida
  • Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo reformos
    9 - 1 balsai (-ų)
Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo reformos. (2015 m. Kovo 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-ir-lenkijos-viesojo-valdymo-reformos.html Peržiūrėta 2020 m. Gruodžio 03 d. 00:33
×
35 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo