Lietuvos išlaidų politika, taktika ir problemos


Įvadas. LR valstybės biudžeto išlaidų teoriniai aspektai. Valstybės išlaidų samprata ir klasifikacija. Valstybės išlaidų valdymas ir kontrolė. Valstybės išlaidų politikos principai. Valstybės biudžeto išlaidų analizė 2004-2015 metų laikotarpiu. Išvados. Literatūra.

Lietuva, kaip ir kitos valstybės, siekdama užtikrinti šalies socialinį, politinį bei ekonominį sklandumą ir vystymąsi, stengiasi tikslingai panaudoti ir valdyti šalies finansus. Per pastaruosius daugiau nei dešimtį metų Lietuva priėmė nemažai visai valstybei labai svarbių politinių bei ekonominių sprendimų. Vienais iš svarbiausių galime laikyti Lietuvos įstojimą į NATO bei Europos Sąjungą, taip pat euro įvedimą šalyje. Šie visiems gerai žinomi įvykiai padeda Lietuvai žengti spartesnės pasaulio politinės bei ekonominės integracijos link. Vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių Lietuvos ekonominę plėtrą yra valstybės finansų valdymas, iš kurių vienas iš aspektų yra valstybės išlaidos. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąvoką galime apibūdinti kaip ekonominius santykius, kurie susidaro perskirstant biudžeto pajamas. Biudžeto išlaidos yra tiesiogiai susijusios su valstybės funkcijomis ekonomine, socialine bei politine prasme. Valstybė kiekvienais metais planuoja ir numato savo būsimų metų biudžetą, t.y. bando numatyti būsimas gautinas pajamas bei nustato išlaidų sąmatą kitiems finansiniams metams. Jeigu valstybė nesurenka pakankamos sumos pajamų, o kaip žinome išlaidų sumos bei žmonių poreikiai nuolat auga, tuomet atsiranda šalies biudžeto deficitas. Biudžeto deficitas – tai skirtumas tarp valstybės išlaidų ir pajamų. Jis susidaro išlaidoms viršijus pajamas. Į valstybės biudžetą nesurenkant pakankamai pajamų, valstybė yra priversta mažinti savo išlaidas, nuo kurių priklauso valstybės ekonominės, socialinės ir politinės funkcijos.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų klausimas mūsų visuomenėje yra labai aktualus. Kiekvienais metais, nuo pat nepriklausomybės atgavimo, biudžeto išlaidos viršija gaunamas valstybės biudžeto pajamas ir taip patiriamas biudžeto deficitas. Šiuo metu valstybės skola viršija 18 mlrd. eurų, o tai reiškia, jog vienam gyventojui tenka daugiau nei 6 tūkstančiai eurų skolos dalies. Tačiau valstybės piliečių norai bei poreikiai dažniausiai būna patenkinti tik iš dalies, o blogiausiu atvejai taip ir lieka neišgirsti. Todėl mokesčių mokėtojams kyla klausimas – ar surinktos valstybės pajamos yra išleidžiamos efektyviai? Ir ar valstybės išlaidų paskirstymas bei valdymas vykdomas skaidriai? Sparčiai augant valstybės skolai, didėjant valstybės deficitui ir nesiimant jokių priemonių tobulinant valstybės finansinių išteklių valdymą, Lietuvos Respublika netolimoje ateityje gali patirti bankrotą.

Priimant valstybės biudžeto išteklių paskirstymą, valstybės atstovai susiduria su daugybe veiksnių, kurie lemia kaip ir kam bus panaudotos lėšos. Gauti valstybės biudžeto lėšas pretenduoja daugelis tuo suinteresuotų atstovų – įstatymų leidėjai, ministerijos, valstybinės institucijos bei kiti. Kiekvienas iš jų dažniausiai pirmenybę teikia savo poreikių tenkinimui ir jam palankesniam biudžeto išlaidų paskirstymui. Dėl šių priežasčių dažnai vyksta nesutarimai ar netinkamas išlaidų paskirstymas ir dėl to kenčia visuomenės ekonominė, socialinė ar politinė gerovė.

Darbo objektas – Lietuvos Respublikos valstybė.

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidas, jų kitimo tendencijas 2004 – 2015 metais, išsiaiškinti valstybės biudžeto išlaidų politiką, taktiką bei problemas.

Darbo uždaviniai:

Aptarti bei apibendrinti mokslinėje literatūroje pateiktą valstybės biudžeto išlaidų sampratą, jų klasifikaciją bei ypatumus.

Aptarti valstybės biudžeto išlaidų politikos valdymą ir kontrolę, pateikti išlaidų politikos principus.

Atlikti valstybės išlaidų analizę 2004 – 2015 metais.

Norint įvykdyti išsikeltus uždavinius bei atlikti išlaidų paskirstymo analizę buvo naudoti šie metodai: mokslinės literatūros, mokslinių straipsnių, Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos bei Statistikos departamento statistinių duomenų apibendrinimas bei analizė. Tiriant šiuos valstybės biudžeto išlaidų statistinius duomenis buvo atlikta vertikalioji analizė, kuri parodė valstybės biudžeto išlaidų struktūrą atitinkamais metais bei kaip kiekvienais metais keitėsi biudžeto sudėtinių dalių sumos.

Darbe yra pateikta valstybės biudžeto išlaidų struktūros bei formavimo analizė teoriniu aspektu, taip pat atlikta analizė, remiantis Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir Statistikos departamento pateiktais duomenimis. Teorinėje dalyje aprašyta biudžeto išlaidų reikšmė, pateiktos biudžeto išlaidų klasifikacijos ir jų ypatumai. Taip pat apibūdintos biudžeto išlaidų politikos problemos. Apibendrintai pateikti valstybės išlaidų paskirstymo ypatumai ir metodai, nagrinėti biudžeto išlaidų kaitos veiksniai. Analizės dalyje pateikta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų apimties bei struktūros pokyčių analizė, aptartos galimai tokį jų kitimą įtakojusios priežastys, išlaidų kitimo tendencijos. Šio darbo metu gauti rezultatai turėtų sudominti tą visuomenės piliečių dalį, kuri domisi valstybės finansinių išteklių panaudojimu ir paskirstymu, ir ar tai atliekama racionaliai, vadovaujantis visais Lietuvos Respublikoje nustatytais reglamentais. Šio darbo rezultatai taip pat padės lengviau suvokti kokios gali būti ekonominio nuosmukio priežastys ir kokius padarinius tai gali atnešti valstybės finansų sistemai, kaip valstybė stengiasi pagerinti piliečių ekonominę, socialinę bei politinę gerovę ir kokias išlaidų struktūros sritis vyriausybė laiko prioritetinėmis.

  • Finansai Referatas
  • Microsoft Word 190 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (7925 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Lietuvos išlaidų politika, taktika ir problemos
    10 - 4 balsai (-ų)
Lietuvos išlaidų politika, taktika ir problemos. (2015 m. Gruodžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-islaidu-politika-taktika-ir-problemos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 23:43
×