Lietuvos istorija - datos, terminai, sąvokos


Lietuvos istorija - datos, terminai, sąvokos.


XIII a. pradëta kurti Lietuvos valstybë.

Feodalø ir priklausomø jø þmoniø sluoksniø atsiradimas buvo vidinë Lietuvos valstybës atsiradimo prieþastimi.

Mindaugas Treniota Vaišelga Švarnas Traidenis Domantas Butegeidis Butvydas Pukuveras Vytenis Gediminas.

Organizuojami þygiai á Rusijos þemes.

Po Algirdo mirties LDK kunigaikštis tampa Jogaila 1377.

1398 Salyno sutartimi Vytautas uþrašo þemaièius iki Neveþio kryþiuoèiams.

1588 Patvirtintas III Lietuvos statutas. Parašytas Leono Sapiegos (‘Lietuvos saliamonas’).

1654 – 1667 karas su Rusija. Pasibaigia Andrusovo taika.

1772 Rusija, Prûsija ir Austrija pasidalina Lenkijos-Lietuvos respublikà. I-asis padalijimas.

1817 – filomatø (mokslo mylëtojai), šubravcø draugijos.

1815 dekabristø sukilimas. Pasikësinimas á carà.

1905 10 17 caro manifestas leidþiantis spaudos, þodþio, partijø laisvæ .

  • Istorija Konspektas
  • Microsoft Word 8 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (1193 žodžiai)
  • Rasa
  • Lietuvos istorija - datos, terminai, sąvokos
    10 - 3 balsai (-ų)
Lietuvos istorija - datos, terminai, sąvokos. (2016 m. Balandžio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-istorija-datos-terminai-savokos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 03:37
×