Lietuvos kaimo plėtros programos i krypties pažangos analizė


Konkurencingumo analize kaime. Kaimo pletros 2007 2013 metu programos analize. Kaimo pletros programos 2007 2013 metu analize.

Įvadas. LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 - 2013 PROGRAMOS I KRYPTIS "Žemės, maisto ir miškų ūkio sektoriaus konkurencingumo didinimas". Priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ įgyvendinimo analizė. Priemonės „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ įgyvendinimo analizė. Priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo analizė. Priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ įgyvendinimo pažangos analizė. Priemonės „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo pažangos analizė. Priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ – parama investicijoms įgyvendinimo analizė. Priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ įgyvendinimo analizė. Priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ įgyvendinimo analizė. Priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ –investicinė parama įgyvendinimo analizė. Priemonės „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ įgyvendinimo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, ji įgijo teisę naudotis ES fondų teikiama parama. Statistikos departamento duomenimis - Lietuvoje kaimo vietovėse gyvena 33 % visų šalies gyventojų. Kadangi kaimuose vyrauja didžiausias nedarbas ir užimtumas žemės ūkyje mažėja, o kaimo plėtra yra gyvybiškai svarbi politikos sritis, todėl Europos Sąjunga aktyviai vykdo kaimo plėtros politiką, kuri padeda daug nuveikti kaimo vietovių bei jose gyvenančių ir dirbančių žmonių labui. Iki 2007 m. kiekviena valstybė narė turėjo parengti kaimo plėtros programą, kurioje būtų konkrečiai nurodyta, kiek lėšų kokioms priemonėms bus išleidžiama 2007–2013 m. Programa privalėjo apimti tris svarbiausias kaimo plėtros politikos kryptis:

•žemdirbystės ir miškininkystės sektorių konkurencingumo didinimas;

•aplinkos ir kaimo kraštovaizdžio gerinimą;

•gyvenimo kokybės kaimo vietovėse ir įvairesnės kaimo ekonomikos užtikrinimas.

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programai Europos Komisijos Kaimo plėtros komitete buvo pritarta 2007 m. rugsėjo 19 dieną, o spalio 19 d. KPP įsigaliojo oficialiai. Ši programa parengta Lietuvos Respublikai ir yra taikoma visoje šalies teritorijoje. Bendras 2007-2013 metų kaimo plėtros strategijos tikslas yra užtikrinti augimą, didinant žemės ir maisto bei miškų ūkio konkurencingumą, sukuriant galimybes ekonominės veiklos kaime įvairinimui ir gyvenimo kokybės kaime gerinimui, tuo pačiu puoselėjant esamas gamtines, žmogiškąsias ir kitas vertybes, mažinant skirtumus tarp miesto ir kaimo bei tarp atskirų regionų [kaimo plėtros programa]. Lietuvos kaimo plėtros programa sudaryta iš keturių krypčių. Didžiausią dalį įgyvendinimui lėšų gavo pirmoji programos kryptis – „Žemės, maisto ir miškų ūkio sektoriaus konkurencingumo didinimas“, kurios veiklos rezultatus ir analizuosime.

Darbo objektas – Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos I kryptis.

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos, I krypties pažangą per 2010 metus.

Šiam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

1.Apibūdinti Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 programos pirmąją kryptį.

2.Apibūdinti Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 programos pirmosios krypties priemones ir išaanalizuoti pažangą per 2010 metus.

3.Padaryti išvadas.

  • Viešasis administravimas Analizė
  • Microsoft Word 37 KB
  • 2013 m.
  • 16 puslapių (4028 žodžiai)
  • Universitetas
  • Akvile
  • Lietuvos kaimo plėtros programos i krypties pažangos analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Lietuvos kaimo plėtros programos i krypties pažangos analizė. (2013 m. Birželio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-kaimo-pletros-programos-i-krypties-pazangos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 02:36
×