Lietuvos kelių transporto rinka ir jos pokyčių įtaka UAB „Immensum“ ekonominei veiklai


Santrauka. Įvadas. Situacijos analizė. Tyrimo metodika Transporto ekonomika esmė, priežastys, nauda. Kelių transporto įmonių ekonomika. Lietuvos kelių transporto rinka. Teisinės krovinių gabenimo sąlygos Lietuvoje. Tyrimai ir jų rezultatai. Makroaplinka, veikianti Uab „Immensum“ veiklą. Uab „Immensum“ finansinės – ekonominės veiklos analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso ataskaitos analizė. Uab 'Immensum'' pelningumo įvertinimas 2002 - 2004 metais. Uab „Immensum“ SWOT analizė. Įmonės veiklos perspektyvos ir tolimesnių veiksmų planas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai.

Vyšniauskaitė Jovita. Lietuvos kelių transporto rinka ir jos pokyčių įtaka UAB „Immensum“ ekonominei veiklai: Ekonomikos ir tarptautinės prekybos specialybės bakalauro darbas / KTU Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra; darbo vadovas A. Kazlauskienė – 2005 – 53 p.

Transportas atlieka ypatingą vaidmenį Lietuvos ekonomikoje. Šiame darbe nagrinėjama Lietuvos kelių transporto rinka, pagrindiniai jos pokyčiai 2002-2004 metais bei transporto firmos UAB „Immensum“ ekonominė veikla.

Bakalauro darbą sudaro dvi pagrindinės dalys: teorinė ir empirinė.

Pirmojoje dalyje nagrinėjami teoriniai transporto ir transporto įmonių ekonomikos klausimai bei Lietuvos kelių transporto rinkos raida.

Antrojoje dalyje analizuojama UAB „Immensum“ finansinė – ekonominė veikla (per 2002-2004 metus), aiškinamasi, kokie pokyčiai transporto rinkoje labiausiai įtakojo įmonės pelningumą.

Darbo pabaigoje pateikiamos įmonės veiklos perspektyvos bei išvados ir pasiūlymai.

Tyrimo metodologinį pagrindą sudaro A. Baublio, D. Bernatonytės, J. Anukonio, V. Januškos, L. Juozaitienės, P. Jucevičienės, R. Minalgos, G. Startienės, D. Šlekienės, J. Urbono, ir kitų mokslininkų darbai.

Darbo apimtis 53 lapai. Jame pateikta 11 lentelių, 19 paveikslų bei 3 priedai.

Lithuanian road transport sector and the influence of the changes in it for the economic activity of UAB „Immensum“, the bachelor work. Scientific advisor assist. Department of the economy and international trade, KTU – 2005 – 53 pages.

The bachelor work includes two basic chapters: theoretical and empirical.

In the first chapter of this work the theoretical aspects of transport and companies of transport sector are analyzed, and the development of Lithuanian road transport sector is revealed.

In the end of the work the deductions and the perspectives of the company are presented.

The theoretical principals of analysis consists of A. Baublio, D. Bernatonytės, J. Anukonio, V. Januškos, L. Juozaitienės, P. Jucevičienės, R. Minalgos, G. Startienės, D. Šlekienės, J. Urbono and other scientific works.

Volume of the work – 53 pages. 11 tables, 19 figures and 3 appendices are submitted in it.

Prekių mainai suteikia naudą visoms besivystančioms šalims. Mažoms valstybėms užsienio prekyba – tai vienintelė priemonė ekonomiškai neatsilikti nuo didžiųjų šalių, o didžiosioms – tiesiog būdas užtikrinti savo funkcionavimą.

Šiuolaikinė tarptautinė prekyba – tai neatskiriama kasdieninio gyvenimo dalis. Lietuvos užsienio prekybos plėtra skatina šalies ūkio struktūrinius pokyčius, palengvina integravimosi į pasaulio ekonomiką procesą.

Transportas yra viena iš didžiausių ir reikšmingiausių sparčiai Lietuvoje besivystančio ūkio sričių. Lietuvos geografinė padėtis leidžia jai būti pagrindiniame krovinių transporto koridoriuje tarp Rytų ir Vakarų, Šiaurės ir Pietų, todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybė transporto sistemos vystymąsi laiko prioritetiniu, reikalaujančiu daug pastangų, milžiniškų investicijų ir laiko. Ypač transporto problemos tapo aktualios ir svarbios Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare.

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos kelių transporto rinkos pokyčius ir įvertinti UAB „Immensum“ finansinę – ekonominę veiklą 2002-2004 metais bei jos perspektyvas.

Darbo tikslas realizuojamas per šiuos uždavinius:

išnagrinėti teorinius transporto įmonių ekonomikos klausimus,

apžvelgti Lietuvos transporto rinką ir jos pokyčius,

išanalizuoti UAB „Immensum“ finansinę – ekonominę veiklą ir ją įtakojančius veiksnius,

remiantis teorine ir empirinio tyrimo metu gauta medžiaga įvertinti UAB „Immensum“ veiklos perspektyvas.

Darbo objektas –

1 paveiksle pateikta įmonės užsakymų pasiskirstymas pagal šalis 2004 metais. Matyti, kad net 33 procentai visų užsakymų sudarė gabenimai į užsienio šalis, daugiausiai į Europos Sąjungą.

Pagrindiniai įmonės klientai yra Lietuvos firmos, gabenančios produkciją į užsienį arba Lietuvos teritorijoje. Tačiau nemažą įmonės klientų dalį sudaro ir užsienio firmos.

Pastaraisiais metais įmonės apyvarta už paslaugas, suteiktas užsienio atsakovams, vis auga (žr. 1 lentelę).

Per eilę metų sukaupusi solidžią krovinių gabenimo ir logistikos patirtį, UAB “Immensum” profesionaliai ir kokybiškai gabena pilnus, rinktinius ir ADR krovinius ne tik tentinėmis puspriekabėmis, bet gali pervežti krovinius, reikalaujančius temperatūrinio režimo (refrižeratoriais). Pavojingiems kroviniams gabenti transporto priemonės aprūpintos ADR komplektais, vairuotojai baigę specialiuosius kursus. Bendrovėje dirbantys vairuotojai – ekspeditoriai yra patyrę specialistai, puikiai išmanantys užsienio transporto sistemos specifiką bei muitinės procedūrų tvarką. Visi gabenami kroviniai yra apdrausti CMR draudimu, aprūpinti tarptautinėmis TIR garantijomis. Ši įmonė yra tikrasis nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ narys.

  • Microsoft Word 437 KB
  • 2015 m.
  • 57 puslapiai (12018 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jovita
  • Lietuvos kelių transporto rinka ir jos pokyčių įtaka UAB „Immensum“ ekonominei veiklai
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Lietuvos kelių transporto rinka ir jos pokyčių įtaka UAB „Immensum“ ekonominei veiklai. (2015 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-keliu-transporto-rinka-ir-jos-pokyciu-itaka-uab-immensum-ekonominei-veiklai.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 13:36
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo