Lietuvos Klaipėdos apskrities ir jos savivaldybių biudžetų išlaidos socialinei apsaugai analizė


Įvadas. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG100 Socialinė apsauga, tyrimo metodika. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG100 Socialinė apsauga, grupavimas. Savivaldybių biudžetų išlaidų. CG100 Socialinė apsauga, regresinės analizės metodika. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG100 Socialinė apsauga, prognozavimo metodika. Savivaldybių biudžetų išlaidų. CG100 Socialinė apsauga, tyrimo rezultatai. Savivaldybių biudžetų išlaidų. CG100 Socialinė apsauga, absoliutinių duomenų analizė. Savivaldybių biudžetų išlaidų. CG100 Socialinė apsauga, dinamikos analizės rezultatai. Savivaldybių biudžetų išlaidų. CG100 Socialinė apsauga, koreliacinės-regresinės analizės rezultatai. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG100 Socialinė apsauga, prognozės rezultatai.

Lietuvos Respublikos, Klaipėdos apskrities ir jos savivaldybių biudžetų išlaidų statistinį tyrimą atliko, Kauno technologijos universiteto, ekonomikos ir verslo fakulteto, VFB 2/3 grupės studentas, Audrius Jakubauskas. Šio savarankiško darbo tikslas yra ištirti Klaipėdos apskrities ir jos savivaldybių biudžetų išlaidų socialinei apsaugai dinamiką 2004 – 2012 metais bei pateikti išlaidų prognozę 2013 ir 2014 metams. Šis darbas susideda iš trijų dalių: teorinės, metodinės ir praktinės. Teorinėje dalyje yra nagrinėjama bei lyginama įvairių autorių pateikta literatūrinė medžiaga. Vėliau ji yra pritaikoma metodinėje ir praktinėje dalyje, kurioje turimi duomenys analizuojami įvairiais būdais: pasitelkiant grafines priemones, tarpusavio ryšio nustatymo metodus, prognozuojant duomenų pasikeitimą ateityje. Darbas atliktas Kaune. Šį darbą sudaro lentelių ir grafikai.

Republic of Lithuania and the county of Klaipeda and its municipalities‘ expenditure on social protection statistic research was performed by a student of Kaunas University of Technology, Economics and bussiness faculty Audrius Jakubauskas, group VFB-2/3. The objective of this work is to investigate the county of Klaipeda and its municipalities expenditure on social protection dynamics in 2004 – 2012 and present forecast of expenditure for 2013 and 2014. This work is divided into 3 parts: theoretical, methodological and practical parts. In the theoretical part is analyzed articles of different authors, literature and related theoretical material. Later all the material is applied in methodical and practical parts, where the data is being analysed by using: graphical tools, forecasting and other methods, made for analysing the statistics. The work was performed in Kaunas. This work consist of 30 tables and 7 graphs.

Kiekviena mokslo sritis turi savo tyrimo objektą ir atitinkamus, jiems spręsti, tyrimo metodus. Pačius mokslus pagal jų tyrimų tikslus yra skirstomi į fundamentalius ir taikomuosius. Fundamentalūs mokslai yra orientuoti į gamtos ir visuomenės procesų pagrindinių struktūrų, pokyčių ar tarpusavio santykių tyrimus, dėsnių formulavimą. O taikomųjų mokslų tikslas – praktiškai pritaikyti fundamentaliųjų mokslų tyrimų rezultatus.

Statistika nėra paprastas atsitiktinių reiškinių ar daiktų skaičiavimas, tai masinių reiškinių kiekybinis aprašymas, jų grupavimas ir apibūdinimas rodikliais. Kitaip tariant, statistika – tai sistemingas ir tikslingas požymių, reikšmių ir daiktų žymėjimas skaitmenimis, atsižvelgiant į tam tikras jų ypatybes. Taip pat statistika turi pagrindinius darbo etapus: statistinis stebėjimas, duomenų susumavimas ir statistinė analizė.

Biudžetas yra apibūdinamas kaip materialinių išteklių visuma, kuri skirta disponavimui. Jis yra svarbus valstybėms ir savivaldybėms, nes be pinigų jos negalėtų atlikti įvairių funkcijų. Šiame darbe nagrinėjama Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos apskrities bei jos savivaldybių išlaidos socialinei apsaugai 2004 – 2012 metais.

Aktualumas. Klaipėdos apskrities savivaldybių 2004-2012 metų laikotarpio duomenų analizė yra svarbi tuo, kad ji leis nustatyti išlaidų socialinei apsaugai dydį ir kitimo tendencijas. Kadangi tyrimo populiaciją sudaro Lietuvos Respublika, Klaipėdos apskritis ir jos savivaldybės, analizė leis nustatyti ryšį tarp jų bei leis pamatyti, kuri savivaldybė nagrinėjamai sferai išleidžia daugiausiai lėšų. Pagal pateiktą duomenų analizę, bus galima prognozuoti ekonominį nuosmukį ar pagyvėjimą, o tai suteikia galimybę priimti atitinkamus sprendimus, remiantis esamomis tendencijoms.

Naujumas. Šio darbo naujumas yra tas, kad buvo panaudoti 2004 – 2012 metų duomenys, 2012 ir 2013 metų, Klaipėdos apskrities biudžeto išlaidų, prognozei sudaryti.

Objektas. Šio darbo objektas yra Klaipėdos apskrities biudžeto išlaidos socialinei apsaugai.

Dalykas. Šio darbo dalykas yra Klaipėdos apskrities biudžeto išlaidų dinamika.

Tikslas. Šio savarankiško darbo tikslas yra išanalizuoti Klaipėdos apskrities biudžeto išlaidų dinamiką bei parengti Klaipėdos apskrities biudžeto išlaidų perspektyvinę prognozę dvejiems metams.

Metodai. Statistiniam tyrimui atlikti naudojami absoliučių dydžių analizės, grafinės analizės, koreliacinės regresinės analizės ir prognozavimo metodai

P. Stephan (1995) teigia, jog statistika užima labai svarbią vietą mūsų visų gyvenime. Daugumai organizacijų reikia įvairios detalios statistinės informacijos, gamintojai nori įžengti į rinką ir nustatyti savo vartotojų grupę, valdžios turi turėti informacijos apie gyventojų populiaciją ir jos elgesį norint tinkamai teikti sveikatos, švietimo paslaugas. Surinkus visą informaciją, reikia atlikti statistinį tyrimą. Norint jį atlikti, teorinės žinios ekonominės statistikos srityje - būtinos. Taigi, prieš atliekant LR, Klaipėdos apskrities ir jos savivaldybių biudžetų išlaidų statistinį tyrimą, šioje darbo dalyje analizuosime statistinę literatūrą, kuri padės identifikuoti šiam statistiniui tyrimui reikalingus teorinius metodus ir modelius.

  • Ekonomika Analizė
  • Microsoft Word 970 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (6478 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marius
  • Lietuvos Klaipėdos apskrities ir jos savivaldybių biudžetų išlaidos socialinei apsaugai analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Lietuvos Klaipėdos apskrities ir jos savivaldybių biudžetų išlaidos socialinei apsaugai analizė. (2015 m. Birželio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-klaipedos-apskrities-ir-jos-savivaldybiu-biudzetu-islaidos-socialinei-apsaugai-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 23:31
×