Lietuvos komercinių bankų palyginamoji analizė


Įvadas. Komercinio banko veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Bankų priežiūra ir veiklos riziką ribojantys normatyvai. Komercinio banko veiklos vertinimo rodikliai. Aktyvų ir pasyvų struktūra. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Kapitalo pakankamumo rodikliai. Lietuvos komercinių bankų veiklos palyginimas 2014-2016 metais. Bankininkystės sektoriaus rinkos apžvalga. Lietuvos komercinių bankų turto ir įsipareigojimų rodiklių palyginimas. Lietuvos komercinių bankų pelningumo rodiklių palyginimas. Lietuvos komercinių bankų kapitalo pakankamumo rodiklių palyginimas. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo problema. Dabar, kai ekonomika yra gana nestabili, didėja rizika bankų sektoriuje, tai reiškia, kad kyla grėsmė finansų rinkų stabilumui. Lietuvos bankų sektoriuje dominuoja trys didžiausi bankai, kurie kontroliuoja 88 proc. rinkos. Toks didelis koncentracijos laipsnis mažina konkurenciją, taip pat didina sisteminę riziką, nes didelio banko bankrotas turėtų stiprių neigiamų pasekmių ne tik visam finansų sektoriui, bet ir šalies ekonomikai. Dėl šios priežasties ypač padidėja bankų veiklos vertinimo svarba.

Tyrimo metodai. Siekiant išanalizuoti komercinių bankų veiklos vertinimo teorinius aspektus, darbe naudojamas pagrindinių šaltinių, dokumentų ir aprašomosios literatūros studijavimo bei šių šaltinių interpretavimo metodas. Taip pat naudojami santykinių rodiklių analizės būdai, kurių dėka analizuojami bei lyginami pagrindiniai komercinių bankų veiklos efektyvumo rodikliai. Be to, darbe naudojamas apibendrinamasis metodas.

Toks finansinis tarpininkas, kuris sukaupia lėšas iš terminuotų, neterminuotų, čekinių indėlių ir kurie sukauptas lėšas naudoja komercinėms, vartotojiškoms ir hipotekinėms paskoloms teikti.

Padengimo likvidžiuoju turtu normatyvas - banko aukštos kokybės likvidaus turto santykis su grynuoju netenkamų pinigų srautu, turi būti ne mažesnis kaip 100 procentų. Šis rodiklis parodo bankų trumpalaikių įsipareigojimų padengimą likvidžiuoju turtu. Šis normatyvas skirtas užtikrinti, kad finansinės institucijos nepalankiausiomis sąlygomis turėtų užtektinai aktyvų, padėsiančių išsilaikyti esant trumpalaikiams likvidumo svyravimams.

Taigi komerciniai bankai yra susiję su visuomenėje vykstančias procesais ir yra netgi jų dalis. Komercinio banko funkcijos apima finansinių paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims teikimą. Būtent komerciniai bankai ir užtikrina finansavimą tiems, kuriems jis yra reikalingas. Lietuvoje bankų priežiūros institucijų vaidmenį atlieka Lietuvos bankas. Lietuvos Respublikos bankų įstatyme nustatyti bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai, kuriuos privalo vykdyti Lietuvos komerciniai bankai: 1-ojo lygio nuosavo kapitalo, 1 – ojo lygio kapitalo pakankamumo, bendrojo kapitalo pakankamumo, padengimo likvidžiuoju turtu, didelių pozicijų bei kiti priežiūros institucijos teisės aktų nustatyti normatyvai.

Bankų vaidmuo visuomenei ir ekonomikai yra daugiafunkcinis. Tačiau vienas iš pagrindinių banko, kaip ir kiekvienos įmonės, tikslų yra pelno maksimizavimas. Pagrindinės banko funkcijos (priimti indėlius bei teikti paskolas) parodo, kad bankas, siekdamas gauti kuo didesnį pelną, turi būti suinteresuotas įtikinti kuo daugiau žmonių teikti pinigus bankui, atidarant indėlio sąskaitas, bei ieškoti pelningiausių kredito suteikimo variantų. Gyventojai teiks savo pinigines lėšas, jei tikės, kad banko bankroto rizika yra žema, jis yra patikimas. Viena pagrindinių priemonių, padedančių nustatyti, ar banko veikla yra efektyvi, ar bankas yra patikimas ir nerizikingas – tai finansinė analizė. Dauguma autorių (E.Buškevičiūtė, G.Kancerevyčius, I.Mačerinskienė, C. P.Obi, V.Vaškelaitis ir kt.) vertinant veiklos efektyvumą akcentuoja finansinės analizės reikšmę ir dažniausiai orientuojasi į ūkio subjekto finansiniam vertinimui skirtus rodiklius.

B. Galinienė (2004, 271p.) teigia, kad finansine analize siekiama ištirti svarbiausias vertinamos įmonės finansines charakteristikas bei jas palyginti pagal metus, taip pat palyginti su analogiškų tos pačios ūkio šakos įmonių rodikliais. Įmonės veiklos analizės duomenys padeda įvertinti bei nustatyti, ar pasiekti nustatyti tikslai. Analizė nagrinėja įmonės veiklos klausimus, kurie susiję su pagrindiniu tikslu – maksimalaus pelno gavimu (J. Lazauskas, 2005, 5p.).

Taigi apibendrinant analizuotą literatūrą galima teigti, kad finansinė analizė tiria įmonės veiklą, įvairių joje vykstančių ekonominių procesų tarpusavio ryšius bei efektyvumą. Ji suteikia įmonės vadovui informaciją, kuri reikalinga priimant sprendimus, padedančius išlaikyti ar padidinti organizacijos stabilumą bei veiklos efektyvumą.

  • Microsoft Word 3973 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 56 puslapiai (10827 žodžiai)
  • Universitetas
  • Deimantė
  • Lietuvos komercinių bankų palyginamoji analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Lietuvos komercinių bankų palyginamoji analizė. (2017 m. Gruodžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-komerciniu-banku-palyginamoji-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Kovo 24 d. 00:47
×