Lietuvos konstitucinio teismo jurisprudencija nuosavybės teisės, valstybės tarnybos ir konstitucinio teisinės valstybės principo klausimais


Konstitucines jurisprudencijos konspektai. Kursinis darbas nuosavybes forma. Konstitucines jurisprudencijos konspektas. Juridines tarnybos diplominio temos. Skaidres parsisiusti administracine teise. Valstybes tarnautoju administracine teise diplominis. Valstybės tarnybos skaidres. Konstitucine teises nuosavybe diplominis. Juridinės tarnybos literatūra. Juridinės tarnybos.

Lietuvos respublikos konstitucinio teismo jurisprudencija 2002 – 2005 metais nuosavybės teisės, valstybės tarnybos ir konstitucinio teisinės valstybės principo klausimais. Įžanga. Nuosavybės teisės problemos Lietuvos respublikos konstitucinio teismo 2002 – 2005 metų nutarimuose. Aktualūs valstybės tarnybos ir konstitucinio teisinės valstybės principo klausimai Lietuvos respublikos konstitucinio teismo 2002 – 2005 metų jurisprudencijoje. Valstybės tarnyba ir konstitucinis teisinės valstybės principas. Reikalavimai valstybės tarnautojams. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio problematika. Įstatymų leidėjo vengimas atsižvelgti į konstitucinio teismo jurisprudenciją. Išvados. Literatūros sąrašas. Santrauka. Summary.

Užtikrinant konstituciocentrinę teisės sistemą laibai svarbu, kaip apskritai yra suvokiama Konstitucija ir jos teisė. Pažymėtina, kad bene svarbiausią įtaką tam turi Konstitucinis Teismas – ypatingas konstitucinės doktrinos kūrėjas. Būtent jo dėka turime pastaraisiais metais besikeičiančią Konstitucijos sampratą, pagal kurią Konstituciją sudaro ne tik normos ir principai, bet ir Konstitucijos dvasia – tos vertybės, kurias Tauta įtvirtino sudarydama visuomenės sutartį, ir kurios suvienija tiek Konstitucijos tekstą, tiek konstitucinius principus į darnią, neprieštaringą visumą, turinčią aukščiausią teisinę galią. Kad Konstitucijoje Tautos įtvirtintų vertybių turinys būtų tinkamai atskleistas, Konstitucija turi būti nuolat aiškinama, nes joje nėra ir negali būti aiškių nuostatų. Aiškinimo paskirtis yra užtikrinti gyvosios Konstitucijos egzistavimą, jos atitikimą šių dienų reikalavimams, besikeičiančiai teisinei tikrovei. Konstitucijos aiškinimas užtikrina Konstitucijos stabilumą ir nekintamumą. Kartu pabrėžtina, kad oficialaus Konstitucijos aiškinimo monopolis pačios Konstitucijos yra suteiktas tik Konstituciniam Teismui, atliekančiam konstitucinę priežiūrą. Tik oficialus Konstitucijos aiškinimas yra teisiškai reikšmingas. Būtent todėl, teisės sistemą grindžiant Konstitucijos viršenybe, ypatingai svarbūs yra Konstitucinio Teismo veikla bei esminiai Konstitucijos nuostatų išaiškinimai.

Rašto darbe siekiama atskleisti Konstitucinio Teismo pastarųjų metų, tai yra 2002 – 2005 metų, pagrindinius veiklos aspektus, tyrimo objektu pasirenkant šio laikotarpio Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, susijusią su nuosavybės, valstybės tarnybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų konstitucingumo tyrimu. Būtent šis laikotarpis pasižymi ypatingo ne tik teorinio, bet ir praktinio aktualumo nestokojančia konstitucine jurisprudencija. 2002 – 2005 metais išskirtinai daug buvo nagrinėta socialinio pobūdžio problemų, tokių kaip pensijų, darbo užmokesčio ribojimai, kompensacijų už išperkamą grąžintiną nekilnojamąjį turtą mokėjimo atidėjimas, taip pat daug kitų su nuosavybės teise susijusi klausimų, apimančių nuosavybės santykius nuo pat nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Be to, pasirinkto laikotarpio jurisprudencija apima pačius naujausius Konstitucinio Teismo aktus, todėl dauguma juose nagrinėjamų problemų yra nepraradusios savo naujumo ir aktualumo. Rašto darbe atliktas konstitucinės jurisprudencijos tyrimas apima keletą konstitucinės nuosavybės sampratos aspektų, tokių, kaip santykis su restitucijos procesu, pensiniu aprūpinimu ar šalies ūkine veikla. Valstybės tarnybos institutas analizuojamas konstitucinio teisinės valstybės principo aspektu, nagrinėjama Konstitucinio Teismo suformuluoti reikalavimai valstybės tarnautojų korpusui ir valstybės tarnybos sistemai, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio problematika. Visame darbe, kaip ir pačioje konstitucinėje jurisprudencijoje, neatsiribojama nuo konstitucinio teisinės valstybės principo, kiek daugiau dėmesio šiam principui skiriant antrojoje darbo dalyje. Dauguma darbe aptariamų klausimų ir problematikų neatsiejami nuo įvairių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų. Darbo pabaigoje atkreipiamas dėmesys į įstatymų leidėjo pareigą tinkamai analizuojant konstitucinę jurisprudenciją prisidėti prie teisinės valstybės siekio įgyvendinimo valstybėje. Pateikiami esminiai Konstitucinio Teismo atlikti Konstitucijos nuostatų išaiškinimai šioje srityje.

Siekiant kuo išsamiau atskleisti rašto darbo temą, naudojamasi sisteminės analizės (sistemiškai analizuojant Konstitucinio Teismo jurisprudenciją), teleologiniu, lyginamuoju (lyginant ne tik paties Konstitucinio Teismo jurisprudenciją įvairiais laikotarpiais, bet taip pat ir teisinio reguliavimo, esančio konstitucinės kontrolės objektu, dinamiką, taip pat atliekant konstitucinės jurisprudencijos lyginimą su Europos Teisingumo ir Žmogaus teisių teismų pasisakymais) bei loginiu metodais. Pagrindinis rašto darbo šaltinis – tai paties Konstitucinio Teismo jurisprudencija. Taip pat remiamasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kaip parodančia konstitucinės jurisprudencijos praktinio pritaikymo galimybes ir problemas. Lyginamajam aspektui atskleisti naudojamasi autorių darbais, apžvelgiančiais Europos Teisingumo Teismo bei Europos žmogaus teisių teismo jurisprudenciją.

Magistro darbo naujumą ir aktualumą lemia tai, kad magistro darbas apima ne tik pačią naujausią Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, bet ji yra analizuojama naujai pasirinktu – nuosavybės teisės, valstybės tarnybos bei teisinės valstybės principo aspektu. Jei ir galima rasti keletą publikacijų, skirtų vienam ar kitam minėto laikotarpio Konstitucinio Teismo nutarimui, tačiau sistemiškai pastarųjų ketverių metų jurisprudencija dar nėra analizuota. Be to, šio laikotarpio jurisprudencija išskirtinai pasižymi ne vien reikšmingumu teisinei bendruomenei, kaip konstitucinės doktrinos formavimas, bet ir praktiniu aktualumu, paliečiant socialiai jautrias visuomenės gyvenimo sritis. Pensinio aprūpinimo, pareigūnų darbo užmokesčio, nuosavybės restitucijos ir ribojimo klausimai susilaukė aktyvaus visuomenės, žiniasklaidos, politikų ir teisės mokslo atstovų dėmesio. Visuomeninis Konstitucinio Teismo nagrinėjamų klausimų aktualumas reikalauja Konstitucinio Teismo sprendimų praktinio įgyvendinimo problematikos aptarimo, kuriam magistro darbe taip pat skiriama dėmesio analizuojant atskiras problemas, papildomai skiriant dėmesio precedentams, kai įstatymų leidėjas sąmoningai vengia atsižvelgti į konstitucinę jurisprudenciją.

  • Microsoft Word 82 KB
  • 2016 m.
  • 69 puslapiai (20920 žodžiai)
  • Universitetas
  • Almantas
  • Lietuvos konstitucinio teismo jurisprudencija nuosavybės teisės, valstybės tarnybos ir konstitucinio teisinės valstybės principo klausimais
    10 - 3 balsai (-ų)
Lietuvos konstitucinio teismo jurisprudencija nuosavybės teisės, valstybės tarnybos ir konstitucinio teisinės valstybės principo klausimais. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-konstitucinio-teismo-jurisprudencija-nuosavybes-teises-valstybes-tarnybos-ir-konstitucinio-teisines-valstybes-principo-klausimais.html Peržiūrėta 2021 m. Vasario 26 d. 05:53
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo