Lietuvos kultūros politika


Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Moksliniai šaltiniai. Teisiniai šaltiniai. Politiniai šaltiniai. Empiriniai šaltiniai. Analitinė dalis. Lietuvos kultūros politika sovietmečio periodu. Lietuvos kultūros politika atgavus nepriklausomybę. Strateginiai Lietuvos kultūros politikos dokumentai, kultūros apibrėžimas juose bei formuluojami kultūros politikos tikslai. Lietuvos kultūros politikos kompetencijoje esančios sritys. Institucijos atsakingos už Lietuvos kultūros politikos formavimą ir už įgyvendinimą. Kultūros finansavimas Lietuvoje. Dabartinis Lietuvos kultūros politikos modelis. Aktualiausios Lietuvos kultūros politikos problemos. Išvados. Literatūros sąrašas.

Kultūra neatsiejama šalies identiteto dalis. Kiekviena valstybė stengiasi puoselėti unikalias šalies tradicijas, papročius, plėtoti įvairias kultūros ir meno sritis, tad kultūros formavimas ir įgyvendinimas užima svarbią vietą valstybės valdymo sistemoje. Kultūros politika - tai konkretūs valstybės institucijų sprendimai, veiksmai, kurių imamasi kultūrai plėtoti ir skleisti, visuomenės dalyvavimui kultūros procese, jo valdyme užtikrinti, meninei kūrybai remti, kultūros žmogaus įvairiapusei raiškai garantuoti. (Council of Europe, 1998)

Analitianiame rašto darbe sieksime apžvelgti svarbiausius informacinius šaltinius, aprašančius Lietuvos kultūros politiką, ir išanalizuoti Lietuvos kultūros politikos modelį.

Darbo objektas: Lietuvos kultūros politikos modelis.

Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos kultūros politikos modelį, atliekant informacinių šaltinių analizę.

Darbo uždaviniai:

Aprašyti Lietuvos kultūros politikos kaitą skirtingais periodais;

Išskirti svarbiausius strateginius Lietuvos kultūros politikos teisinių ir politinių šaltinių aspektus;

Įvardinti Lietuvos kultūros politikos koordinuojamas sritis;

Surašyti Lietuvos kultūros institucijų atsakomybes;

Apžvelgti Lietuvos kultūros politikos finansavimo modelį;

Aprašyti Lietuvos kultūros dabartinį politikos modelį;

Išskirti problemas, su kuriomis susiduria Lietuvos kultūros politika.

Council of Europe „Kultūros politika Lietuvoje“- ši knyga yra išleistas pagal Europos tarybos programą „Nacionalinės kultūros politikos apžvalgos“, čia apžvelgiama Lietuvos kultūros politika iš skirtingų perspektyvų. Aptariama Lietuvos kultūros politikos kaita įvairiais laikotarpiais, Lietuvos kultūros politikos aktualijos šiandien. Taip pat kalbama apie kultūros politikos sudaromas kūrybos sąlygas. Apžvelgiamas kultūros prieinamumas Lietuvoje bei žmonių įsitraukimas, siūlomi nauji veiklos būdai.

Council of Europe „Lietuvos kultūros politika“- šiame nacionaliniame pranešime aptariamas kultūros politikos organizavimas bei vykdymas taip pat aktualiausi Lietuvos kultūros politikos klausimai, tokie kaip: parama menininkams ir jų organizacijoms; kultūros skleidimas ir vartojimas; kultūros paveldas; dalyvavimas kultūrinėje veikloje; tautinių mažumų santykis su kultūra; tarptautiniai kultūros ryšiai.

Lietuvos kultūros politikos nuostatai - kultūros politikos tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo principai, apibrėžiami nacionalinės kultūros tapatumo išsaugojimo bei puoselėjimo uždaviniai, susiję su lietuvių kalbos apsauga, etninės kultūros ir tradicijų globa, kultūros paveldo ir jo vertės išsaugojimu, priemonės skatinti paramą užsienio lietuvių bendruomenėms ir organizacijoms bei tautinėms mažumoms Lietuvoje. Taip pat akcentuojamas kūrybinės veiklos ir meno įvairovės skatinimas, teikiant paramą menininkams, kūrybinei veiklai ir meno kūrėjų organizacijoms, meninės kūrybos sklaida, inicijuojant kultūros įstaigų statybą bei renovaciją, kultūros ir meno industrijų plėtra, menininkų profesinis rengimas. Bei informacinės visuomenės plėtra didinant bibliotekų informacijos prieinamumą, sudaryti sąlygas muziejuose pažinti nacionalinę ir tarptautinę kultūrą, istoriją, meną, rengti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus, atsižvelgiant į informacinės visuomenės tendencijas. Taip pat skatinti nacionalinės kultūros atvirumą, plėtojant tarptautinius kultūros ryšiys bei Lietuvos kultūros užsienyje reprezentacija (Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2001).

Lietuvos kultūros tarybos įstatymas nusako šios institucijos veiklos tikslus, funkcijas bei veiklos organizavimą. Kultūros taryba rūpinasi racionaliu skirstomų lėšų panaudojimu prioritetinėms kultūroms sritims, vykdyti kultūros politiką ir analizuoti kultūros ir meno procesus, reikšmingus kultūros politikos plėtrai. Ši taryba finansuoja kultūros ir meno programas, administruoja Kultūros rėmimo fondą, skiria kultūros ir meno kūrėjams stipendijas ir kita finansinę paramą, tiria kultūros ir meno tendencijas, atlieka projektų stebėseną, rengia išvadas dėl Kultūros ministerijos įsteigtų premijų, teigia išvadas kultūros ir meno politikos klausimais, konsultuoja kultūros ir meno projektų vykdytojus.

  • Microsoft Word 42 KB
  • 2015 m.
  • 16 puslapių (3625 žodžiai)
  • Universitetas
  • Indrė
  • Lietuvos kultūros politika
    10 - 9 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Lietuvos kultūros politika. (2015 m. Balandžio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-kulturos-politika.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 17:11
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo