Lietuvos makroekonominė padėtis pagal BVP rodiklį


Įvadas. Tiriamojo objekto svarbos pagrindimas ir analizuojamų duomenų pateikimas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų matematinė analizė. Išvados. Naudota literatūra. Paveikslas Lietuvos simbolikos paveikslas. Paveikslas Grafiškai pateikti 1995 -2016 metų BVP ketvirčiais. Paveikslas Metinis BVP vienam gyventojui(eurais). Paveikslas pasiskirstymo funkcijos grafikas.


Nuo nepriklausomybės atkūrimo iki šių dienų Lietuvos valstybę patyrė nemažai ekonominių pertvarkų, tačiau patys pagrindiniai, tai: staigus perėjimas nuo planinės ekonomikos prie rinkos, patirties valstybės valdyme stoka, įvairūs perversmai, valstybės nuosavybės privatizacija bei daug kitų įvykių. Kiek vėliau, Lietuvos ekonomiką stipriai sukrėtė Rusijos ekonominė krizė (1998 - 1999), po jos sekė stojimas į Europos Sąjungą, kuriam taip pat reikėjo specialaus pasiruošimo. Paminėtų ir daugelio kitų priežasčių poveikį valstybės ekonomikai geriausiai atspindi pagrindinis ekonomikos matavimo indikatorius BVP. Remiantis šiuo rodikliu galima apibūdinti gyvenimo lygio ekonominius rodiklius, nustatyti ekonomikos augimo tempus bei apibrėžti ūkio struktūrą. Pačia bendriausia prasme, BVP tendencija didėti yra apibrėžiama kaip ekonomikos augimas Taip pat, apžvelgiami faktoriai, kurie vienaip ar kitaip įtakoja šalies bendrąjį vidaus produktą.

Darbo problema, išsiaiškinti bei išanalizuoti BVP rodiklio kaitą tam tikram metų tarpsnyje.

Darbo tikslas, įgyti žinių ir suprasti kaip keitėsi BVP rodiklis Lietuvoje.

Darbo metodai – informacijos ieškojimas literatūroje, Lietuvos ir užsienio internetinių svetainių straipsniuose.

Darbo struktūra - Teorinėje dalyje aptariama darbo uždaviniuose iškelti uždaviniai.

Ekonomikos augimo esmė geriau atsiskleidžia, nagrinėjant šį procesą ilguoju arba trumpuoju laikotarpiu. Darbe bus pateiktas trumpasis laikotarpis, tai yra apie 20 metų. Pasirinktas trumpesnis nei 100 stebėjimų ( t. y. mažiau nei 25 metų laikotarpis) , nes istoriškai tai pakankamai ilgas periodas ir Lietuva patyrė gana daug politinės santvarkos pasikeitimų, kuris praktiškai visiškai pakeitė visus ekonominius rodiklius, o ypač jų skaičiavimo metodikas.

Pasirinkta šalis yra Lietuva, kadangi aš domiuosi Lietuvos ekonomika. Man buvo įdomu išnagrinėti Lietuvos makroekonomikos sritį, plačiau apie ją sužinoti. Taip pat Lietuva pasirinkau, nes tikiuosi rasti daugiau bei išsamesnės informacijos Lietuvos internetiniuose puslapiuose, lietuvių kalba. Lietuvos ekonominiai rodikliai per šimtmetį yra labai pasikeitę, kadangi vyko vokiečių, rusų okupacijos bei kitokie istoriniai įvykiai, kurie lėmė žymų augimą arba nuosmukį Lietuvos ekonomikoj.

Pasirinkta mažiau nei 100 stebėjimų (tai būtų apytiksliai apie 25 metus), nes istoriškai tai pakankamai ilgas periodas ir Lietuva tuo laikotarpiu patyrė gana daug politinės santvarkos pasikeitimų, kurie praktiškai visiškai pakeitė visus ekonominius rodiklius, o ypač jų skaičiavimo metodikas. Tad būtų ypač netikslūs duomenų lyginimai ir nematytumėm tikslios BVP kaitos šalyje.

Pasirinktas rodiklis yra kiekybinis, kadangi požymiai yra tie, kurių variantai išreiškiami skaičiais ( BVP išreikštas eurais; piniginiu vienetu).

Pateiktą hipotezę, kad vidurkis lygus medianai atmetu, kadangi 1763,4955≠1557,9060. Hipotezės priimti negalima.

Tiriamasis atsitiktinis dydis (BVP vienam gyventojui(eurais)) yra diskretusis. Atsitiktinį dydį vadiname diskrečiuoju, nes jo įgyjamų reikšmių aibė yra baigtinė. Diskrečios aibės apskaičiavimui yra pasirinkti 10 stebėjimų t. y. nuo 2006 iki 2015 metų, metinių stebėjimų (apytikslius skaičius (nepateikiame skaičiai po kablelio)) duomenys.

  • Microsoft Word 84 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2629 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ineta
  • Lietuvos makroekonominė padėtis pagal BVP rodiklį
    10 - 2 balsai (-ų)
Lietuvos makroekonominė padėtis pagal BVP rodiklį . (2017 m. Kovo 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-makroekonomine-padetis-pagal-bvp-rodikli.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 10 d. 14:57
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!