Lietuvos Nepriklausomybė konspektas


Lietuvos Nepriklausomybė.

1906–1915 metai – aktyvios lietuvių propagandinės veiklos laikai siekiant Lietuvai autonomijos. Lietuvių veikėjai skelbė, kad Lietuva nėra Lenkijos sudėtinė dalis, kaip tai plačiai įrodinėjo lenkų veikėjai. Lietuvos valstybingumą užmiršusiai Europai buvo aiškinama lietuvių istorinė praeitis, primenama prigimtinė Lietuvos teritorija. Lietuvos visuomenės autonomijos siekiams lenkai priešpastatė savo programą – jie siekė įjungti Lietuvą į autonominės Lenkijos sudėtį.

1911 m. Paryžiuje J. Gabrys, finansuojamas JAV lietuvių, įkūrė Lietuvių informacijos biurą. Jo uždavinys – įvairiais būdais skleisti pasaulio visuomenės tarpe teisingas žinias apie Lietuvą ir jos siekius.

Didelį darbą, siekiant autonomijos, nudirbo ir lietuvių atstovai – P. Leonas, M. Yčas ir kiti – Rusijos valstybės dūmose.

Pirmasis pasaulinis karas ir ypač vokiškoji Lietuvos okupacija palaipsniui keitė lietuvių veikėjų požiūrį į autonomijos klausimą. Atsiranda radikalesnis – nepriklausomybės – siekis. Persiorientuodamas į Lietuvos nepriklausomybės idėją, J. Gabrys 1915 m. perkėlė Lietuvių informacijos biurą iš Paryžiaus į Lozaną Šveicarijoje. Tam buvo svari priežastis –Prancūzija, būdama Rusijos sąjungininke, tuo metu nepalaikė Rusijos imperijos skaldymo. Suprantama, kad J. Gabrys palaipsniui orientavosi į Vokietiją, kuri dėl savo siekių galėjo stimuliuoti Lietuvos valstybės kūrimąsi.

Apsiribota Lietuvai naudinga propaganda per spaudą, mitingus, viešas paskaitas. Taip mėginta paveikti JAV, Prancūzijos ar Vokietijos visuomenes, o per jas ir valstybių veikėjus.

1917 m. rugsėjo 18–22 d. susikūrusiai Tarybai buvo ypač svarbu užmegzti santykius su užsienyje gyvenančių lietuvių veikėjais ir gauti jų pritarimą.

Tuo metu Rusijos bolševikai vilkino derybas Brest-Litovske. 1918 m. vasario pabaigoje vokiečiai atnaujino karines operacijas. Nepajėgdami gintis, bolševikai sutiko su taikos sąlygomis ir kovo 3 d. pasirašė sutartį. Rusija išsižadėjo visų pretenzijų į Lietuvą ir kitas vokiečių užimtas teritorijas ir įsipareigojo nesikišti į tų teritorijų vidaus reikalus. Bandydamas sušvelninti separatinės taikos su bolševikais padarytą įspūdį, Reichstagas pareikalavo iš savo vyriausybės pripažinti Lietuvos nepriklausomybę.

1918 m. kovo 23 d. vokiečių vyriausybė formaliai pripažino Lietuvos nepriklausomybę pagal 1917 m. gruodžio 11 d. deklaraciją. Tai matyti iš imperatoriaus Vilhelmo II 1918 m. gegužės 4 d. pripažinimo teksto: „Mes vadovaujamės supratimu, kad sutartys, kurios buvo sudarytos tarp Vokietijos ir Lietuvos, atitiks tiek Vokietijos imperijos, tiek Lietuvos interesus. Lietuva turėtų pasiimti dalį vokiečių karo sunkumų, per kuriuos ir ji įgyja laisvę.“

  • Microsoft Word 17 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 4 puslapiai (2228 žodžiai)
  • Gabija
  • Lietuvos Nepriklausomybė konspektas
    10 - 10 balsai (-ų)
Lietuvos Nepriklausomybė konspektas. (2015 m. Gruodžio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-nepriklausomybe-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 05:40
×