Lietuvos nevyriausybinių organizacijų tyrimas


Įvadas. Tyrimo pagrindimas ir problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Metodologija. Tyrimo metodas. Atranka. Klausimynas. Apklaustos organizacijos. Rezultatai. Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimas. Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su užsienio organizacijomis. Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su valstybe. Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su verslo sektoriumi ir socialinė atsakomybė. Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su Lietuvos policija. Papildomos pastabos. Išvados ir rekomendacijos. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Priedai. Pusiau struktūruoto giluminio interviu klausimynas.

Verslo sektorius pradėjo suvokti, jog gerinant savo aplinką, rūpinantis regiono gerove, taip pat gaus naudos. Gerinant, socialinę, ekologinę gerovę, gerėja ir ekonominė aplinka. Taigi, verslo organizacijos turi labai daug bendrų interesų su NVO, o jų veikla kartais netgi labai yra persipynusi su įmonės veikla ir atneša teigiamų rezultatų – pradedant teigiamu visuomenės požiūriu į įmonę, jos prestižo augimu, baigiant sunkiau pastebimais ekonominio augimo rodikliais, ateinančiais vėliau.

Lietuvoje tuo tarpu, šios tendencijos ryškėja tik dabar. Nors ir egzistuoja pavieniai atvejai, kai NVO ar VO bendradarbiauja su verslo sektoriumi labai sėkmingai (pavyzdžiui, VO „Gelbėkit vaikus“ ar NVO „Maisto Bankas“), visgi aišku, kad NVO dažnai neišnaudoja esamų galimybių arba jų nesukuria, nors galėtų.

Tyrimo metu išaiškėjo, jog Lietuvos nevyriausybinės organizacijos ir verslo įmonės tarpusavyje nebendradarbiauja. Yra kelios išimtys, kai toks bendradarbiavimas yra plačiai išvystytas ir sėkmingas, tačiau tai neatspindi daugumos tendencijų.

Tyrimas parodė, jog dažniausiai su verslo įmonėmis sėkmingai palaiko ryšius ir bendradarbiausia būtent vyriausybinės organizacijos, įstaigos. Šis bendradarbiavimas joms yra labai svarbus. Tuo tarpu NVO lieka nepatrauklios verslo sektoriui, jų atžvilgiu verslo sektorius iniciatyvos pats nerodo.

Kita vertus, galima pripažinti, jog ir pačios NVO dažnai neturi visiškai jokios patirties ir neturi jokių ryšių su verslo sektoriumi. Arba jeigu turi, tai dažniausiai apsiriboja pavienėmis, vienkartinėmis akcijomis ar projektais. Paaiškėjo, jog jeigu būtų galimybė, NVO mielai bendradarbiautų su verslo įmonėmis, tačiau nėra aišku, kaip toks bendradarbiavimas galėtų atrodyti, kaip įvairios įmonės galėtų prisidėti prie NVO veiklos ir kaip NVO galėtų būti naudingos verslui.

Atlikus ekstensyvius kriminologinijos tyrimus jau senokai pastebėta, kad policija, atlikdama vien savo tiesiogines nusikalstamumo kontrolės funkcijas, nedirba taip efektyviai. Tačiau policijai bendradarbiaujant su VO ir NVO organizacijomis galima pasiekti geresnių rezultatų. Galima rasti daug pavyzdžių, kaip glaudus policijos bendradarbiavimas su VO ir NVO bei socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis sumažino nusikalstamumą. Pavyzdžiui, Londono arba Hong Kongo policijos veikla. Šių miestų policijos struktūros glaudžiai dirba kartu su NVO ir toks bendradarbiavimas atneša tiesioginių rezultatų. Šis bendradarbiavimas yra oficialus ir išvystytas iki sudėtingų struktūrų.

Atlikus tyrimą, pastebėta, jog tokio bendradarbiavimo pavyzdžiai yra matomi ir Lietuvoje. Dažniausiai tai pavienės iniciatyvos, labiau iš VO ir NVO pusės. Tačiau matyti, jog Lietuvos policija dažniausiai geranoriškai bendradarbiauja su VO ir NVO, kadangi jos padeda vykdyti policijos veiklą ir dažnai ją palengvina. Ypač tokiais atvejais, kai pačiai policijai trūksta finansavimo prevencinėms programoms ar socialinių darbuotojų, kuriais pasidalina organizacijos. Tačiau toks bendradarbiavimas dažniausiai apsiriboja srityse, kuriose tiesiogiai susiduriama su nusikalstama veikla, tai yra tokia, kurią policija privalo kontroliuoti ir užfiksuoti. Pavyzdžiui, smurtas prieš moteris ar vaikus. Tačiau jeigu organizacijos veikla yra labiau orientuota į prevenciją arba tokią veiklą, kuri policijos požiūriu yra „papildoma“, dažniausiai geranoriškas bendradarbiavimas ten ir baigiasi.

  • Ekonomika Tyrimas
  • Microsoft Word 35 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3013 žodžiai)
  • Redukas
  • Lietuvos nevyriausybinių organizacijų tyrimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Lietuvos nevyriausybinių organizacijų tyrimas. (2016 m. Sausio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-nevyriausybiniu-organizaciju-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 05:34
×