Lietuvos reokupacija


Sovietinė Lietuvos reokupacija. Lietuvos okupacija. 1940-1953 m. Sovietų valdžios atkūrimas. 1944-1953 m. Lietuva perokupuojama Rusijos. Vykdoma rusinifikacija. Lietuvos pakeičiama komunistine. Sovietų valdžios atkūrimas. Svarbiausias okupacinio režimo vykdytojas. LKP Centro komiteto būstinė 1948-1982 m. Šiuo metu - verslo centras. Kolektyvizacija. Kolektyvizacijos padariniai. „Lietuva bus, bet be lietuvių“. Raudonasis teroras tęsiasi. Tremtis – lietuvių tautos genocidas. Vagonas, kuriuo buvo vežami Lietuvos gyventojai į tremtį. Visi šie sovietų valdžios ir vietos kalaborantų nusikaltimai pripažinti lietuvių tautos genocidu.


LKP Centro komiteto būstinė 1948-1982 m. Šiuo metu - verslo centras.

Žmonės visiškai nuskurdo; Už darbo dieną valdžia atlygindavo kelis šimtus gramų grūdų, kad kolūkiečiai nemirtų iš bado; Katastrofiškai smuko žemės ūkio gamyba; Pakirstos lietuvių kaimo dvasinės šaknys, šimtametės tradicijos; Prasidėjo didysis kaimiečių bėgimas į miestus.

Komunistai krašte vykdė dvasinį genocidą: slopino tautinę ir realiginę žmonių savimonę, naikino per amžių puoselėtas lietuvių tautos dvasines vertybes, skiepijo bolševikinę nepakantumo žmogiškosioms vertybėms ideologiją. Prasidėjo krašto rusinimas. Įtvirtinta rusų kalba.

Bolševikai siekė iš istorinės žmonių atminties ištrinti bet kokį prisiminimą apie nepriklausomą Lietuvą: Sunaikinta beveik visa tarpukario Lietuvos respublikos spauda, knygos. Buvo masiškai griaunami paminklai. Mokyklose, sovietinėse leidžiamose knygose skleistas melas, klastota Lietuvos istorija. Komunistų propaganda skatino skundimus ir išdavimus, kūrė visuotinio nepasitikėjimo atmosferą.

Suimtas ir nuteistas „už Tėvynės išdavimą“ galėjo būti kiekvienas. Dalis jų – sušaudomi, kiti – išvežami į GULAGO lagerius. Okupantai paskelbė mobilizaciją į raudonąją armiją, tačiau lietuviai nenorėjo kovoti svetimos kariuomenės gretose. Prasidėjo represijos – šauktinių gaudymas.

Operacijos sėkmės rodiklis - nušauti žmones, todėl neradę „banditų“ kareiviai neperspėję šaudė į kiekvieną mėginantį pabėgti, ar nužudydavo nieko dėtus žmones. NKVD siautėjimą lydėjo masiniai plėšikavimai, sodybų ir kaimų deginimai.

Visą Lietuva sukrėtė 1944 m. Žudynės per Kūčias Dzūkijoe. Sudeginti Klepočių, Ryliškių, Lizdų, Bugonių kaimai ir nužudyti 96 žmonės.

  • MS PowerPoint 1601 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (635 žodžiai)
  • Dianoks
  • Lietuvos reokupacija
    10 - 8 balsai (-ų)
Lietuvos reokupacija. (2016 m. Kovo 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-reokupacija.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 12:41
×