Lietuvos respublikos ir ES šalių teismų sistemos


Įvadas. Lr teismų sistemos raida ir struktūra. Administraciniai teismai. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Apygardų teismai. Apylinkių teismai. Konstitucinis teismas. Es šalių teisinė ir teismų sistema. Teismai. ES narių teismų sistemų apžvalga. Es valstybių narių teisinių ir teismų sistemų panašumai ir skirtumai. Išvados. Literatūra.

Europos Sąjunga istoriškai prasidėjo kaip šešių Europos valstybių - Belgijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Prancūzijos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos– bendradarbiavimas. 1951m. Šios valstybės nusprendė įkurti bendrą anglių ir plieno rinką, ir įsteigti Europos anglių ir plieno rinkos bendriją. Šios bendrijos tikslas buvo užtikrinti taiką tarp nugalėtojų ir pralaimėjusiųjų Antrame Pasauliniame Kare. Praėjus keliems metams po Bendrijos steigimo, tos pačios šalys pasirašė Romos sutartis, įsteigusias dar dvi- Europos ekonominę ir Europos atominės energijos bendrijas.

Bendrijos kūrėsi kaip atvira organizacija, todėl laikui bėgant, atsirado daugiau šalių, kurios norėjo į jas įstoti, taigi, 1992m. Maastrichto sutartimi buvo įkurta bendrija, tokia, kokią mes ją žinome dabar- Europos Sąjunga.

Šiuo metu, Europos Sąjungoje(toliau- ES) yra dvidešimt aštuonios šalys narės, tarp jų ir Lietuvos Respublika. Vidinė šalių įvairovė yra didelė, taip pat, kiekviena valstybė turi atskirą teisinę ir teisminę sistemas.

Šio darbo tikslas- trumpai pristatyti kiekvienos ES valstybės narės teisines ir teismų sistemas, kur didesnis dėmesys bus skirtas Lietuvos Respublikos teismų sistemos raidai. Taip pat, rasti panašumų ar skirtumų tarp valstybių teisinių sistemų, aptarti jų bendras ypatybes.

ES narių teismų sistemų apžvalga

Airijos Respublika yra parlamentinė respublika. Šalies Parlamentą sudaro dveji rūmai – žemesnieji rūmai Dáil ir aukštesnieji rūmai Śeanad. Vykdomoji valdžia priklauso Vyriausybei. Airijos Prezidento įgaliojimai yra labai riboti, jis nėra Konstitucijoje įvardinamas net kaip nominalus vykdomosios valdžios vadovas. Teisminė valdžia Airijoje laikoma net svarbesne nei leidžiamoji valdžia.

1988m. Airijoje buvo įkurta Teismų Tarnyba, kurios pagrindiniai tikslai yra: administruoti teismus, teikti pagalbines paslaugas teisėjams, teikti visuomenei informaciją apie teismų sistemą, aprūpinti prižiūrėti ir valdyti teismų pastatus ir teikti paslaugas teismų naudotojams.

Belgija yra padalinta į 27 apygardas ir 225 teisminius kantonus. Apygardų teismai –tai pirmosios instancijos teismai, darbo teismai, komerciniai teismai. Teisminių kantonų teismai – tai taikos teisėjai ir policijos teismai. Belgijos teismų sistemai dar priklauso Asizų teismai (nagrinėjantys nužudymų bylas). Jie veikia kiekvienoje provincijoje. Taip pat veikia Apeliacinis teismas, Kasacinis teismas, Konstitucinis ir Administracinis teismas (Valstybės taryba).

Teismų sistema susideda iš rajono, apskričių teismų bei Aukščiausio Kasacinio teismo. Šalyje taip pat veikia Vyriausias Administracinis teismas, peržiūrintis valstybinių institucijų priimtų teisės aktų teisėtumą, bei Konstitucinis teismas. Teisėjus skiria Aukščiausia teisminė taryba. Taip pat Bulgarijoje dar egzistuoja Karo teismai, kurie nagrinėja bylas dėl kariuomenės personalo arba nacionalinio saugumo. O štai Apeliacinis karo teismas yra tik vienas. Jis nagrinėja apeliacinius skundus ir ginčus dėl visų šalies karo teismų priimtų sprendimų.

Čekijoje teisės šakos bei procesai yra kodifikuoti(svarbiausi yra civilinis, komercinis, baudžiamasis kodeksai), teisės šaltiniai sudaro hierarchiją, ir tik rašytinė teisė(bent jau teoriškai) yra laikoma teisės šaltiniu.

Apylinkės teismai priima sprendimus pirmąja instancija, nebent teismo procesą reglamentuojančiais įstatymais būtų nustatyta kitaip, priima sprendimus įstatyme nustatytose bylose.

Šalies valdžia yra padalinta tarp vykdomosios (Prezidentas ir Vyriausybė), įstatymų leidžiamosios, kuri pavesta šalies Parlamentui (Riigikogu), ir teisminės valdžios. Prezidentas yra valstybės vadovas ir vyriausias kariuomenės vadas. Valstybės valdžia veikia tik pagal valstybės Konstituciją ir įstatymus, kurie taip pat turi atitikti Konstituciją.

Graikijos teisė yra suskirstyta į privatinę bei viešąją, taigi ir Graikijos teismai yra skirstomi į civilinius (taip pat įtraukiant ir baudžiamuosius) bei administracinius teismus. Civilinių bei baudžiamųjų teismų aukščiausia instancija yra Civilinis Aukščiausias teismas, o administracinių – Administracinis Aukščiausias teismas. Be šių teismų yra ir trečiasis aukščiausias teismas – Auditorių teismas, kuris kontroliuoja valstybės išlaidas, sprendžia ginčus dėl pensijų bei civilių ar karinių tarnautojų atsakomybės

Civiliniai ir administraciniai teismai Graikijoje dar skirstomi į šias pagrindines kategorijas: administraciniai teismai, civiliniai teismai, baudžiamieji teismai, karo teismas, laivyno teismas ir oro pajėgų teismas, Aukščiausiasis specialusis teismas, specialusis bylų prieš teismo pareigūnus teismas, specialusis ministrų atsakomybės teismas, specialusis ginčų dėl teismo pareigūnų atlygio teismas. Teismui vadovauja teismo pareigūnai: teismo pirmininkas arba trijų narių teismo taryba.

Ispanija yra parlamentinė monarchija, kurios karalius yra valstybės vadovas. Šalis yra padalinta į autonomines bendrijas, kurių kiekviena turi savo Parlamentą ir Vyriausybę.

  • Microsoft Word 55 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (6622 žodžiai)
  • Universitetas
  • Stebuklu
  • Lietuvos respublikos ir ES šalių teismų sistemos
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Lietuvos respublikos ir ES šalių teismų sistemos. (2015 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-respublikos-ir-es-saliu-teismu-sistemos.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 17:08
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo