Lietuvos respublikos konstitucinio teismo steigimo prielaidos


Įvadas. Konstitucinės kontrolės raida Lietuvoje. Konstitucingumo ištakos 1918 – 1940 m. Statutinis Teismas. Konstitucinės kontrolės ištakos Atgimimo laikotarpiu. Konstitucingumo problema. Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenys. 992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucija. 993 m. vasario 3 d. Konstitucinio Teismo įstatymas. Konstitucinio Teismo teisėjų paskyrimas. Konstitucinio Teismo būstinė. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos Kostitucinio Teismo statuso bruožai. Išvados. Literatūros sąrašas.


Šio darbo tikslas – išanalizuoti Konstitucinio Teismo steigimo priežastis ir procesus atkūrus nepriklausomybę, atsižvelgti į visas prielaidas bei ištakas, nuo ko viskas prasidėjo, kaip plėtojosi ir kaip atsirado ši intitucija.

Darbo uždaviniai apima siekiamą išanalizuoti institucijos raidos procesą 1918 – 1940 m. laikotarpiu, įsigilinti į laikinosiose Lietuvos Konstitucijose bei pirmosiose Lietuvos Respublikos konstitucijose aptartą reguliavimą, susijusį su konstitucingumo kontrole. Taip pat išsiaiškinti, kokią vietą Lietuvos teisinėje sistemoje užėmė Statutinis Teismas, aptarti pirmuosius Lietuvos Atgimimo laikotarpio metus, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo svarbą. Be abejo, apžvelgti ir šių dienų konstitucingumą bei pagrindinius Konstitucinio Teismo statuso bruožus.

Metodai, naudojami šiame darbe, padeda atskleisti, aiškiau suvokti ir tinkamai išspręsti darbe iškeltus uždavinius. Analitiniu metodu siekiama suprasti bei sukonkretinti Konstitucinio Teismo statusą įtvirtinančių teisės aktų nuostatų esmę. Be to, tam, kad lengviau ir aiškiau suvokti ne tik normų turinį, bet ir įstatymų leidėjo ketinimus, darbe naudojamas ir teleologinis metodas. Taip pat darbe yra lyginami ir skirtingų laikotarpių teisės aktai, reguliavimo sistemos, todėl istorinis – lyginamasis metodas irgi taikomas šiame darbe.

Pirminiai šaltiniai, naudojami darbe: 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1922 m. bei 1928 m. Lietuvos Valstybės konstitucijos, taip pat 1938 m. Lietuvos Konstitucija, 1993 m. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas bei Lietuvos Respublikos Seimo 1993 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pastato“. Antriniai šaltiniai apima K. Lapinsko, Č. Laurinavičiaus, V. Sirutavičiaus, J. Žilio bei M. Romerio darbus, taip pat svarbu paminėti ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos stenogramas. Didžiausią įtaką padarė ir iškeltus uždavinius padėjo išspręsti J. Žilio bei M. Romerio įžvalgos, taip pat minėtas Konstitucinio teismo įstatymas ir Mykolo Romerio universiteto vadovėlis „Lietuvos konstitucinė teisė“ .

Nagrinėjant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įsteigimo prieladas, pastebėtini keli pagrindiniai aspektai, siejantys šio Teismo įgyvendinamą funkciją su 1918 – 1940 m. Lietuvos Respublikos teisiniu paveldu. Vertinant dabartinę teisės aktų teisėtumo patikros sistemą būtina paminėti pirmuosius Lietuvos Respublikos konstitucinius aktus.

Mykolas Romeris savo mokslo darbuose konstravo konstitucinės kontrolės modelį. Profesorius manė, kad tik konstitucinis teismas gali laiduoti konstitucijos laikymosi kontrolę, jos viršenybę teisinėje sistemoje. M. Romeris mano, kad nei baudžiamosios, nei politinės, nei administracinės, taip pat ir civilinio poveikio priemonės negali užtikrinti konstitucinių normų veikimo saugumo. Profesorius skeptiškai vertino ir bendrosios kompetencijos teismų funkciją kontroliuoti parlamento priimamų įstatymų konstitucingumą. Jis taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų konstitucingumo kontrolę vertino kaip neišvengiamą funkciją teisinėje demokratinėje valstybėje.

Pastebėtina, kad ir anuomet (1918 – 1940 m.), ir dabar nėra vieningos teisės mokslo atstovų nuomonės dėl pagal 1928 m. gegužės 15 d. Lietuvos Valstybės Konstituciją įsteigtos Valstybės Tarybos konstitucinės prigimties. Nors šios institucijos pagrindinė funkcija buvo tvarkyti įstatymus ir ruošti bei svarstyti jų sumanymus, tačiau 1928 m. gegužės 21 d. Valstybės Tarybos įstatyme nurodyta, kad jis vertino vykdomosios valdžios institucijų įsakymus, taisykles ir instrukcijas pagal tai, ar jie atitinka įstatymus. Vis dėlto nepaisant nesutarimų dėl institucijos statuso ir vykdytų funkcijų, visais atvejais reikėtų konstatuoti, kad ši institucija vaidino atitinkamą vaidmenį siekiant užtikrinti žemesniosios grandies teisės aktų teisėtumą bei turėjo įtakos kuriant ir taikant teisę. Taigi nors 1918 – 1940 m. teisinėje sistemoje buvo kai kurių konstitucinės kontrolės pradmenų, tačiau nebuvo paties teisės aktų konstitucingumo patikros mechanizmo.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 66 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (6652 žodžiai)
  • Universitetas
  • Neda
  • Lietuvos respublikos konstitucinio teismo steigimo prielaidos
    10 - 2 balsai (-ų)
Lietuvos respublikos konstitucinio teismo steigimo prielaidos. (2017 m. Birželio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-respublikos-konstitucinio-teismo-steigimo-prielaidos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 12:30
×