Lietuvos respublikos nacionalinio biudžeto santykis su Europos sąjungos biudžetu


Paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansų kontrolės esminiai bruožai. Finansų kontrolės sistemos struktūra. Finansų kontrolės sistemos kūrimosi etapai atkūrus nepriklausomybę. Svarbiausi finansų kontrolės sistemos įvykiai nuo 1990 metų. Finansų kontrolę vykdančios institucijos. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Išskirti svarbiausius finansų kontrolės sistemos įvykius nuo 1990 metų bei finansų kontrolę vykdančias institucijas Lietuvoje.

Mokomosios ir mokslinės literatūros šaltinių analizė;

patikrinti ar laikomasi įstatymų reikalavimų, BVP ir nacionalinių pajamų paskirstymo ir perskirstymo proporcijų;

palyginti finansinių išteklių planinius rodiklius su faktiniais;

nustatyti faktinių rodiklių nukrypimo nuo planinių priežastis;

numatyti efektyviausius būdus kaip finansinius išteklius surinkti, paskirstyti ir naudoti ateityje (Aleknevičienė V., 2005).

Taigi galima teigti, kad finansų kontrolė stengiasi užkirsti kelią piniginių lėšų neracionaliam skirstymui bei panaudoti lėšas, gautą paramą iš ES struktūrinių fondų, tarptautinių fondų, surinktų pajamų iš nacionalinio biudžeto efektyviai, ekonomiškai bei skaidriai.

Finansų kontrolės sistema - tai valstybiniu mastu reglamentuota vidaus kontrolės priemonių visuma, už kurios sukūrimą ir diegimą, apimantį biudžeto programų efektyvaus, rezultatyvaus ir ekonomiško lėšų panaudojimo taisyklių komplekso sukūrimą ir įgyvendinimą, ir priežiūrą yra atsakinga įstaigos vadovybė, orientuota į valstybės įstaigos biudžeto valdymą, skirta užtikrinti, kad įstaigos biudžeto programos bus įgyvendintos ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai, taip pat bus pasiekti nustatyti įstaigų tikslai, uždaviniai, kad ištekliai parinkti toms programoms įgyvendinti atitinka įstaigos tikslus ir uždavinius, kad programos yra visiškai apsaugotos nuo klaidų, piktnaudžiavimo ir nuostolingų sprendimų, kad atitinkamam finansinių sprendimų priėmimui yra valdoma patikima bei tinkama informacija (Matusevičius D., 2004).

Norint nuspręsti esminius finansų kontrolės struktūros klausimus yra taikomi finansų kontrolės struktūros nustatymas pagal tam tikrus bruožus t.y. pagal įstaigų strateginio planavimo ir programų įgyvendinimo tikslų santykį, kontrolės tikslą, vidaus kontrolės standartus bei priemonių metodai. Finansų kontrolės sistemos struktūros procesai pateikti 3 paveiksle.

Iš 3 paveikslo matyti, finansų kontrolės sistemos struktūros procesai pradedami vykdyti nuo finansų kontrolės sąlygų nustatymų. Kaip jau buvo minėta, finansų kontrolės struktūros sąlygos nustatomos atsižvelgiant į tam tikrus bruožus t.y. finansų kontrolės struktūra gali būti sudaryta pagal kontrolės sąlygas, tikslą ir formas, pagal kontrolės objektą ir naudojamas priemones. Tai pat taikant vidaus kontrolės standartus ir metodus. Žinoma svarbu tai, kad vykdant finansų kontrolę būtų laikomasi fnansų valdymo principų (ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo, skaidrumo).

Siekiant nustatyti kontrolės, orientuotos į paskirtų išlaidų ir turto teisėtą, efektyvų bei rezultatyvų naudojimą institucijoje, bei patikimų ir teisingių finansinių ataskaitų, programų vykdymo ir kitų ataskaitų sudarymo ir teisės aktų bei sutartinių įsipareigojimų laikymosi, apibendrinama finansų kontrolės struktūra, naudojant bendruosius kontrolės veiksnius, nustatytų vidaus kontrolės standartuose, pagal įstaigos tikslus ir procedūras.

Taigi galima teigti, kad finansų kontrolės struktūra yra pakankamai sudėtinga ir kiekviena organizacija, institucija, įstaiga vykdanti finansų kontrolę pati nusprendžia kokius metodus, procesus naudoti kontroliuojant finansų valdymą bei nusprendžia kuo remiantis (pagal kontrolės sąlygas, tislus, objektus ir kt.) bus vkydoma kontrolė.

  • Microsoft Word 28 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2674 žodžiai)
  • Kolegija
  • Simona
  • Lietuvos respublikos nacionalinio biudžeto santykis su Europos sąjungos biudžetu
    10 - 9 balsai (-ų)
Lietuvos respublikos nacionalinio biudžeto santykis su Europos sąjungos biudžetu. (2016 m. Vasario 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-respublikos-nacionalinio-biudzeto-santykis-su-europos-sajungos-biudzetu.html Peržiūrėta 2020 m. Kovo 28 d. 16:48
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo