Lietuvos respublikos pilietybė užsieniečiai Lietuvoje


Uzsienieciu teisines padeties reglamentavimo tarptautiniai principai. Lietuvos pilietybe uzsienieciams. Ųzsienieciai skaidres teise.

Lietuvos respublikos pilietybė. Užsieniečių teisinė padėtis. Lietuvos respublikos pilietybės sąvoka ir požymiai. Lietuvos respublikos pilietybės įgijimas. Lietuvos respublikos pilietybės atkūrimas, netekimas. Lietuvos respublikos pilietybės atkūrimas. Lietuvos respublikos pilietybės netekimas. Dvigubos pilietybės teisinis reguliavimas. Lietuvos respublikos pilietybės klausimų nagrinėjimo tvarka. Užsieniečių teisinės padėties reglamentavimo tarptautiniai principai. Užsieniečių teisinės padėties reglamentavimas lietuvos respublikoje. Europos sąjungos valstybių narių piliečių teisinė padėtis lietuvos respublikoje. Prieglobsčio teisė.

LR pilietybė- konstitucinis institutas. Pilietybės santykių reguliavimo pagrindas yra Konstitucija. Konstitucijos 12 straipsnyje nustatyta:

Pilietybės įstatymo 5 str. nustatyta, kad LR piliečiais laikomi asmenys, kurie:

Kiekvienas lietuvis turi teisę į LR pilietybę, kuri įgyvendinama Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka.

LR pilietis, sudaręs santuoką su kitos valstybės piliečiu, ją nutraukęs, taip pat pasikeitus jo sutuoktinio pilietybei, nepraranda LR pilietybės.

LR pilietis turi teisę atsisakyti LR pilietybės, išskyrus pilietybės įstatyme numatytus atvejus.

Pilietybės įstatymo 13 str. nustatyta, kad LR pilietybė įgyjama šiais būdais:

Pilietybes įstatymas asmenims, siekiantiems įgyti LR pilietybę natūralizacijos tvarka, keliamos šios sąlygos:

Yra asmuo, išimtas iš okupuotos LR iki 1990 m. kovo 11 d. įgijęs kitos valstybės pilietybę, arba yra šio asmens palikuonis;

Respublikos Prezidentas suteikia LR pilietybę natūralizacijos, supaprastinta, išimties tvarka, taip pat grąžina LR pilietybę. Priimdamas šiuos sprendimus Respublikos Prezidentas leidžia dekretus.

Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn LR užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą (47str. 3 d.). šią tvarką nustato LR Konstitucijos 47 str. 3 d. įgyvendinimo konstitucinis įstatymas;

Atvyksta į LR, kirsdamas ES išorės sieną, kaip tai apibrėžta Šengeno sienų kodekso 2 str. 2 punkte, ne per pasienio konstrolės punktą;

Jo negalima išsiųsti iš LR šio įstatymo nustatyta tvarka arba jam šio įstatymo 132 str. nustatyta tvarka atidėtas išsiuntimas iš LR;

Užsieniečių išvykimas ir Lietuvos Respublikos. Įstatymas dėl užsienietis teisinės padėties numato, kad užsienietis privalo išvykti iš LR iki vizos arba leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos. Užsieniečiui išvykti iš LR neleidžia tik įstatymų nustatytais atvejais (124 str.).

Įstatymas nustato tik dvi specifines, tik užsieniečiams taikomas sankcijas- tai įpareigojimas išvykti iš LR ir išsiuntimas iš LR.

Įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties apibrėžia ES valstybės narės pilietį kaip užsienietį, turintį iš ES sudarančių valstybių pilietį.

Teisė gyventi Lietuvos Respublikoje. ES valstybės narės piliečio ir jo šeimos nario teisė gyventi LR pagrindus nustato įstatymo 101 str. Šio straipsnio 1 d. nustatyta, kad ES valstybės narės pilietis turi teisę gyventi LR, jeigu jis:

Sprendimą neteikti užsieniečiui laikinosios apsaugos LR priima Migracijos departamentas. Toks užsienietis į LR neįleidžiamas, o jeigu jis jau yra LR teritorijoje, išsiunčiamas iš LR.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 41 KB
  • 2013 m.
  • 10 puslapių (5127 žodžiai)
  • Karinstel
  • Lietuvos respublikos pilietybė užsieniečiai Lietuvoje
    10 - 1 balsai (-ų)
Lietuvos respublikos pilietybė užsieniečiai Lietuvoje. (2013 m. Kovo 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-respublikos-pilietybe-uzsienieciai-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 23:26
×