Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos strateginio valdymo ciklo realizavimo ypatybės kursinis


Įvadas. Lr specialiųjų tyrimų tarnyba. Terorinė dalis. Strateginio valdymo samprata. PEST analizė. Vidinės aplinkos ir išteklių analizė. SSGS analizė. Tyrimų dalis. Lr stt pest analizė. LR STT SSGS ir išteklių analizė. Projektinė dalis. LR STT vizija, misija, strategija. LR STT tikslinės orientacijos charakteristika. LR STT strateginiai sprendimai ir jų įvertinimas. LR STT veiksmų planas ir pasiūlymai veiksmų plano tobulinimui. Apibendrinimai. Literatūra.


Temos pasirinkimo motyvai. Bet kuri organizacija, siekdama efektyvios veiklos ir organizacinių uždavinių įgyvendinimo, privalo ne tik disponuoti atitinkamais žmogiškais ištekliais, bet ir sugebėti juos efektyviai panaudoti. Sėkminga ir efektyvi veikla taip pat labai priklauso nuo kintančios aplinkos sąlygumų, ar ji yra veikiama politinių, ekonominių, socialinių, technologinių ir kitų veiksnių, kuriems įtaką daro tiek valstybėje, tiek pasauliniu mastu vykstantys procesai. Politiniai veiksniai lemia Lietuvoje vykstančią kovą su korupcija ir yra pagrįsti nacionaline ir tarptautine teise. Taip pat yra ekonominiai veiksniai kurių ekonominį korupcijos mastą sunku tiksliai nustatyti, o ir turimi duomenys skiriasi, tačiau akivaizdu, kad iš ekonomikos ir socialinių programų atimami didžiuliai ištekliai. Taip pat nereikia užmiršti žmogiškųjų išteklių, kurie yra sąlygojami daugelio aplinkybių: amžiaus, lyties, išsilavinimo, specialaus pasirengimo, įsisavintų gebėjimų ir kt. Todėl šiuolaikinės žmonių išteklių vadybos tobulinimas yra glaudžiai susietas su bendromis organizacijų veiklos modernizavimo programomis, kurios nukreipia institucines ir darbuotojų pastangas į rezultatus orientuotai elgsenai įtvirtinti.

Aktualumas. Mano nuomone ši tema aktuali tuo, kad mums visiems yra svarbu žinoti apie Lietuvos Respublikos (toliau - LR) specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau - STT). Kokie yra jos tikslai, prioritetai, numatomos ilgalaikės ateities perspektyvos, sužinoti LR STT PEST, SSGG analizę ir taip pat kaip paskirstomos lėšos gaunamos iš valstybės

Temos naujumas. Knygos ar leidiniai strateginio valdymo tema nėra naujiena. Mokslinių straipsnių ir knygų šia tema yra daug. Tačiau knygų ir publikacijų gausa nereiškia, kad ši tema yra deramai ištirta, kad argumentai šia tema yra patikimi, o rezultatai brandūs.

Tyrimo objektas. LR STT 2017 – 2019 m. strateginis veiklos planas.

Trumpai apžvelgsime šios orgnizacijos 2016 m. veiklos rezultatus. LR STT atlieka baudžiamąjį persekiojimą už korupcinio pobūdžio nusikaltimus, korupcijos prevenciją bei antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą. Atliekant baudžiamąjį persekiojimą už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas per 2016 m. buvo pradėti 77 ikiteisminiai tyrimai, nustatyta, kad 50 ( įtariamųjų yra politikai ir vadovaujantys darbuotojai. Išaiškinta daugiau sunkių nusikaltimų ir du kartus mažiau nutraukta ikiteisminių tyrimų, bei kaltinamieji pripažinti kaltais 85 ( bylų kuriose 48 ( kaltinamųjų buvo politikai ir vadovaujantys asmenys. Korupcijos prevencijos srityje buvo parengta nauja valstybės antikorupcinė strategija 2015 – 2025 m., inicijuotos penkios šakinės (sektorinės) antikorupcinės programos, per 50 teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų tapo skaidresnės įvairiose įstaigose, koordinuota 75 įstaigų antikorupcinė veikla bei du kartus daugiau savo iniciatyva įvertinta teisės aktų ar jų projektų ir yra labiau pasitikima nepriekaištingos reputacijos tikrinimu kaip antikorupcine priemone. Antikorupcinio visuomenės švietimo ir informavimo srityje buvo surengti 44 savivaldybėse antikorupciniai seminarai, per 5000 tarnautojų dalyvavo antikorupciniuose mokymuose, taip pat į antikorupcinį visuomenės švietimą aktyviau įsitraukė privataus sektoriaus atstovai, didėja tarptautinis susidomėjimas sukaupta STT patirtimi kovojant su korupcija, bei pasiektas rekordinis 55 ( gyventojų pasitikėjimas STT. Apibendrinant Lietuvos korrupcijos suvokimo indeksas yra 61 balas iš 100 ir t.y. 32 vieta tarp 168 valstybių.

Šioms LR STT funkcijoms vykdyti 2016 m. buvo skirta 0,09 ( Lietuvos biudžeto, bei pasiekta mažiausia per paskutinius trejus metus pareigūnų kaita tik 7,4 (, bei sukurta specifinius poreikius atitinkanti kvalifikacijos tobulinimo sistema ir STT pareigūnai nuo 2016 m. sausio 1d. -valstybės pareigūnai.

  • Microsoft Word 103 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (6916 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gintraras
  • Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos strateginio valdymo ciklo realizavimo ypatybės kursinis
    8 - 1 balsai (-ų)
Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos strateginio valdymo ciklo realizavimo ypatybės kursinis. (2017 m. Balandžio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-respublikos-specialiuju-tyrimu-tarnybos-strateginio-valdymo-ciklo-realizavimo-ypatybes-kursinis.html Peržiūrėta 2019 m. Vasario 16 d. 00:12
×