Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos „studijų ir mokslo plėtra” programos įgyvendinimo analizė


Įvadas. Lietuvos respublikos švietimo sistema ir finansavimo šaltiniai. Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veikla. Programos patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal tikslus ir uždavinius. „Studijų ir mokslo plėtros“ programos vertinimų kriterijai ir jų įgyvendinimo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo tikslas – atlikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos „Studijų ir mokslo plėtros“ programos įgyvendinimo analizę.

Šaltinis: sudaryta darbo autorės pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas,

Finansavimo šaltiniai yra būtini švietimo sistemai gyvuoti ir tobulėti, todėl ši sistema gauna finansavimą iš valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų, ir kitos lėšos. (žr. 2-ą paveikslą)

Valstybės vienų metų ir ilgalaikes investicines programas švietimo srityje rengia Švietimo ir mokslo ministerija, vadovaudamasi Valstybine švietimo strategija ir Vyriausybės programa. Savivaldybių investicinės programos rengiamos atsižvelgiant į valstybės investicines programas ir vadovaujantis švietimo strateginiais planais. Valstybės lėšos kapitalo investicijoms skiriamos savivaldybėms atsižvelgus į mokyklų tinklo pertvarkos veiksmingumą ir kitus švietimo kokybę laiduojančius kriterijus. Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimas yra vienas svarbiausių veiksnių siekiant didinti šalies konkurencingumą. Verslo investicijos yra labai reikšmingas mokslinių tyrinimų ir eksperimentinės veiklos finansavimo šaltinis.

Apibendrinat galima teigti, kad Lietuvos Respublikos švietimas yra labai svarbus šalies padėčiai, nes tuo metu šalyje gyvena išsilavinę, dori, atsakingi žmonės. Švietimo sistemą sudaro formalus, neformalus ugdymas, savišvieta ir švietimo pagalba. Kiekvienas pilietis turi teisę įgyti išsilavinimą ir būtų lygiaverčiu konkurentu darbo rinkoje. Tam, kad švietimo sistema veiktų sėkmingai, jai reikia finansavimo, kurį gauna iš valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų.

Apibendrinant galima teigti, kad ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Švietimo ir mokslo ministerija yra įgaliota vykdyti, dalyvauti, koordinuoti veiklas, susijusias su Lietuvos švietimu. Ministerija vykdo savo įgaliojimus remiantis įstatymais, taip gerindami švietimo būklę Lietuvoje. Nuolatos rengia įvairius renginius ir projektus, į kuriuos kviečia dalyvauti visus Lietuvoje gyvenančius mokinius ir studentus, taip skatina juos tobulėti, siekti užsibrėžtų tikslų.

„Studijų ir mokslo plėtra“ programos patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal tikslus ir uždavinius

2016-2018 m. programos tikslai yra susiję studijų ir mokslo plėtra, kuri skatina darnią žmogau ir visuomenės raidą, valstybės švietimo ir ministerijos išlaidos, kurios skirtos pakelti švietimo lygį Lietuvoje, ir švietimo ir mokslo administravimo išlaidos. (žr. 4-tą paveikslą)

Remiantis 4 paveikslo duomenimis galima pastebėti, kad visu nagrinėjamu laikotarpiu didžiausios išlaidos skirtos yra Švietimo ir mokslo administravimui, daugiausia išlaidų buvo skirta 2016 m., tai yra 750 tūkst. Eur. 2017 ir 2018 m. išlaidos kito nežymiai. Švietimo ir mokslo plėtros programos vykdymo išlaidos kasmet didėjo ir 2018 m. jos buvo 221 tūkst. Eur., tai yra 100 tūkst. eurų arba 84,12 proc. daugiau nei 2016 m. Atsižvelgus į visų trijų programų asignavimus ir juos bendrai apskaičiavus, didžiausia bendra suma skirta buvo 2018 m. tai yra 1,069 mln. eurų, kai 2016 m. buvo skirta 936 tūkst. Eurų.

Apskaičiavus bendrai visus bendrus asignavimus, matoma, kad asignavimai kiekvienais metais didėjo. (žr. 6-tą paveikslą).

  • Microsoft Word 84 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2904 žodžiai)
  • Kolegija
  • Greta
  • Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos „studijų ir mokslo plėtra” programos įgyvendinimo analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos „studijų ir mokslo plėtra” programos įgyvendinimo analizė. (2019 m. Birželio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-respublikos-svietimo-mokslo-ir-sporto-ministerijos-studiju-ir-mokslo-pletra-programos-igyvendinimo-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Rugsėjo 18 d. 01:59
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema