Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos „švietimo ir mokslo administravimas“ programos įgyvendinimo analizė


Įvadas. Aukštojo mokslo sistema Lietuvoje. Lietuvos respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijos veikla. Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ,,švietimo ir mokslo administravimas“ programos įgyvendinimo analizė. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ,,Švietimo ir mokslo administravimas“ programos patvirtintų asignavimų paskirstymo analizė pagal tikslus ir uždavinius. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ,,Švietimo ir mokslo administravimas“ programos vertinimo kriterijai ir jų įgyvendinimo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo tikslas: atlikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomos programos „Švietimo ir mokslo administravimas“ analizę.

Darbo metodai: informacijos šaltinių analizė, duomenų sisteminimas ir analizė, grafinis duomenų vaizdavimas.

Šaltinis: sudaryta darbo autores pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nutarimus

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija visų pirmą siekia ugdyti darnias ir kūrybingas asmenybes, kuriant pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką, tai reiškia, kad yra sprendžiama mokinių pasiekimų skirtumų mažinimo ir mokymosi atitikties darbo rinkos poreikiams problema. Pagrindinės pastangų kryptys – bendrojo ugdymo turinio ir priemonių atnaujinimas ir mokinių pasiekimų atitinkamo vertinimo kaita, ugdymo karjerai, profesinio mokymo ir studijų turinio atnaujinimas. Antra - didinti švietimo prieinamumą ir tarptautinį konkurencingumą. Pagrindinės pastangų kryptys – neformaliojo švietimo plėtra, santykių gerinimas ir patyčių prevencija, užsienio lietuvių ir užsieniečių mokymosi galimybės ir suaugusiųjų mokymosi galimybės. Trečia – ministerija siekia pertvarkyti švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemas. Pagrindinės pastangų kryptys – švietimo ir mokslo institucijų tinko pertvarka, kokybės valdymas, mokytojų ir dėstytojų skatinimas ir finansiniai instrumentai. Ketvirta – siekiama užtikrinti aukštojo mokslo, mokslo ir kultūros, meno ir inovacijų sistemos darną. Pagrindinės pastangų kryptys –programos priemonėmis vykdoma socialinių ir humanitarinių mokslų ir inovacijų plėtra, mokslo populiarinimas ir inovacijų sklaida ir talentų pritraukimas. [1]

Šaltinis: sudaryta darbo autorę pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016-2019 metų strateginį veiklos planą.

Pirmas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ,,Švietimo ir mokslo administravimas“ programos tikslas yra veiksmingo švietimo valdymo užtikrinimas nacionaliniu lygmeniu. Kad šį tikslą pasiekti ministerija organizuos strateginį planavimą, atsiskaitymą ir kitų ŠMM funkcijų vykdymą, tai pat užtikrins tarptautinių organizacijų veiksmingą dalyvavimą švietimo programose ir stengsis įgyvendinti ŠMM priskirtus Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programų prioritetus. Šiam tikslui įgyvendinti vidutiniškai 2016 – 2018 metais buvo skirta 22613 tūkst. eurų. (žr. 4-ą paveikslą)

Iš 4 paveikslo galime matyti, kad paskirta bendra asignavimų suma šiam tikslui įgyvendinti kiekvienai metais mažėjo. Pats didžiausias sumažėjimas matomas tarp 2016 ir 2017 metų, asignavimai sumažėjo 5,6 proc., tai atsitiko dėl sumažintų asignavimų priemonėms, dėl kurių yra siekiama įgyvendinti tikslą.

Veiksmingo švietimo valdymo užtikrinimo nacionaliniu lygmeniu uždavinių asignavimai svyravo ir buvo paskirstyti netolygiai. (žr. 5-ą paveikslą)

Iš pateikto paveikslo galime matyti, kad didžiausia dalį asignavimų yra skiriama strateginio planavimo, atsiskaitymų ir kitų ŠMM funkcijų vykdymo organizavimui. Per nagrinėjama laikotarpį šio uždavinio asignavimai didėjo ir padidėjo 3,59 proc. punktų, nes skirta daugiau asignavimų švietimo veiklos rėmimui. Veiksmingo dalyvavimo tarptautinių organizacijų švietimo programose užtikrinimui skirta vidutiniškai 18,56 proc. ir per nagrinėjama laikotarpį asignavimai šiam uždaviniui padidėjo 1,46 proc. punktų, nes daugiau buvo skirta asignavimų minėtų datų renginių organizavimui. Mažiausia dalį šio tikslo asignavimų yra skiriama ŠMM priskirtų ES struktūrinės paramos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimui. Daugiausiai asignavimų šiam uždaviniui buvo skirta 2016 metais, nes buvo įgyvendinami projektai remiami 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės paramos lėšomis. 2018 metais šiai priemonei nebuvo skirta lėšų. Per nagrinėjama laikotarpį šio uždavinio asignavimai sumažėjo 5,05 proc. punktų.

  • Microsoft Word 234 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3675 žodžiai)
  • Kolegija
  • Greta
  • Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos „švietimo ir mokslo administravimas“ programos įgyvendinimo analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos „švietimo ir mokslo administravimas“ programos įgyvendinimo analizė. (2019 m. Birželio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-respublikos-svietimo-mokslo-ir-sporto-ministerijos-svietimo-ir-mokslo-administravimas-programos-igyvendinimo-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Rugsėjo 18 d. 01:42
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema