Lietuvos savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo efektyvumo gerinimas


Įvadas. Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo teoriniai aspektai. Savivaldybės biudžeto samprata. Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tobulinimo kryptys ir priemonės. Savivaldybės pajamų didinimas. Savivaldybės išlaidų racionalizavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Savivaldybės ekonomikos ir kultūros augimą lemia stabilus biudžetas ir ekonomiškai patikimi jo pajamų papildymo šaltiniai. Tačiau visos savivaldybės susiduria su lėšų trūkumu, kad galėtų įvykdyti visas jai priklausančias funkcijas. Tokiu atveju savivaldybėms reikia ieškoti būdų, kaip padidinti gaunamas pajamas arba sumažinti išlaidas. Finansinių išteklių savivaldybėse trūkumas ir tikslingas jau turimų lėšų panaudojimas yra didelė ir gana dažnai pasitaikanti problema savivaldybėje. Savivalda turi spręsti žmonių problemas. Nuo savivaldybių veiklos didele dalimi priklauso gyventojų materialinių ir dvasinių reikmių tenkinimas. Savivaldybių biudžeto pajamos atspindi vietinės ekonomikos išsivystymą ir vietos gyventojų, o taip pat bendrą žemės gerovę. Jis paliečia kiekvieną savivaldybės gyventoją.

Darbo problema. Didžiausia problema, kamuojanti daugelį savivaldybių, yra savivaldybės biudžeto nevykdymas.

Darbo tikslas. Šio darbo tikslas yra įvertinti ir pateikti pasiūlymus biudžeto sudarymui ir jo vykdymui tobulinti. Uždaviniai:

pateikti pasiūlymus savivaldybių biudžetų sudarymui ir vykdymui tobulinti.

balanso išvedimas. Kaip finansinio valdymo priemonė, jis atlieka apskaitos funkciją bendravalstybiniu lygiu, taip pat įpareigoja valstybės tarnautojus atsakyti už pajamas bei išlaidas jų veiklos sferose (Stačiokas, Rimas, 2002), o juridine prasme – remiantis įstatymine baze patvirtintas aktas, kuriuo iš anksto numatomos ūkio subjekto pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžetas gali būti vertinamas kaip Vyriausybės politikos priemonė, padedanti paskirstyti ribotus valstybės išteklius visuomeniniams poreikiams tenkinti. Taip pat jis yra valstybės valdymo ir administravimo priemonė, kuri nusako kelius ir būdus Vyriausybės paslaugų teikimui ir valstybinių programų vykdymui, nustato išlaidų dydį ir kriterijus, kuriais galima įvertinti veiklos

efektyvumą kasmet ir per ilgesnį laikotarpį. Kaip ekonominė valdymo priemonė, valstybės biudžetas, sudaro prielaidas įtakoti šalies ekonomikos, atskirų regionų, miestų ir kitų administracinių vienetų ekonomikos vystymąsi. Atlikdamas pajamų paskirstymo funkciją, biudžetas įtakoja užimtumo lygį, infliaciją, ekonomikos stabilizaciją ir plėtotę (Stačiokas, Rimas, 2002).

taip pat savarankiški vietos savivaldybių biudžetai. Savivaldybių finansiniai ištekliai apskaitomi savivaldybių biudžetuose bei nebiudžetiniuose

fonduose (Davulis, 2006). Savivaldybė savo teritorijoje veikiančius nebiudžetinius fondus steigia

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TOBULINIMO KRYPTYS IR PRIEMONĖS

Savivaldybių merai kritikuoja LR savivaldybių biudžetinių pajamų nustatymo metodikos įstatymą, pagal kurį formuojami savivaldybių biudžetai. Gyventojų atstovavimas vykdomas per vietos savivaldą, kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą, turinčią teisę laisvai ir savarankiškai tvarkytis pagal Konstituciją ir įstatymus. Taip pat per gyventojų, tiesiogiai išrinktų atstovų savivaldybių rinkimuose tarybą.

Savivaldybėms tapo netikslinga remti verslą, kurti naujas darbo vietas, sudaryti palankias sąlygas dirbti ir užsidirbti, nes dėl to didėja į valstybės biudžetą grąžinama mokesčių dalis. Savivaldybių pastangos mažinti socialinę įtampą investuojant, sudarant palankias sąlygas kurti darbo vietas atsigręžė prieš jas pačias. Jau ne vienerius metus LSA siekia, kad būtų pripažinta netekusi galios Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo nuostata, ribojanti savivaldybių biudžetų savarankiškų prognozuojamų pajamų augimą. Panašaus pobūdžio pajamų augimo apribojimai netaikomi nei valstybės biudžetui, nei kitiems subjektams (Urmonas, Novikovas, 2011).

  • Viešasis administravimas Referatas
  • Microsoft Word 37 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2985 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gintarė
  • Lietuvos savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo efektyvumo gerinimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Lietuvos savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo efektyvumo gerinimas. (2016 m. Gegužės 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-savivaldybiu-biudzetu-lesu-naudojimo-efektyvumo-gerinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 06:11
×