Lietuvos savivaldybių funkcijos referatas


Viešojo administravimo referatas. Įvadas. Savivaldybės samprata ir jos veiklos principai. Pagrindinės savivaldybės institucijos ir subjektai įgyvendinančios jai priskirtas funkcijas. Lietuvos savivaldybių funkcijos. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priedas. Valstybinės savivaldybės funkcijos.


Remiantis išvardintais faktais, kalbėti apie savivaldybės sampratą, jos pagrindines institucijas ir subjektus, kurie atliekama savivaldybei priskirtas funkcija yra aktualu ir reikšminga.

Darbo objektas – Lietuvos savivaldybių funkcijos.

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos savivaldybių funkcijas.

Remiantis išsikeltu darbo tikslu, šiame darbe siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius:

Pateikti savivaldybės sampratą ir jos veiklos principus;

Aptarti pagrindines savivaldybės institucijas ir subjektus, kurie labiausiai prisideda prie jos funkcijų įgyvendinimo;

Kaip matyti iš 1 paveikslo duomenų, kiekviena Lietuvos savivaldybė vykdydama savo funkcijas turi laikytis jai priskirtų veiklos principų, kurie reglamentuojami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

2. PAGRINDINĖS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOS IR SUBJEKTAI ĮGYVENDINANČIOS JAI PRISKIRTAS FUNKCIJAS

Pagrindinės savivaldybių institucijos ir pagrindiniai subjektai, kurie įgyvendina savivaldybei priskirtas funkcijas yra pateikiamos 2 paveiksle.

Taigi, pagal 2 paveikslo duomenis galima teigti, kad savivaldybių funkcijas įgyvendina konkrečios savivaldybių institucijos, už kurių veiklą atsakingi tam tikrų pareigų atstovai. Savivaldybių funkcijas taip pat įgyvendina savivaldybių administravimo subjektai bei savivaldybių kontroliuojamos įmonės.

Savivaldybių funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę pateiktos 3 paveiksle.

3 paveiksle pateiktos savivaldybių funkcijų klasifikavimas nėra galutinis. Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį pateiktos 4 paveiksle.

Išanalizavus Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymą, galima teigti, kad savivaldybių funkcijos klasifikavimas gana įvairus. Šios funkcijos suteikia savivaldybėms atitinkamos sferos įgaliojimus ir tam tikrų sprendimų priėmimo savarankiškumo lygį, bei apibrėžia savivaldybių kompetencijos ribas.

Apibendrinus galima teigti, kad savivaldybių klasifikavimas pagal sprendimų priėmimo laisvę tuo nepasibaigia. Kiekvienos iš pateiktų klasifikacijų funkcijos dar plečiasi ir apima didelę veiklos sferą.

2. Savivaldybių funkcijas įgyvendina konkrečios savivaldybių institucijos, už kurių veiklą atsakingi tam tikrų pareigų atstovai. Savivaldybių funkcijas taip pat įgyvendina savivaldybių administravimo subjektai bei savivaldybių kontroliuojamos įmonės.

3. Išanalizavus Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymą, galima teigti, kad savivaldybių funkcijos klasifikavimas gana įvairus, jų funkcijos yra savarankiškokios ir valstybinės.

23) žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas;

Lietuvos savivaldybių funkcijos referatas. (2016 m. Sausio 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/lietuvos-savivaldybiu-funkcijos-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 05:45