Lietuvos švietimas


Pedagogikos referatas. Lietuvos švietimo struktūros apžvalga. Švietimo sistemos sandara. Švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistema apima. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Neformalusis vaikų švietimas. Specialusis ugdymas. Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Savišvieta. Informacinė pagalba. Psichologinė pagalba. Socialinė pedagoginė pagalba. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba. Sveikatos priežiūra mokykloje. Pagalba mokyklai ir mokytojui.


Pagalbos mokyklai ir mokytojui paskirtis – sudaryti sąlygas mokytojams toliau mokytis, sukurti aplinką, skatinančią mokyklos plėtrą bei mokytojo profesinį tobulėjimą, ir teikti reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą.

2. Konsultacinę pagalbą mokytojams teikia psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios, socialinės pedagoginės pagalbos teikėjai, mokytojai konsultantai ir kiti asmenys.

3. Pagalba mokytojų kvalifikacijai tobulinti yra sudedamoji neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalis.

4. Švietimo ir mokslo ministerija formuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, kurių veiklą reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro patvirtinti kvalifikacijos tobulinimo institucijų bendrieji nuostatai, tinklą, užtikrina valstybinių kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą.

  • Pedagogika Referatai
  • 2014 m.
  • Lena
  • 9 puslapiai (1880 žodžių)
  • Mokykla
  • Pedagogikos referatai
  • Microsoft Word 38 KB
  • Lietuvos švietimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Lietuvos švietimas. (2014 m. Spalio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/lietuvos-svietimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 12:04