Lietuvos švietimo vizija


Pedagogikos referatas.

Lietuvos švietimo vizija. Švietimo politika ir filosofija. Filosofinės ugdymo kryptys. Alternatyvaus mokymo samparata. Ugdymo filosofijos problemos Lietuvoje.


Beje, PISA tyrimo rezultatai parodė, jog Lietuvos mokykla yra orientuota į vidutinius ir daugumai prieinamus pasiekimus. Šią tendenciją patvirtina ir PIRLS (angl. Progress in International Reading Literacy Study), tarptautinio kas penkerius metus vykdomo 4 klasės mokinių skaitymo gebėjimų tyrimo, Lietuvos duomenys. Nors 2006 m. minimalų skaitymo pasiekimų lygmenį buvo pasiekę beveik visi (99 proc.) tyrime dalyvavę Lietuvos ketvirtokai, nuo 2001 m. sumažėjo aukštą ir aukščiausią skaitymo pasiekimų lygmenį pasiekusių mokinių dalis (atitinkamai 5 ir 4 proc. punktais).Galima daryti išvadą, kad mokykloms pasirinkus realistinę ugdymo kryptį situaciją pasikeistų ir PISA tyrimų duomenys pagerėtų. Beje, realistinės krypties ugdymo filosofija paremtos programos galėtų būti mokyklose, skirtomis gabiems mokiniams, pavyzdžiui, licėjams.Orientuota į realistinę ugdymo kryptį, mokykla turi suteikti tvirtą mokslo žinių sistemą, parengti ugdytinius tolimesniam mokymuisi bei saviugdai. Ypač svarbus protinis lavinimas, nes įtvirtindami mokslo pagrindus, pažindami kultūros vertybes, mokinia perima žmonijos patirtį, lavina proto galias bei įgimtus gabumus. Svarbiausias realistinio ugdymo tikslas, tai realizmo idėjomis paremtas mokymo turinys: žinios, teoriniai ir praktiniai mokėjimai. Toks mokymas visada būna orientuotas į mokomąjį dalyką.Realizmo šalininkų nuomone, mokymas turi būti nukreiptas į objekto aprašymą ir jo mokslinį tyrinėjimą, didžiauisą dėmesį skiriant gamtos ir tiksliesiems mokslams. Realizmo didaktikos uždavinys – rasti veiksmingus šios patirties perdavimo būdus.Realizmo kryptise formavimosi pradžioje mokytojui buvo keliami uždaviniai taip organizuoti mokymą, kad būtų lengviau perteikti žinias, remtis vaizdumu bei mokinių motyvacija. Iš mokinių buvo reikalaujama suprasti mokytojo aiškinimą ir gautas žinias panaudoti skiriamų užduočių atlikimui.Dėstant medžiaga reikia individualizuoti mokymą, kad būtų paisoma mokinių sugebėjimų lygio, jų interesų bei pasirengimo.Mokymo medžiaga siejama sutikrove, šiuo ryšiu siekiama sudominti mokinius, tačiau pagrindinis dėmesys skiriamas naujos medžiagos aiškinimui ir jos įsiminimui atliekant įvairias pratybas ir taip ugdant mokiniųprotinius sugebėjimus.Ugdant remiantis realizmo filosofine kryptimi, naudojami formalūs mokymo būdai: pamokos ir paskaitos. Ši mokymo koncepcija dažnai kritikuojama, nes pagal ją sudarytas mokymo turinys greitai pasensta, o nuolat atnaujinat žinias, perkraunamos mokymo programos.Naudojant realistinę ugdymo kryptį, naudojami šie mokymo būdai:1. Mokiniai rengiami nuolatiniam savarankiškam mokymuisi, dėstymas nukreipiamas į tokio mokymosi poreikių skatinimą ir įgūdžių sudarymą;2.Orientuojantis į mokinių poreikius ir gebėjimus, įvedami pasirenkamieji dalykai; 3. Įveikiant mokomųjų dalykų vienpusiškumą, mėginama realizuoti tarpdalykinius ryšius; 4. Skatinami demokratiški mokinių ir mokytojų santykiai. Realistine mokymo koncepcija siekiama mokiniams perteikti svarbiausias mokomojo dalyko žinias, todėl šią koncepciją palaiko duguma tėvų, mokslo ir visuomenės atstovų.Reformuojant mokyklą, kyla ir būtinybė humanizuoti realizmo koncepcija paremtą mokymą.

 • Pedagogika Referatai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Auksė
 • 10 puslapių (2667 žodžiai)
 • Universitetas
 • Pedagogikos referatai
 • Microsoft Word 80 KB
 • Lietuvos švietimo vizija
  10 - 1 balsai (-ų)
Lietuvos švietimo vizija. (2017 m. Birželio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/lietuvos-svietimo-vizija.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 01:53