Lietuvos turizmo istorija Mokslo istorijos referatas


Įvadas. Turizmo raidos periodizacija. Turizmo veiklos periodizacija pasaulyje. Pirmasis Senovės periodas. Antrasis etapas – industrinis periodas. Tomo kuko veikla. Socialinis turizmas - 20 a. pradžia-iki antrojo pasaulinio karo. Masinio turizmo atsiradimo pradžia nacistinėje Vokietijoje. Turizmo veiklos periodizacija Lietuvoje. Žymiausi Lietuvos keliautojai. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis. Ignas Domeika, Jonas Čerskis. Matas Šalčius,Julė Pranaitytė. Antanas Poška,Česlovas Kudaba. Išvados. Literatūros sąrašas.

Turizmo užuogazgos glūdi tuose laikuose ,kai žmonės ,pradėję gyventi sėsliai ,iškeliavo į pirmąją kelionę mainais ,atnašauti dievams ar gauti žiniuonio ,atsiskyrėlio patarimą.Pirmoji paminėtoji žmonių kelionė Ievos su Adomu priverstinis iškeliavimas iš rojaus.Senovės egiptiečių kelionės Nilu ir finikiečių kelionės po Viduržemio jūrą prekybos,karo ir religiniais tikslais siekia tris tūkstantmečius prieš mūsų erą.Viena seniausių kelionių yra jūrinė ekspedicija ,surengta senovės Egipto princesės Chatšepsut į anuomet garsią kvepalais Puntos šalį 1501-1484m.pr.kr.Romos imperijos siekiai užvaldyti kiek galima daugiau žemių tai pat inspiravo daugelį kelionių.

Pasak ( Aiškinamasis turizmo žodynas) keliautojas- asmuo ,keliaujantis iš vienos vietos į kitą. Keliautojai jau nuo 1936 metų turėjo Lietuvos turizmo draugiją.Draugijos įstatymuose pradėtas minėti vidaus turizmas ,bet pagrindinis tikslas buvo į Lietuvą pritraukti kuo daugiau užsieniečių.1937Lietuvojeveikė11 draugijos skyrių :Kaune,Ukmergije,Kaišiadoryse,Kėdainiuose ir kitur.1939 Lietuvos turizmo draugijos turistų ir keleivių informacijos biuras buvo sujungtas su Lietuvos geležinkeliu ,kelionių biuru ir pavadintas Lietuvos turizmo draugijos kelioniu biuru. Lietuvos turizmo draugija dalyvavo įvairioje veikloje :tarptautinėse turizmo konferencijose,pasitarimuose.

Gimė ir mokėsi tėvų namuose Nesvyžiuje. Gavęs gerą išsilavinimą ,buvo išsiųstas mokytis į Tiubingeną ir Leipcigą ,kur studijavo geografiją ,astronomiją ,matematiką ,mediciną.Mirus tėvui ,mokslus tęsė Romoje ir Paryžiuje. Būdamas trišdešimties metų tapo garsiu politiniu valstybės veikėju.1569 -1578 m. buvo didžiojo kunigaikščiop rūmų maršalka ,1578 tapo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didžiuoju maršalka .1590-1604 m. buvo Trakų vaivada ,nuo 1604m.-Vilniaus vaivada.Patyręs galvos traumą Polocko kautynėse ir dėl to visą gyvenimą kentėjęs ,tikėdamasis Dievo malonės M.K Radvila išvyko į Jeruzalę aplankyti Kristaus kapo.1582m. per Veneciją jis pasiekė Palestiną.Per dvejus kelionių metus lankėsi Palestinoje ,Egipte,Sirijoje,Kipre,Kretoje,plaukiojo viduržemio jūra,raitas apkeliavo Apeninų pusiasalį.Grįžes apsigyveno Nesvyžiuje ,atsidėjo mokslui ir literatūrai :eiliuotų laiškų forma lotynų kalba parašė knygą “kelionė į Jeruzalę”.Knyga buvo išleista tik 1601 m. Braunsburge ,vėliau leista keliomis kalbomis .1590 m M.K Radvila organizavo Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės lauko kartografavimo bei valstybės žėmėlapio sudarymo darbus ir jiems vadovavo.1613 m.darbai buvo baigti ,išleistas žemėlapis jis pasitikėjo savo kelionių patirtimi ir geografinėmis žiniomis .Astronomiškai buvo nustatytos Vilniaus ir kitų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ,miestų ,miestelių ,pilių geografinės platumos ,apskaičiuotos geografinės ilgumos .Pirmiausias buvo kartografuotas Nesvyčius,po to Asmenos ,Slonimo apskritys ,Naugarduko ir Minsko vaivadijos .Geografinių objektų padėtis tiksliai nustatyta ten ,kur buvo atlikti laiko kartografavimo darbai ,o Vilniaus ir Trakų vaivadijų bei Žemeitijos sweniūnijų –pagal topografinį aprašymą.

Žemėlapis buvo parengtas 1590-1600 metais.Jį išraižė garsus Amsterdamo graveris Hesselis Gerritszas,išspauzdino Viljamas Jatsonas.Šis žemėlapis –didelis ne tik Lietuvos ,bet ir visos Europos kartografijos pasiekimas.Lenkija tokio žemėlapio neturėjo iki 1772m. Lietuvos žemėlapis buvo vertimas ir todėl ,kad jį kūrė,matavimus atliko vietiniai žmonės .Jisd laikomas vienu iš turtingiausių ,tiksliausių ir estiškiausių vėlyvojo Renesanso kartografinių kūrinių.

Gimė Minsko srityje ,Nesvydžiaus rajone.1822 baigė Vilniaus universitetą gavo matematikos magistro laipsnį .Besimokydamas universitete ,įstojo į filomatų draugiją.Išaiškinus slaptos draugijos veiklą buvo įkalintas. Aktyvus jaunuolis dalyvavo 1831m. sukilime ir buvo priverstas emigruoti iš Lietuvos .1832-1838 gyveno Paryžiuje ,kur 1837 m. baigė Paryžiaus kalnakasybos mokyklą.Domeika buvo plateaus masto mokslininkas ,daug nuveikęs ne tik Čilės ,bet ir pasaulio mokslo labui.Jis tyrinėjo Čilės naudingas iškasenas ,atrado vario,akmens anglies,aukso telkinius ,sukūrė meteologinių stočių tinklą ,įsteigė etnografijos muziejų .1849 Domeika keliavo po Atakamos dykumą ir kolderjerų kalnus ,tyrė šiuos objektus. Vėliau Anduose esanti apie 1000 km ilgio kalnų grandinė buvo pavadinta Domeikos Kordiljera.Šio iškilaus mokslininko vardu buvo pavadinti miestas –Puerto Domeika ,kelios augalų ir moliuskų rūšys .Lietuvių kilmės mokslininkui Čilėje ,Santjago mieste yra pastatytas paminklas .Lietuvių keliautojai Vitkauskas ,Jankevičius ir kiti dalyvavo Domeikos 200-iosios gimimo metinėms paminėti skirtoje kelionėje po Čilę.

  • Turizmas Referatas
  • Microsoft Word 38 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3247 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gintare
  • Lietuvos turizmo istorija Mokslo istorijos referatas
    10 - 10 balsai (-ų)
Lietuvos turizmo istorija Mokslo istorijos referatas. (2015 m. Lapkričio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-turizmo-istorija-mokslo-istorijos-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 22:12
×