Lietuvos ūkis


Įvadas. Lietuvos ūkio struktūra. Ūkio šakinės struktūros istorija ir raida. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Ūkio šakinė struktūra. Ūkio proporcijos. Lietuvos ūkio tendencijos. Išvados.

Visais laikais, šalies ekonomikos rodikliai buvo yra ir bus aktualūs valstybės gyventojams. Mano rašto darbo tikslas – naudojantis susirinkta informacine medžiaga išsiaiškinti ir pristatyti Lietuvos ūkio struktūrą ir jos tendencijas. Darbo uždaviniai: išsiaiškinti ūkio šakinės struktūros istoriją ir raidą, ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių; Lietuvos ūkio tendencijas makro lygio ūkio šakų klasifikatoriumi.

Ūkio šakinės struktūros kaita ir istorinė raida suformavo ilgalaikes tendencijas ir dėsningumus, kuriuos atspindi ūkio šakų dalies pokyčiai. Pradžioje šalies ūkio šakinėje struktūroje vyrauja žemės ūkis (70 proc. visų užimtųjų JAV ūkyje 1820 m)., o pramonei (apdirbamajai pramonei, kasybai, statybai) ir paslaugoms tenka tik po ~15 proc.

Žemės ūkio svarba ūkio šakinėje struktūroje sumažėja iki minimalaus lygio – 3 proc. visų ūkio užimtųjų JAV ūkyje 2000 m.

pramoninių produktų vartojimas reikalauja laiko, kai tuo tarpu paslaugos – taupo laiką;

Įvairiose šalyse daugelį metų buvo kuriami savi klasifikatoriai. Taip atsirado nacionaliniai klasifikatoriai, bet buvo visiškai netinkantys tarptautiniams palyginimams dėl skirtumų ir juos buvo sudėtinga panaudoti bendrosios rinkos sąlygomis. Efektyviam bendrosios rinkos funkcionavimui, makro- ir mikroekonomikos analizei būtinas vieningas klasifikatorius, kuris tiktų visoms ES šalims bei institucijoms. Todėl buvo sukurti tarptautiniai klasifikatoriai, kurie tenkintų visus poreikius. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus paskirtis – statistinių duomenų klasifikavimas (gyventojų duomenų, užimtumo duomenų, pajamų duomenų, produkcijos duomenų, kitų įvairių duomenų).

Anksčiau kiekviena ES šalis pati kūrė savo klasifikacijos sistemas. Europos Sąjungos Statistikos tarnyba pripažino, kad būtina sudaryti sąlygas visų ES šalių ekonominės veiklos rodiklių palyginimui. Todėl buvo nutarta ekonominės veiklos sričiai kurti ES Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. Tokį klasifikatorių taiko ir Lietuvos Statistikos departamentas.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje yra atliekamas jo veiklų kodavimas. Pavyzdžiui:

Kiekviena ūkio šaka turi savo detalesnį klasifikatorių. Plačiausiai ir dažniausiai yra naudojamas apdirbamosios pramonės šakų klasifikatorius.

D. Apdirbamosios pramonės šakų klasifikatorius – pramonės lygiu:

DI. Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba (statybinių medžiagų pramonė);

Ūkio šakinė struktūra gali būti sudaryta vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi ir jo modifikacijomis. Ūkio šakinė struktūra sudaroma pagal ekonominius rodiklius (produkciją, darbo jėgą, investicijas, pagal kitus ekonominius – finansinius rodiklius).

Ūkio pagrindinėms proporcijoms nustatyti naudojami įvairūs klasifikatoriai: makro klasifikatorius, pagrindinių ūkio šakų klasifikatorius bei kitokios jo modifikacijos priklausomai nuo pasirinkto analizės tikslo bei uždavinių.

Lietuvos ūkio pagrindinės proporcijos 2002–2006 m. laikotarpiu buvo šios:

Lietuvos apdirbamosios pramonės pagrindinės proporcijos 2002–2006 m. laikotarpiu buvo šios:

medžio apdirbimo pramonė – 7%.

Iš pateiktų skaičių matyti, kad svarbiausios Lietuvos apdirbamosios pramonės proporcijos buvo maisto pramonė ir naftos produktų pramonė. Kitos proporcijos, kurios sudarė mažiau negu 1/10 dalies, svarba ir įtaka šalies pramonės plėtrai buvo daug mažesnė.

Taigi, ūkio pagrindinės proporcijos atveria šias galimybes:

nustatyti šalies ūkio šakinės struktūros pobūdį ir šalies išsivystymo lygį.

Statistikos departamento patikslinto įverčio duomenimis , antrąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su analogišku 2010 m. laikotarpiu, šalies BVP išaugo 6,3 proc., t.y. panašiai kaip prognozavo daugelis institucijų. Tai, kad vis dar smarkiai jaučiamas žemos palyginimo bazės efektas, patvirtina statybų išsiveržimas į plėtros lyderius, nors šiam sektoriui dar labai toli iki prieš krizinės būklės. Laipsnišką ekonomikos svorio centro persikėlimą nuo eksporto link vidaus rinkos atspindėjimo pramonės ir mažmeninės prekybos veiklos rodikliai.

Remiantis Lietuvos banko, SEB banko bei Statistikos departamento pateikta informacija, bandysiu aptarti Lietuvos ūkio šakų tendencijas šiais metais (makro lygio ūkio šakų klasifikatoriaus principu):

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 2011 m. sausio-liepos mėn. pasižymėjo skirtingais natūrinių augalininkystės ir gyvulininkystės rodiklių pokyčiais. Minėtuoju laikotarpiu, palyginti su 2010 m. sausio-liepos mėn. ankštinių augalų supirkimas padidėjo 9 proc. Sumažėjo vaisių supirkimas – 61 proc., javų – 40 proc., bulvių – 36 proc., daržovių – 28 proc.

  • Transportas Referatas
  • Microsoft Word 31 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3925 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Lietuvos ūkis
    10 - 7 balsai (-ų)
Lietuvos ūkis. (2015 m. Spalio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-ukis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 03:09
×