Lietuvos valstybės ir teisės istorija 4


Jurgis blieka. Lietuvos valstybės skolos istorija. Trumpa teisines sistemos istorija.

Trumpa lietuvos teisinės sistemos istorija. Prie teisinės sistemos organizavimo ištakų. Teisinė sistema lietuvos respublikoje. Teisingumo ministrai. Bandymai atkurti valstybingumą. Sovietinis teisingumas lietuvoje.

Liepos 2 d. buvo panaikinti bolševikiniai įstatymai. Vyriausybės politika ateičiai buvo sukonkretinta liepos 4 d. deklaracijoje, pasak kurios, ūkis bus grindžiamas privatine nuosavybe, o bolševikų valdžios nacionalizuota ir konfiskuota žemė bei kitas turtas bus grąžinti.

1941 m. birželio 25 d. į Kauną įžengusi nacių kariuomenė nesutiko Lietuvai suteikti nepriklausomybės. Liepos 17 d. Vokietijoje buvo suformuota okupuotų rytinių žemių ministerija, kuriai buvo pavaldi ir Lietuva. Lietuvai paskirtas generalinis komisaras, perėmęs visą krašto valdžią. Lietuvos įstatymai palikti galioti teismų ir administracijos srityje. Iš jurisdikcijos išskirtos dvi gyventojų grupės - vokiečiai ir žydai. Baudžiamojoje teisėje pirmenybė atiduodama nacių kariuomenei bei policijai. Laikinajai vyriausybei buvo uždrausta spauda ir kitos komunikacijos priemonės. Bet koks pozityvus darbas tapo neįmanomas. Laikinoji vyriausybė nesutiko tapti nacių suplanuotos civilinės administracijos Lietuvoje dalimi. 1941 m. rugpjūčio 5 d. Laikinoji vyriausybė generaliniam komisarui Kaune įteikė "Memorandumą apie teisinę Lietuvos būklę ir faktinius santykius bolševikų okupacijai Lietuvoje pasibaigus" ir paprašė jį perduoti Reicho vyriausybei. Memorandumą pasirašė Ministras Pirmininkas ir švietimo ministras J.Ambrazevičius, teisingumio ministras M.Mackevičius, vidaus reikalų ministras pulk. J.Šlepetys, finansų ministras J.Matulionis, prekybos ministras P.Vainauskas, žemės ūkio ministras prof. V.Vitkus, komunalinio ūkio ministras inžinierius V.Landsbergis, pramonės ministras A.Damušis, sveikatos ministras K.Vencius, susisiekimo ministras A.Navickis, krašto apsaugos ministras St.Raštikis. Tą pačią dieną Laikinoji vyriausybė, dirbusi tik šešias savaites, laikinai sustabdė įgaliojimus.

Po Lietuvos Respublikos okupacijos ir aneksijos 1940 m. birželio 16 d., Sovietų Sąjungos karinėms bei politinėms jėgoms įvykdžius rinkimų į vadinamąjį Liaudies Seimą farsą bei suformavus liaudies vyriausybę, teisingumo ministru joje buvo paskirtas Povilas Pakarklis, iki okupacijos dirbęs Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos sistemoje. Lietuvą aneksavus ir ją pavadinus sovietine socialistine respublika, buvo įvestas sovietinės valdžios modelis. Povilas Pakarklis tapo pirmuoju teisingumo liaudies komisaru. 1944 m. Lietuvoje prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai ir 1946 m. komisariatus pavadinus ministerijomis, šios žinybos vadovais buvo Kęstutis Domaševičius (1946 03 25-1947 03 13), Jurgis Blieka (1947 03 13-1951 10 11), Albinas Likas (1951 10 11-1959 08 03), Pranas Kūris (1977 09 28-1990 03 10). Visi šie ministrai, išskyrus, A.Liką, buvo mokslininkai, dirbę Vilniaus universiteto Teisės fakultete arba Mokslų Akademijoje.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 11 KB
  • 2011 m.
  • 3 puslapiai (1926 žodžiai)
  • Lietuvos valstybės ir teisės istorija 4
    10 - 3 balsai (-ų)
Lietuvos valstybės ir teisės istorija 4. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-valstybes-ir-teises-istorija-4.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 05:57
×